Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

9 February 2012

Waarom complimenteert Justitie topcrimineel Jan van V.?
GA ZO DOOR FRAUDEURS, VEEL SUCCES!!

Advertentie, geplaatst in Trouw en Haarlems Dagblad d.d. 10-02-2012

De Haarlemse rechtbank boog zich de afgelopen maanden over de vastgoedfraude en bestrafte een aantal hoofdrolspelers in deze onverkwikkelijke zaak. Over de hoogte van die straffen zal ik het nu niet hebben. Maar wél over de geloofwaardigheid van de Haarlemse rechtbank. Die bestond het om bij monde van voorzitter Rino Verpalen hoofdverdachte Jan van V. te complimenteren! De omgekeerde wereld. Zoals zo vaak in Haarlem.

NB. Een sprekend voorbeeld is de vervanging van 3 rechters Monster c.s., die Schiphol in 2005 veroordeeld hadden tot vergoeding van alle schade wegen oplegging van een onterecht bouwverbod op ons Groenenberg-terrein, schade € 100 miljoen.

NRC-journalist Tom Kreling was over het compliment bijzonder verbaasd getuige zijn volgende verklaring in zijn artikel De rechtbank: geen mildere straf ondanks vele media-aandacht. “De meest opmerkelijke passage in het vonnis van de rechtbank in Haarlem las voorzitter Rino Verpalen helemaal aan het einde van de dag voor. Uren was hij toen al aan het woord geweest. Zakelijk, feitelijk. En toen deelde hij ineens een compliment uit, aan hoofdverdachte Jan van V. nota bene (vet JP). De rechtbank wilde graag iets zeggen van het beeld dat de afgelopen jaren van de voormalig Bouwfonds- directeur was geschetst. ‘Alsof hij Bouwfonds compleet had leeggeroofd.’ Dat beeld doet volgens de rechtbank geen recht aan de werkelijkheid. Het dienstverband van Jan van V. heeft Bouwfonds geen windeieren gelegd. Van V. was volgens de rechtbank binnengehaald om de ontwikkelingstak van Bouwfonds groot te maken en dat had hij volgens de rechtbank ook gedaan.”

Misdaad loont dus. Als topcrimineel krijg je dan zelfs een compliment, een schouderklop, nota bene van je rechter, feitelijk een aanmoediging voor aspirant- fraudeurs. Immers volgens de voorzitter van de Haarlemse rechtbank heeft topfraudeur Van V. het in de grond van de zaak niet verkeerd, maar zelfs heel goed gedaan. Hij had immers Bouwfonds niet “compleet” leeggeroofd (hoeveel procent is geoorloofd?), en is er bovendien in geslaagd “de ontwikkelingstak van Bouwfonds groot te maken.” Klopt dat? Klopt de stelling van de rechter dat “het dienstverband van Jan van V. Bouwfonds geen windeieren heeft gelegd”? Zelfs als deze bewering juist zou zijn, hetgeen betwist moet worden, komt de foute stellingname van deze rechter neer op het Doel heiligt de middelen. Groeien en winst maken door fraude en omkoperij van de top van pensioenfondsen is prima werk. Met de complimenten van de rechtbank Haarlem. Volstrekt verkeerd en zelfs crimineel dit compliment dat misdadigers aanmoedigt. Zullen fraudeurs het werkelijk een straf vinden honderden miljoenen over te houden na 4 jaar in de bak?

Afgezien daarvan wordt verkeerde rechter Verpalen niet gehinderd door kennis van zaken. Staat Bouwfonds na het leegroven door Jan van V. er echt beter voor dan daar vóór? Gaarne het bewijs per omgaande. Staat het beroofde Philips Pensioenfonds er na zijn schadelijke transacties met Jan van V. beter voor? Heeft Jan van V. de ontwikkelingstak van Bouwfonds gecreëerd? Weet de rechter wel waarover hij spreekt en oordeelt? Laat hij eerst maar eens aantonen wat Van V. aan gebieds- en projectontwikkeling gepresteerd heeft. Aan gebiedsontwikkeling in elk geval niets. Immers de Zuidas is ontwikkeld door Stadsontwikkeling Amsterdam. Door wie zijn de projecten ontwikkeld met name de kantoorgebouwen aan de Zuidas? Door Van V. of door de aanbieders daarvan?

Bouwfonds is nooit gebiedsontwikkelingsmaatschappij maar een projectontwikkelingsmaatschappij (vooral van woningen) geworden reeds onder haar oprichter Wiersema medio vorige eeuw. Eind jaren ‘60 is Bouwfonds als grondbezitter van Park Stokhorst in Enschede voor de ontwikkeling van dit woonpark een joint venture aangegaan met mijn eerste gebiedsontwikkelingsmaatschappij Eurowoningen. Als voorbeelden hebben gediend Park Doorwerth maar vooral Parkstad Leusden het eerste, echte woonpark in Nederland door VROM tot voorbeeld voor buitenlandse stedenbouwkundigen aangewezen. Bovendien met twee recente nationale eerste prijzen. De bewoners vieren elke 5 jaar met een groot feest het bestaan van hun woonpark en nodigen mij daarbij uit. Tenslotte dankzij Parkfonds (Shell en Eurowoningen elk 47,5%, Blauwhoed 5%) heeft Eurowoningen als gebiedsontwikkelaar gehele woonwijken kunnen ontwikkelen.

