Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

Factuur Antacc

21 November 2012

Westenberg kluste bij voor € 410.000 Opdrachten o.a. via netwerk Kalbfleisch

Advertentie, geplaatst in Trouw en Haarlems Dagblad van 22 november 2012

Dat oud-rechters Kalbfleisch en Westenberg goed bevriend zijn, hetgeen ze onder ede steeds hebben ontkend, is door meerdere getuigenverklaringen van o.a. de griffier en de ex-vrouw van Kalbfleisch overtuigend aangetoond. Aan hun financiële relatie is door het OM echter nauwelijks aandacht besteed, terwijl juist daarvoor alle aanleiding was.

Dat oud-rechters Kalbfleisch en Westenberg goed bevriend zijn, hetgeen ze onder ede steeds hebben ontkend, is door meerdere getuigenverklaringen van o.a. de griffier en de ex-vrouw van Kalbfleisch overtuigend aangetoond. Aan hun financiële relatie is door het OM echter nauwelijks aandacht besteed, terwijl juist daarvoor alle aanleiding was.

Westenberg blijkt in de periode 2005-2010, anders dan ik eerder vermeldde, niet voor € 202.000 maar voor veel meer t.w. € 410.000 te hebben bijgeklust via zijn Antacc BV, waarvan zijn vrouw directeur is.

NB. Volgens Westenberg zou toenmalig president Wijnholt hem geadviseerd hebben: "Sta nou niet bij de Kamer van Koophandel als directeur ingeschreven, laat je echtgenote dat doen." Zou dat echt waar zijn? Antacc is overigens ook een vorm van belastingontduiking.

Opvallend is niet alleen de omvang van het bijklussen door Westenberg, maar ook dat de rechtbank Den Haag en de Raad voor de Rechtspraak dit al die tijd hebben toegestaan en nooit hebben ingegrepen. In feite is sprake van corruptie met instemming van de leiding van de rechterlijke macht. Immers, wat staat er op rechtspraak.nl, de officiële site van de rechtbanken, gerechtshoven, CRvB, CBb, Hoge Raad en Raad voor de rechtspraak:

De Rechtspraak kan u niet helpen met inhoudelijke juridische vragen, omdat rechters onpartijdig en onafhankelijk zijn. Wel kunnen wij u vertellen waar u met vragen terecht kunt.

Opvallend is tenslotte dat een aantal opdrachtgevers van Westenberg afkomstig is uit het netwerk van Kalbfleisch. Zonder uitputtend te zijn noem ik:

1. De NMa, waarvan Kalbfleisch CEO was, betaalde € 1.618 aan Antacc voor een opinie van Westenberg nota bene over een vonnis van een collega-rechter van de Haagse rechtbank. Waarom Kalbfleisch geen vertrouwen had in zijn eigen NMajuristen en duurbetaalde advocaten is een raadsel. Hoe dan ook, een leuke methode om Hans wat te laten bijverdienen met groeten van Pieter van huis tot huis. Maar onacceptabel volgens een eigen persbericht van de Raad voor de Rechtspraak.

2. Advocatenkantoor Houthoff Buruma NV betaalde € 64.855 voor cursussen die Westenberg gaf aan haar advocaten o.a. in pleiten. De honorering voor dezelfde activiteiten varieert op onverklaarbare wijze, is extreem hoog en loopt op tot zelfs € 5.950 per dag (zie factuur met de curieuze opmerking 'direct betalen!'). Dat een rechter zich laat inhuren en betalen door een advocatenkantoor is al onaanvaardbaar en een teken van corruptie, dat hij zich laat óverbetalen roept helemaal vragen op. Op de vraag van de Rijksrecherche hoe Westenberg bij advocatenkantoor Houthoff Buruma terecht is gekomen, antwoordt deze: "Ik wist dat u mij deze vraag zou gaan stellen en ik heb mij suf gepiekerd hoe dat het geval is geweest. En ik weet het waarachtig niet." Hoe is het mogelijk? Westenberg die zich wel kon herinneren dat Kalbfleisch al die jaren slechts één keer bij hem over de vloer is geweest, kan zich niet herinneren hoe deze lucratieve opdracht bij hem terecht is gekomen. Het antwoord dat Westenberg zich niet kan c.q. wil herinneren ligt voor de hand. Bij het verhoor van Kalbfleisch op 24 oktober jl. bleek namelijk dat Houthoff Buruma al jaren advocaat is van Vomar, waarvan Kalbfleisch zoals bekend commissaris was.

3. B. Laagewaard betaalde € 9.150 aan Westenberg privé. Dat kan toeval zijn. Maar wel opvallend, want "een zekere Bob Lagewaard" is door een getuige genoemd als lid van een vastgoedclub waarin ook Kalbfleisch participeerde. Deze door de Rijksrecherche gehoorde getuige verklaarde o.a. het volgende: "(…) dat er in die Rotary Club een paar mensen waren die ook altijd bij elkaar aan tafel zaten en die met elkaar in onroerend goed zaten. En daarvan was Kalbfleisch er één. (…) dat deze heren ook een 'bondje' - dat is mijn woord - hadden met Van Andel, waarbij niet zeker is welke Van Andel dit dan geweest is. Of dat Harry is geweest, hij dacht van wel, of zijn broer Jan Jonathan. (…) En hij vertelde mij daar nog wat meer over, namelijk dat tot dit clubje ook - of misschien moet ik zeggen tot dit netwerk ook - hoorde een zekere Gerke Walinga (fonetisch), dat was iemand die werkzaam was bij de Rijksgebouwendienst en daar vervroegd is weggegaan, waarbij ik heb begrepen dat de suggestie was dat dat gebeurd is wegens niet integere praktijken. En een zekere Bob Lagewaard (fonetisch), die destijds verbonden was aan de gemeente Den Haag en waarvan de suggestie was, als het ging om vergunningen en dergelijke, dat hij een geschikt aanspreekpunt was."

Het is verbijsterend dat het OM naar aanleiding van deze opzienbarende verklaringen geen nader onderzoek heeft gedaan. Daar kan maar één reden voor zijn: deze beerput moet gesloten blijven.

NB. Alarmerend is dat Westenberg ook blijkt te hebben gefactureerd aan onroerendgoedbedrijf Roma Investments BV, dat naar verluidt banden had met Willem Endstra. De betreffende factuur en een groot aantal andere facturen zijn niet verstrekt aan de Rijksrecherche omdat Westenberg zich beriep op zijn verschoningsrecht. Onbegrijpelijk dat daar genoegen mee is genomen.

Kalbfleisch en Westenberg blijken dus niet alleen vriendschappelijke maar ook, direct en indirect, financiële contacten met elkaar te hebben. Dat het OM geen nader onderzoek naar de Houthoff Burumaopdracht en de vastgoedclub van Kalbfleisch/Lagewaard gedaan heeft en naar Kalbfleisch geen FIOD-onderzoek opgestart heeft, is onaanvaardbaar. Even onaanvaardbaar is het dat de leiding van de Haagse rechtbank en de Raad voor de Rechtspraak het exorbitante bijklussen van Westenberg hebben toegestaan en zijn advocatenkosten betalen en hem door dik en dun steunen. Waarom?

Mijn hoop, niet vertrouwen, is nu gevestigd op de Utrechtse rechtbank, allereerst op het vonnis van rechter Krol van vrijdag 23 november a.s.

Crans, 21 november 2012

drs. J. Poot (88),
oprichter Chipshol-groep (1986) en Eurowoningen (1960)

‹ Terug naar het overzicht


Westenberg kluste bij voor € 410.000 (kopie advertentie)