Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

28 July 2010

Chipshol met Schiphol-claim naar Europees Hof

Gebiedsontwikkelaar Chipshol legt het conflict met de luchthaven Schiphol over het Groenenberg-terrein voor aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Schiphol verhinderde jarenlang de bebouwing van het terrein o.a. door een onterecht bouwverbod. Aangezien Schiphol weigerde de schade te vergoeden startte Chipshol in 2003 een schadeprocedure. Mede door de vervanging in 2007 van de drie Haarlemse rechters die Schiphol in 2005 hadden veroordeeld alle schade te vergoeden (download vonnis als PDF), is er van een eerlijk proces geen sprake geweest.

Chipshol wilde het Groenenbergterrein (naast de Aalsmeerbaan, 30 hectare) ontwikkelen tot een omvangrijk logistiek bedrijventerrein. Topman Cerfontaine verhinderde dat door staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer & Waterstaat) in 2003 te vragen een bouwverbod af te kondigen. Dat werd mede gebaseerd op een naar later bleek foutieve rapportage van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). LVNL is vanwege die rapportage door het Hof Amsterdam op 15 december 2009 veroordeeld schade te vergoeden aan Chipshol (download arrest als PDF).

Begin 2005 oordeelde de rechtbank Haarlem dat Schiphol wegens het bouwverbod schadevergoeding moet betalen, door Chipshol geraamd op Euro 97 miljoen. Kort voor de vaststelling van het exacte schadebedrag werden begin 2007 rechter mr. A.C. Monster en twee collega's die de zaak al jaren behandelden vervangen. De nieuwe rechters onder leiding van mr. D.P. Ruitinga stelden vervolgens een laag schadebedrag van Euro 16 miljoen vast. Zij volgden daarbij het advies van een commissie van vastgoeddeskundige Toornend terwijl deze kort daarvoor door het Hof Amsterdam, wegens banden met Schiphol c.s., niet aanvaardbaar werd geacht (download arrest als PDF).

Volgens directeur Peter Poot van Chipshol was er in de Groenenberg-procedure na de vervanging van alle 3 rechters geen sprake meer van een eerlijk proces: "Er zijn in Nederland fundamentele rechtsbeginselen geschonden. Daarom gaan we nu naar het Europese Hof." In een afzonderlijke procedure probeert Chipshol er via een getuigenverhoor van 6 Haarlemse rechters achter te komen door wie en waarom destijds de 3 rechters zijn vervangen.

Eerder wist de gebiedsontwikkelaar al een getuigenverhoor van 6 (voormalige) Haagse rechters af te dwingen inzake de affaire Westenberg. Door een omstreden vonnis van rechter mr. J.W. Westenberg werd Chipshol jarenlang uitgeschakeld als concurrent van Schiphol Real Estate, het onroerendgoedbedrijf van de luchthaven en verloor circa 450 hectare grond in de Schiphol-regio. Later bleek dat Westenberg nauwe contacten onderhield met tegenstanders van Chipshol, waaronder de advocaat van de luchthaven, mr. T.R.B. de Greve. Westenberg ging vervroegd met pensioen en wordt nu verdacht van o.a. meineed , belangenverstrengeling en corruptie. De Rijksrecherche onderzoekt zijn handelen. In november wordt Westenberg samen met andere (ex) leden van de top van de Haagse rechtbank door Chipshol onder ede gehoord.

‹ Terug naar het overzicht