Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

9 July 2006

Hoe deskundig is Pé Kohnstamm?

In een column in het blad Building Business (download als PDF) veegde oud-hoogleraar Pé Kohnstamm onlangs de vloer aan met voormalig PvdA-Kamerlid Adri Duivesteijn. De parlementariër – inmiddels wethouder in Almere – deed met het oog op de privatisering een onderzoek naar de potentiële waarde van het Schiphol-vastgoed en concludeerde dat die waarde wel eens zeer fors zou kunnen zijn. Anders gezegd: de kans dat VVD-minister Zalm de luchthaven te goedkoop uit handen geeft, is groot.

Kohnstamm vindt de visie van Duivesteijn ‘in belangrijke mate een stukje kretologie’. Om de vraag naar de waarde van de grond goed te kunnen beantwoorden, heb je in zijn optiek zeer gedetailleerde kennis nodig. Bekentenis: “Die kennis heb ik niet en ik betwijfel of Adri Duivesteijn die kennis heeft.” Diezelfde Kohnstamm is president commissaris van adviesbureau Ecorys. Dit o.a. voor Schiphol, de SADC en vele ministeries werkende bureau werd door de Tweede Kamer onafhankelijk genoeg geacht om in razende vaart een onderzoek te doen naar de vastgoedpotentie van de 3000 hectare tellende luchthaven. Het eindresultaat lag in welgeteld drie weken op tafel en kostte zo’n 30 mille. Uitkomst: kijkend naar de toekomst valt de waarde van het vastgoed nauwelijks te voorspellen.

Duivesteijn werkte maanden aan zijn door velen als gedegen aangemerkte rapport en sprak met zeer uiteenlopende partijen. Het Ecorys van Kohnstamm deed de 3000 Schiphol-hectare in drie weken voor dertig mille. Kohnstamm blijkt als het om snelheid gaat echter uiterst selectief te zijn. Hij is lid van de schadecommissie Toornend die in opdracht van de Haarlemse rechtbank moet bepalen hoe hoog het schadebedrag wordt dat Schiphol in de affaire Groenenberg-terrein (30 hectare) aan Chipshol moet betalen. De rechter bepaalde in maart 2005 dat deze commissie binnen vier maanden klaar zou moeten zijn. Eind juni 2006 waren Kohnstamm en zijn collega’s inmiddels ruim 200.000 euro onderzoekskosten verder en was de klus nog steeds niet geklaard. Wellicht dat een gebrek aan zeer gedetailleerde kennis en wat al te nauwe zakelijke banden met de luchthaven de oud-hoogleraar parten spelen.

Misschien dat Kohnstamm eens te rade kan gaan bij een collega columnist van Building Business, directeur Tie Liebe van William Properties (lees diens column in PDF-formaat). Onder de kop ‘Schiphol is eerder een vastgoedbedrijf’ geeft hij Adri Duivesteijn gelijk. Het vastgoed heeft een aandeel van 65% in het exploitatieresultaat van Schiphol en kent ten opzichte van de business uit luchtvaart een dubbel rendement. De haarscherpe analyse van Tie Liebe zou verplichte kost moeten zijn voor Pé ‘Kretologie’ Kohnstamm.

‹ Terug naar het overzicht


Kohnstamm: een stukje kretologie

Tie Liebe: Schiphol is eerder een vastgoedbedrijf