Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

1 April 2006

Waarom heeft Schiphol extra startbanen nodig?

Schiphol heeft 5 startbanen (eigenlijk zelfs 6!) en wil er nog 2 bij om uiteindelijk (in 2012?) ca. 85 miljoen passagiers te kunnen verwerken. Dat zijn er dan 2x zoveel als in 2005. Waarom heeft de grootste luchthaven ter wereld, die van Atlanta, maar 4 banen nodig om nu al 86 miljoen passagiers te vervoeren? Schiphol verwerkt 44 miljoen passagiers op de huidige 5 (6) banen. Maar London Heathrow heeft aan 2 banen genoeg met 68 miljoen passagiers. En Gatwick kan zelfs met 1 baan al 33 miljoen passagiers bedienen. Elk van de genoemde luchthavens verwerkt ruim 3x zoveel passagiers per baan als Schiphol. Chipshol-grondlegger Drs. J. Poot heeft op 28 maart jl. de leden van de Eerste en Tweede Kamer er nog eens op gewezen dat het hoog tijd is voor een kritisch onderzoek naar het benodigde aantal banen en het aantal ha luchthaventerrein voor Schiphol.

Geachte leden van de Eerste en Tweede Kamer,

Hoogleraar luchtvaarteconomie J. de Wit (wiens organisatie gefinancierd wordt door V&W) heeft onlangs gesteld Rem op groei Schiphol kost 600 miljoen euro. Aldus het Haarlems Dagblad van 18 dezer. Volgens deze man van wetenschap zijn er “door milieubeperkingen niet meer dan 468.000 vluchten mogelijk”? Betekent dit dat er nog meer startbanen moeten worden aangelegd?

Schiphol heeft thans al 5 banen (in feite 6, de oudste baan, nog steeds in gebruik wordt door Schiphol stelselmatig verzwegen). De Polderbaan is een mislukking gebleken, maar desondanks eist Schiphol nog een extra zesde en zelfs zevende baan. Deze zouden nodig zijn – de 6e baan zelfs urgent – om uiteindelijk (in 2012?) ca. 85 miljoen passagiers te kunnen verwerken, dat wil zeggen ongeveer 2 keer zoveel als in 2005. Daarbij rijzen een aantal vragen:

  • Leveren de extra 6e en 7e baan geen milieubeperkingen op of juist extra?
  • Zijn er daadwerkelijk 588.000 vluchten in 2012 nodig? Immers sinds eind vorige eeuw schommelt (stagneert) het aantal vluchten rondom 400.000. N.B. T.o.v. 2000 is het aantal vluchten zelfs gedaald van 432.000 naar 421.000. Dat is mede te danken aan grotere vliegtuigen met meer capaciteit aan passagiers.
  • Is het realistisch te veronderstellen dat het aantal passagiers binnen korte tijd (in 2012?) zal worden verdubbeld?
  • Welke conclusies kunnen getrokken worden uit vergelijking met de volgende voorbeelden a, b en c uit “Passenger Traffic and Traffic Movements van 2005” voor Schiphol?


Atlanta, Heathrow en Gatwick verwerken per baan ruim 3 keer zoveel passagiers als Schiphol. Ten overvloede: Atlanta verwerkt op slechts 1.500 ha tweemaal zoveel passagiers als Schiphol presteert op een bijna 2 keer zo groot luchthaven areaal, dat bijna 1.000 ha groter dan dat van Heathrow.

Algemene vraag. Is het thans niet urgent een onderzoek in stellen naar het benodigde aantal banen en het aantal ha luchthaventerrein voor Schiphol? Moeten de overbodige kosten en de onnodige milieuschade niet in rekening gebracht worden bij (vóór) de voorgenomen emissie (privatisering)?

Hoogachtend,

Drs J. Poot

‹ Terug naar het overzicht