Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

22 March 2007

Wraking Haarlemse rechters en problemen voor Koeman

Waarom is Chipshol overgegaan tot wraking van een compleet college van drie rechters? Voor zover valt na te gaan is zoiets nog nooit eerder gebeurd. Nog niet eens zo heel lang geleden was wraking van een enkele rechter zelfs al voorpaginanieuws. De hoofdreden is natuurlijk de vervanging van het college dat Schiphol aansprakelijk stelde vlak voor de allesbepalende schadepleidooien op 15 januari. Maar daar komt nog bovenop dat de rechtbank na deze vervanging heeft laten zien het spel niet eerlijk te willen spelen. Hiervan drie voorbeelden.

1. In een persbericht verstrekte de rechtbank geen juiste informatie: het beroep op ‘rouleren’ en ‘vast beleid’ is gezocht en kan geen standhouden.

2. Chipshol-directeur Peter Poot en zijn vader hadden voorts op 6 maart een gesprek met president Bakker. Daarin erkende deze dat het procesbelang van Chipshol was geschaad. Later is hij bij brief weer op deze uitspraak teruggekomen.

3. Ook speelt mee dat het nieuwe college er reeds direct openlijk blijk van geeft de belangen van Chipshol te willen schaden. Het belangrijkste bewijs hiervoor is de steun die het college geeft aan de commissie van deskundigen die de schadeomvang moeten vaststellen onder leiding van Rob Toornend terwijl deze (en ook andere leden van de commissie) naar is bewezen belangenverstrengelingen hebben. Het Hof Amsterdam oordeelde recent dan ook dat Toornend niet als deskundige benoemd diende te worden. Deze belangenverstrengelingen laten zich ook gelden door de –wederom aantoonbaar en bewijsbaar– onjuiste rapportages pro-Schiphol.

Inmiddels begint het erop te lijken, dat elke actie van de Schiphol-lobby (waaronder we, hopelijk voorlopig, nu ook maar even de rechtbank rekenen) als een boemerang per direct op de ‘wederpartijen’ terugslaat. Je zou bijna tegen deze partijen willen zeggen: ga vooral zo door!

Intussen zal ook de advocaat van Schiphol, Niels Koeman van Stibbe, zich wat ongemakkelijk gaan voelen. Er zijn aanwijzingen dat hij het ‘brein’ is achter de verdedigingsstrategie van de Schiphol-lobby, een strategie die moreel en tuchtrechterlijk verwerpelijk is en kan worden omschreven als ‘juridische guerilla’. Uit stukken die Chipshol via WOB-procedures heeft verkregen komen voor deze stelling zelfs bewijzen naar voren.

Tenslotte zeggen veel mensen die deze zaak volgen: hoe kan Chipshol nou twijfelen aan de onafhankelijkheid van de rechtbank? Ze winnen toch alles? Waar het om gaat is dat het hele conflict nu naar de climax gaat. Nu moet er afgerekend gaan worden. De eerdere overwinningen zullen van het Pyrrhus-type blijken als Schiphol aan het eind van het verhaal kan wegkomen met een fooi. De druk op de rechtbank is nu het grootst. Nu moet blijken of de rechtspraak in Nederland met deze druk kan omgaan.

‹ Terug naar het overzicht