Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

2 August 2013

Judge Joyce leest slecht en durft niets te zeggen

De rechterlijke macht heeft geen trek in een discussie over het bijklussen van voormalig collega Hans Westenberg. Een tonnetje of vier pakte hij in een paar jaar tijd ongegeneerd mee. Waarvan 65 mille bij advocatenkantoor Houthoff Buruma. Niets gemeld, alles verzwegen. Je zou denken dat rechters daar op z’n minst iets van vinden en zich mengen in de discussie over bijbanen. Maar zij zwijgen. Neem de op Twitter actieve rechter 'Judge Joyce'. Bij een simpele vraag over Westenberg gooit zij onmiddellijk de deur dicht.

Voormalig vice-president Westenberg van de Rechtbank Den Haag kluste er naast zijn drukke baan massaal bij en meldde dat niet. Eén van zijn klussen: het geven van extreem goed betaalde cursussen aan advocaten van Houthoff Buruma. Zelfs voor de niet daadkrachtige president Van de Laarschot van de Haagse Rechtbank was er geen ontkomen meer aan. In antwoord op een brief van Chipshol-directeur Peter Poot meldde hij dat het exclusief aan één advocatenkantoor geven van cursussen ongewenst is.

Maar daar bleef het bij. Géén open kaart. Géén opheldering. Maar nog wel de lachwekkende mededeling richting media dat de zaak Chipshol/Westenberg he-le-maal niets met de visie van Van de Laarschot te maken had. Antwoord op vragen van Peter Poot. gaf de Haagse president niet. Die wilde onder meer weten hoe vaak welke rechters cursussen aan welke advocaten geven en wat zij daar voor krijgen. Omdat Van de Laarschot daarover zwijgt, legde Peter Poot zijn vragen voor aan voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de Rechtspraak.

Het is een bekend patroon van wegduiken, zwijgen en hopen dat de bui overwaait. Hoezeer sommige vertegenwoordigers van de rechterlijke macht ons ook willen doen geloven dat er ECHT een andere wind waait, het systeem blijft ten diepste fout en verstikkend. De angst om je uit te spreken over wantoestanden zit er diep in. Zéker in Den Haag waar al in de jaren 80/90 niemand iets deed toen nota bene een lid van hun eigen rechtbank zich bezondigde aan pedopraktijken. Een zaak waarover ‘Den Haag’ tot op de dag van vandaag zwijgt. Net zoals nu over de zaak Westenberg.

Judge Joyce is een veelzeggend voorbeeld. Deze bij de Rechtbank Oost-Brabant werkzame vrouwelijke rechter gaat er op Twitter pretentieus tegenaan. Zij is naar eigen zeggen wars van de waan van de dag, woont niet in een ivoren toren en beklimt graag het podium. Reden voor deze website om de Judge op Twitter te vragen naar haar visie op de bijklus van voormalig collega Westenberg bij Houthoff Buruma. Eerst antwoordde zij dat zij zich daarover op Twitter niet uit kon laten. Om even later desgevraagd te melden dat zij nooit een mening over rechterlijke uitspraken geeft. Alsof wij daar om gevraagd zouden hebben. En daarna gooide het wel heel slecht lezende lid van de Rechtbank Oost-Brabant de deur in het slot: ‘Dit was mijn tweet, en daar zult u het mee moeten doen. Prettige avond!’

downloads/images/full/judgejoyce.jpg

Het tekent en beschadigt de beroepsgroep, dit zwijgen van mensen als Judge Joyce, die eerder bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie werkte. Een beroepsgroep die zich in haar huisorgaan NRC Handelsblad met graagte roert over tal van juridische en maatschappelijke onderwerpen. Maar als de (on)zuiverheid van de eigen rechterlijke macht in het geding is, blijft het verdacht stil. Ook tekenend: een tweet van persvoorlichter Paul van Daalen van de Raad voor de Rechtspraak. Hij meldde dat rechters gemiddeld he-le-maal geen ton verdienen. Op onze vraag hoeveel rechters BIJverdienen kwam nooit een antwoord.

Overigens meldde Judge Joyce recent dat meer van haar vakgenoten op Twitter actief zijn. Voor wie hen vragen wil stellen over Westenberg en andere bijklussers hier een handzaam overzichtje. Keep us informed!

‹ Terug naar het overzicht