NB. Zonder Shell te tillen, zoals Jan van V. het Philips Pensioenfonds gedaan heeft.

Welnu rechter Verpalen waar zijn uw bewijzen dat Jan van V. de ontwikkelingstak van Bouwfonds opgezet en tot bloei gebracht heeft? U praat uit uw nekharen om met Donner te spreken. Wie betaalt deze schandelijke Spielerei? De belastingbetaler! Is dat verantwoord?

Conclusie. Topcrimineel Van V. krijgt van de rechter een compliment en mag nog een groot deel van de buit behouden. Vergelijk dit nu met de behandeling van het correcte Chipshol: géén compliment van de rechter en zelfs financieel gestraft. Opmerkelijk omdat rechter Monster Chipshol in 2005 in het gelijk heeft gesteld, en Schiphol veroordeeld heeft tot vergoeding van alle schade wegens oplegging van het onterechte bouwverbod op ons Groenenberg-terrein. De schade is door het onafhankelijke Fakton op € 100 miljoen gesteld. Echter na de vervanging van Monster in 2007 door de foute Ruitinga is dit bedrag eerst door hem teruggebracht naar € 19 miljoen. Tenslotte vrijwel nihil geworden door het arrest van de Hoge Raad d.d. 19 februari 2010 dat stelde dat de luchthaven reeds meebetaald zou hebben in de vertragingsschade van € 1 miljoen die Haarlemmermeer en de € 12 miljoen die Noord-Holland aan Chipshol hebben moeten betalen. Een klein kind kan begrijpen dat uit zulke kleine bedragen de hoge schade te wijten aan Schiphol niet betaald kan zijn, en dat dit uit de duim gezogen is. Echter in het recente arrest van het Hof Amsterdam d.d. 27 december 2011 is deze onzin toch overgenomen. Met als gevolg dat Chipshol naar de € 100 miljoen excl. wettelijke rente kan fluiten (zie recente advertentie d.d. 9 januari jl. Onkreukbare rechters gevraagd) en straks geen of nauwelijks schadevergoeding ontvangt van Schiphol.

Tot zover neem ik mijn advertentie over die ik bestemd had voor plaatsing in Trouw van maandag 6 februari jl. Echter het laatste gedeelte heb ik vervangen. Daarin stond dat ik verwachtte dat Westenberg en Kalbfleisch niet vervolgd maar door het OM zelfs gecomplimenteerd zouden worden. Op het laatste moment las ik op de website van NRC dat deze voormalige rechters – lid van een eetclubje – door het OM vervolgd worden voor meineed, echter niet voor belangenverstrengeling. Onbegrijpelijk, want waarover ze gelogen hebben is hun belangenverstrengeling.

Na de website publiceerde NRC op de frontpagina en op de pagina’s 4 en 5 uitvoerige interessante artikelen. Er volgde een stroom van artikelen in alle dagbladen en interviews met mijn zoon Peter, directeur Chipshol in EenVandaag en Nieuwsuur. Zeer belangwekkend was het voortreffelijke indringende kruisverhoor in Nieuwsuur door Twan Huys van rechter Van den Emster, de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak.

Deze voorzitter maakte een onthutsend zwakke indruk, met zijn ontwijkende, bovendien volstrekt onjuiste antwoorden. Zou hij onder ede hebben gestaan dan was ook hier sprake van meineed, meermalen gepleegd. Nog steeds verdedigde hij de financiering van de procedures van Westenberg door de Raad voor de Rechtspraak. Ten onrechte. Want rechter Westenberg was niet aangevallen dóór advocaat mr. Hugo Smit maar had zélf de aanval gekozen (nog nooit vertoond dat een rechter een advocaat voor de rechter sleept!). Tevens op auteur Micha Kat die het artikel gepubliceerd heeft waarin Westenberg zich aangevallen voelt. Dus de rechter was zélf de agressor. De voorganger van Van den Emster (de voormalige president van de Haagse rechtbank Van Delden) was tegen het financieel blijven steunen van liegende rechter Westenberg (onder ede verklaard in 2010 tijdens een getuigenverhoor bij de Rechtbank Utrecht). Maar Van den Emster negeerde de visie van zijn voorganger en zette de (met belastinggeld) duurbetaalde steun aan rotte appel Westenberg gewoon voort. Het blijft niet bij de reeds betaalde € 250.000 maar daar komt nog de torenhoge declaratie bij van advocaat Croiset van Uchelen, tevens advocaat van Hare Majesteit. Deze heeft reeds laten weten dat Westenberg zich niet herkent in de beschuldiging door het OM. En Kalbfleisch liet weten blij te zijn dat de ‘onafhankelijke’ rechter de zaak gaat beoordelen. Op welke rechter rekenen zij? Kunnen zij die zelf uitkiezen, zoals Van Andel die zijn vriend Kalbfleisch zo ver kreeg Westenberg naar voren te schuiven? Is inschakeling van rechter Verpalen een goed idee? En verwachten zij door hem ook gecomplimenteerd te worden? Als dit te opvallend zou worden zijn er nog wel meer gegadigden. Nederland en Rechtsstaat (Rechtspraak) let op uw saeck. En hoedt u voor dubieuze meineet(d)clubjes van rechters.

Wassenaar, 8 februari 2012
drs. J. Poot (13/08/1924), oprichter Chipshol-groep (1986) en Eurowoningen (1960)

‹ Terug naar het overzicht


Waarom complimenteert Justitie topcrimineel Jan van V.? (kopie)