Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

27 June 2013

Chipshol legt raadsleden Haarlemmermeer uit wat burgemeester kennelijk niét heeft uitgelegd

Het college van B&W van Haarlemmermeer was vorige week flink in zijn wiek geschoten. Chipshol kondigde aan raadsleden desnoods persoonlijk aansprakelijk te stellen als ze willens en wetens een onrechtmatig besluit nemen op 4 juli a.s. Door dat besluit dreigt Chipshol enorme financiële schade te lijden. Burgemeester Weterings schreef in een brief aan de gemeenteraad de 'dreigbrief' van Chipshol volkomen onaanvaardbaar te vinden. Hij haastte zich te melden dat raadsleden helemaal niet financieel aansprakelijk worden gesteld voor besluiten die ze nemen en dat ze daarvoor zelfs verzekerd zijn bij Centraal Beheer Achmea. In een e-mail aan alle leden van de gemeenteraad heeft Chipshol-directeur Peter Poot uitgelegd hoe het nu precies zit.

De e-mail van Chipshol opent als volgt: “Wij hebben kennis genomen van de ongedateerde brief van de burgemeester inzake "reactie voorzitter raad op brief Chipshol/Van Schie in aanvulling op hun zienswijze bestemmingsplan Badhoevedorp". Wij gaan er vanuit dat de burgemeester u niet over het volgende heeft geinformeerd.”

Poot voert alle bewijsstukken op van hetgeen zich heeft afgespeeld tussen een geheim raadsbesluit in 2002, de spijtbetuiging daarover in 2005 en de minnelijke schaderegeling die uiteindelijk in 2007 tot stand kwam:

1. Geheime raadszitting d.d. 21 november 2002 waarin de raad een onrechtmatig voor Chipshol schadelijk besluit heeft genomen inzake bouwverbod Groenenbergterrein.
2. Het terugdraaien van dit onrechtmatige besluit per 30 januari 2003.
3. Artikel uit Haarlems Dagblad d.d. 15 januari 2005 "Gemeenteraad heeft achteraf spijt van besluit over Chipshol".
4. Artikel uit Haarlems Dagblad d.d. 9 juli 2005 "Chipshol systematisch gedwarsboomd" D66'er Ottens levert bewijs in Raadszaal Haarlemmermeer.
5. De tussen de gemeente en Chipshol getroffen minnelijke schaderegeling d.d. 10 januari 2007.

Vervolgens onderstreept Chipshol voor de raadsleden nog eens de ernst van de zaak:
”Wij benadrukken dat de raad in 2002 terug kon komen en is gekomen op haar eerdere onrechtmatige besluit. Echter indien op 4 juli a.s. wederom en bovendien willens en wetens een onrechtmatig zeer schadelijk besluit wordt genomen, kan daarop door uw raad niet meer worden teruggekomen en is de schade onherstelbaar.
Bij de bankencrisis is de miljardenschade ten onrechte betaald door de belastingbetaler en niet verhaald op het verantwoordelijke bestuur en toezichthoudende organen. In geval van recidive van de raad zal Chipshol alles op alles zetten de schade op alle daarvoor verantwoordelijken te verhalen, dus ook op gemeenteraadsleden.
Aangezien de burgemeester stelt dat raadsleden verzekerd zijn voor persoonlijke aansprakelijkheid bij Centraal Beheer Achmea en wij denken dat dat niet geldt in geval van willens en wetens onrechtmatig handelen, zullen wij afschrift van deze mail etc. aan Centraal Beheer Achmea sturen.”

Ook burgemeester Weterings heeft van Poot een brief ontvangen over zijn informatie aan de gemeenteraad. Poot wijst Weterings op zijn verantwoordelijkheid de raad correct te informeren in plaats van dom te houden over wat er in beslotenheid wordt bekokstoofd. Hij besluit: “Eerder zwichtte de raad voor druk uit Den Haag en van het College en dat heeft meer dan een miljoen gekost voor de Haarlemmermeerse inwoners. Die mogen wel opdraaien voor dit wanbeleid en niet degenen die het foute besluit nemen. Onnodig en onbestaanbaar om opnieuw dezelfde blunders te maken.”

‹ Terug naar het overzicht