Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

30 July 2013

Poot: "Welke rechters zijn voor hoeveel ingehuurd door welke advocatenkantoren?"

Bijklussende rechters. Veel mensen zijn daarover geschokt, zo is wel gebleken uit de talloze reacties op de berichtgeving over magistraten die zich regelmatig laten inhuren door advocatenkantoren. Peter Poot, directeur van Chipshol, heeft door vonnissen van de voor tonnen bijklussende oud-rechter Westenberg, daartoe aangezet door zijn vrind Kalbfleisch aan den lijve ondervonden wat de consequenties zijn als een rechter partijdig is.

Poot schreef over betaalde nevenfuncties van rechters onlangs een brief aan de president van de Haagse rechtbank, mr. M.A. van de Laarschot. In zijn antwoord noemt Van de Laarschot het "onwenselijk" dat rechters zich 'rechtspraakbreed' laten inhuren door advocatenkantoren. Maar op de expliciete vraag welke rechters zich nu precies (hebben) laten inhuren geeft hij een ontwijkend antwoord: hij verwijst naar het openbare register Nevenbetrekkingen, waarop geen controle wordt uitgeoefend.

Naar aanleiding hiervan heeft daar Poot nu een brief geschreven aan mr. F. Bakker, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, waarin hij deze met klem verzoekt op korte termijn antwoord te geven op de volgende vragen:

1. Welke rechters hebben sinds 2005 tot heden betaalde cursussen gegeven die exclusief toegankelijk waren voor één bepaald advocatenkantoor?
2. Aan welke advocatenkantoren?
3. Welke bedragen en tarieven zijn daarbij aan de orde?
4. Zijn deze betaalde nevenactiviteiten als nevenfunctie opgegeven en, zo ja, is daarbij de naam van het betreffende advocatenkantoor vermeld?

De advocaat van Westenberg, Arnold Croiset van Uchelen, heeft eind vorig jaar tegenover het Haarlems Dagblad verklaard geen enkel bezwaar te zien in de bijverdiensten van zijn cliënt en andere rechters. "Zijn kantoor, Allen & Overy, waar hij partner is, maakt naar zijn zeggen ook geregeld gebruik van hun diensten," aldus het Haarlems Dagblad van 23 november. Poot heeft op 23 juli ook een brief aan Allen & Overy gestuurd waarin hij Croiset van Uchelen vraagt welke diensten rechters aan zijn kantoor verlenen, welke rechters dat zijn en wie van hen cursussen geven waarbij uitsluitend advocaten van Allen & Overy aanwezig zijn.

Transparantie in de rechtspraak is een 'hot item', en zelfs het thema van de nieuwste uitgave van 'Rechtstreeks', een eigen publicatie van de Raad voor de rechtspraak. Bovendien is onlangs de WRR-verkenning ‘Speelruimte voor transparantere rechtspraak’ uitgekomen, waarin ook aandacht voor nevenfuncties van rechters (en verwijzingen naar discussies daarover die al zeker 10 jaar gaande zijn). Als het de Raad voor de Rechtspraak ernst is, zal een duidelijk en helder antwoord van Bakker vast niet lang op zich laten wachten.

‹ Terug naar het overzicht