Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

11 October 2013

Welke rechters advocaten trainen moet geheim blijven! Wat heeft de rechterlijke macht te verbergen?

Maandenlang bestookte directeur Peter Poot van Chipshol de Rechtbank Den Haag, de Raad voor de Rechtspraak en de Hoge Raad met vragen over bijklussende rechters. Dit vanwege de zaak Westenberg. Deze door zijn doodvonnis in de Chipshol-zaak omstreden Haagse rechter bleek in een paar jaar voor ruim 410.000 euro aan opdrachten van o.a. advocatenkantoren te hebben geaccepteerd. Peter Poot wilde duidelijkheid over het bijklussen door rechters. In magistratelijke kringen bewoog men nauwelijks. Er kwam een nietszeggende maatregel. Dat Poot de misstand aankaartte, wordt verzwegen. En een link met de zaak Westenberg? Hoe komt u erbij!

Uit het strafdossier in de zaak Kalbfleisch/Westenberg bleek dat laatstgenoemde tegen betaling exclusieve cursussen gaf aan advocatenkantoren. Hij deed dat náást zijn drukke baan als rechter en meldde het bijklussen en de daaruit voortvloeiende verdiensten niet. Die verdiensten waren fors. Zo declareerde Westenberg maar liefst 64.855 euro bij de door hem juridisch geschoolde advocaten van Houthoff Buruma. Dagtarief: 5950 euro.

Al snel bleek dat ook andere rechters bij advocatenkantoren exclusieve cursussen geven. Zoals bij Allen & Overy, het advocatenkantoor van – jawel – Hans Westenberg. Peter Poot schreef op 15 mei 2013 een brief met bijlagen aan de Raad voor de Rechtspraak en stelde daarin een aantal heldere vragen. Zo wilde hij onder meer weten of de Raad het geven van cursussen aan advocaten door rechters geoorloofd vond. Ook vroeg hij naar het oordeel van de Raad over het niet vermelden door rechters van hun bijklussen op www.rechtspraak.nl. En Poot wilde weten of een overzicht van de bijklussers kon worden geleverd.

Na een maand kwam op 14 juni 2013 het antwoord van de Raad voor de Rechtspraak. Die veegde zijn straatje behendig schoon en verwees door naar president Van de Laarschot van de Rechtbank Den Haag. Want ‘de executie en uitvoering‘ berusten niet bij de Raad, maar behoren tot de verantwoordelijkheid van de president van de rechtbank. Wat volgde was het bekende verhaal van het kastje en de muur. Met als rode draad de stelselmatige onwil om open kaart te spelen en de zaak te zuiveren. De Raad voor de Rechtspraak, de Rechtbank Den Haag en zelfs de Hoge Raad weigeren aan Poot antwoord te geven op de kernvraag uit zijn brief van 11 oktober:

  • de namen van alle rechters die exclusieve cursussen hebben gegeven;
  • bij welke advocatenkantoren zij dat deden/doen;
  • voor welke bedragen.


Steeds werd verwezen naar het openbare register van nevenbetrekkingen van rechters, waarin geen enkele rechter bijklussen bij advocatenkantoren opgeeft.

Uiteindelijk leidde de vasthoudendheid van Peter Poot ertoe dat het bijklussen door rechters op de agenda kwam van een in september 2013 gehouden overleg van rechtbankpresidenten. Er volgde – in samenspraak met de Raad voor de Rechtspraak – een halfslachtige maatregel. Rechters mogen voortaan aan advocaten geen exclusieve cursussen of lezingen meer geven. Optreden voor één advocatenkantoor is taboe. Maar voor twee of drie? Geen probleem. Antwoord op vragen naar een voor buitenstaanders te raadplegen overzicht werd niet gegeven. Zodat nog steeds niet duidelijk is welke advocaten(kantoren) welke rechters betalen.

Volgens de mededeling op de website van de Raad voor de Rechtspraak is de discussie over bijklussende rechters zogenaamd aangezwengeld door een raadsheer-plaatsvervanger. Die zou zijn president in de zomer naar regels inzake het geven van lezingen en cursussen hebben gevraagd. De halve waarheid. De héle waarheid is dat Peter Poot de misstand toen al lang op basis van het strafdossier Kalbfleisch/Westenberg had geopenbaard en publiekelijk in discussie had gebracht. Maar dat mocht blijkbaar niet gemeld worden. Dan had dagblad Trouw het een stuk beter gezien: “Directeur Peter Poot van gebiedsontwikkelaar Chipshol bracht deze kwestie in de publiciteit. Niet veel later kondigde de Raad voor de Rechtspraak aan dat de regels voor nevenfuncties van rechters zouden worden aangescherpt.” Lachwekkend en veelzeggend was (wederom in Trouw) de volgende toevoeging: “Volgens de Raad staan de nu bekend geworden maatregelen echter geheel los van de zaak rond Westenberg”.

Wordt vervolgd!

‹ Terug naar het overzicht