Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

9 May 2009

ZEMBLA: Vrijstaat Schiphol, zondag 10 mei 2009 (VARA/NPS, Nederland 2)

Chipshol waarschuwde bijna 15 jaar geleden politici, bestuurders en omwonenden in een paginagrote advertentie in de Volkskrant voor de Polderbaan. Tevergeefs. De Polderbaan werd een debacle. De politiek stond erbij, keek ernaar en liet het gebeuren.

NB. Hoewel de geschiedenis leert dat men niets leert van de geschiedenis, waarschuwt Chipshol opnieuw. Nu voor de aanleg van de parallelle Kaagbaan. Omdat Schiphol nog een extra baan wil - al de 7e - heeft Minister Eurlings onder het motto "u vraagt wij draaien" recent de volkomen overbodige peperdure parallelle Kaagbaan gereserveerd. Een grote bedreiging voor rust en veiligheid van Amsterdammers en vele gemeenten in Noord- en Zuid-Holland. Bovendien rampzalig voor het vestigingsklimaat rond Schiphol.

Zembla besteedde zondag 10 mei 2009 aandacht aan het ontstaan van de Polderbaan, interviewt daarin Chipshol-directeur Peter Poot, en constateerde dat Schiphol al jarenlang haar eigen gang kan gaan en dankzij de aanleg en reservering van overbodige startbanen steeds meer veranderd is van luchthaven in onroerendgoedbedrijf.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

Zembla introduceerde het programma op de eigen website als volgt: "In ZEMBLA ook de vraag of die Polderbaan eigenlijk wel nodig was. Peter Poot, directeur van vastgoedontwikkelaar Chipshol vindt van niet. Zijn vader en oprichter van Chipshol Jan Poot betoogde in 1995 al dat de aanleg van een nieuwe landingsbaan helemaal niet nodig was, omdat andere grote luchthavens in Europa met minder banen meer passagiers verwerken. Omdat noch Schiphol, noch de politiek naar hem wilde luisteren, zette Jan Poot zijn argumentatie toen in een paginagrote advertentie in de Volkskrant. Dit was het begin van een tot op de dag van vandaag voortdurende ‘grondoorlog’ tussen Chipshol en de luchthaven.

Vastgoedoorlog
Chipshol is in de afgelopen jaren al verschillende keren door de rechter in het gelijk gesteld en haar standpunten werden onlangs ook onderschreven door de Commissie Vriesman, een commissie die door de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM was ingesteld om de vastgoedoorlog rond Schiphol te onderzoeken.

De commissie constateert dat Schiphol voor haar inkomsten inmiddels voor 77 procent afhankelijk is van vastgoedontwikkeling en de verhuur van kantoren en winkelruimtes en dat er van eerlijke concurrentie op dit gebied absoluut geen sprake is.

NB.De waarschuwingen van Chipshol-oprichter Jan Poot tegen de 7e baan zijn elders op deze website te vinden:

Advertenties in Volkskrant/Haarlems Dagblad van 22/26 februari 2008:
"Schiphol: extra startbaan of start van extra banen? (deel 1 en deel 2)"
en in de Telegraaf/Haarlems Dagblad van 21/22 april 2009:
"Schiphol: van mainport (hub*) tot regionale luchthaven? (deel 1 en deel 2)"

‹ Terug naar het overzicht