Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

14 June 2006

Waardebepaling Schiphol in minder dan een maand?

Donderdag 15 juni presenteerde Adviesbureau Ecorys achter gesloten deuren aan de commissie Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer de uitkomsten van een onderzoek naar de 'potentiële ontwikkelingswaarde van Schiphol'. Dit onderzoek werd op 30 mei 2006 in allerijl aangekondigd nadat toenmalig ]kamerlid A. Duivesteijn informatie had aangedragen waaruit bleek dat de waarde van Schiphol (vastgoed) veel hoger zou kunnen zijn dan door het kabinet wordt beweerd.

Kan een onderzoek naar de ontwikkelingswaarde van een complete luchthaven in minder dan een maand worden afgerond? Hoe kan de Kamer verwachten dat zo’n snelkookpan-onderzoek betrouwbare resultaten oplevert? Is hier sprake van een zorgvuldige aanpak? Het gaat hier immers om miljarden Euro’s aan gemeenschapsgeld. Bij een ‘normale’ beursgang zijn teams van advocaten en accountants vaak maanden bezig met due diligence-onderzoek naar de assets van de onderneming.

In De Volkskrant en het Haarlems Dagblad van 20 juni 2006 plaatste Drs. J. Poot, oprichter Chipshol Groep, een advertentie met een Open brief aan de leden van de Eerste Kamer.

Naast deze twijfels over het extreme tijdspad roept de keuze voor bureau Ecorys de nodige vragen op. Ecorys voert volgens de eigen client list namelijk projecten uit niet alleen voor Schiphol maar ook voor het Schiphol-vastgoedbedrijf SADC en de provincie Noord-Holland. Er kunnen dus vraagtekens worden geplaast bij de onafhankelijkheid van Ecorys.

Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ecorys is prof. P. Kohnstamm. Hij is in deze functie benoemd in mei 2005. Daarvoor was hij gewoon commissaris. Kohnstamm vormt samen met Berkvens en Toornend ook de deskundigencommissie die in opdracht van de rechtbank Haarlem de schade moet berekenen die gebiedsontwikkelaar Chipshol heeft geleden als gevolg van de tegenwerking op het Groenenberg-terrein door toedoen van Schiphol en de provincie Noord-Holland.

Deze commissie is nu al 15 maanden bezig (bijna 4 keer zo lang als de rechtbank vroeg) maar heeft nog altijd geen definitieve schadeberekening overlegd. Chipshol claimt 97,2 miljoen euro, de commissie kwam in een concept-rapport met een bedrag van nog geen 20 miljoen. Hoe is het mogelijk dat bureau Ecorys in minder dan een maand de waarde van de hele luchthaven kan bepalen terwijl de deskundigencommissie nu al bijna anderhalf jaar bezig is met een stukje grond van 30 ha.?

Het mag opmerkelijk heten dat prof. Kohnstamm cq. de commissie waarvan hij deel uitmaakt als deskundige niet in staat is binnen een door de rechtbank gestelde termijn van vier maanden een relatief eenvoudig onderzoek af te ronden naar een gebied van 30 ha., terwijl hij als voorzitter van de Raad van Commissarissen wel de verantwoordelijkheid wil nemen voor een snelkook-onderzoek naar de waarde van een complexe luchthaven van ca. 3.000 ha.

‹ Terug naar het overzicht