Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

21 August 2012

Volgens de NMa misbruikte Schiphol haar macht helemaal niet

Nadat Chipshol eerst de val van NMa-voorzitter Pieter Kalbfleisch inluidde (meineed en belangenverstrengeling, niet de minste misstappen van iemand op die functie), vertrok vorig jaar ook zijn plaatsvervanger Jaap de Keijzer spoorslags na kritische vragen van Chipshol. Wie had verwacht dat de NMa nu een stapje harder zou lopen om de in mei 2011 ingediende klacht van de gebiedsontwikkelaar over oneerlijke vastgoedconcurrentie door staatsbedrijf Schiphol serieus te bekijken komt bedrogen uit. Nog steeds dubbele petten bij de NMa? Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat "De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) geen aanwijzingen [heeft] gevonden dat de luchthaven vastgoedontwikkelaar Chipshol uit concurrentieoverwegingen heeft dwarsgezeten."

Chipshol-oprichter Jan Poot zal zich er niet over verbaasd hebben. In een persbericht reageerde Chipshol op 2 maart 2012 reeds op de passieve houding van de NMa. In een advertentie in het NRC van 26 september 2011 voorspelde Poot eigenlijk al hoe het af zou lopen.

In 2009 concludeerde de overheidscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthavens, onder leiding van ir. C.J. Vriesman, dat Schiphol Real Estate oneerlijk concurreert en door overheden wordt voorgetrokken. De toen nog door Pieter Kalbfleisch geleide NMa deed niets. En de opdrachtgevers van het onderzoek, de ministeries van V&W en VROM, wisten niet hoe snel ze de uitkomsten van het rapport onder het kleed moesten vegen.

‹ Terug naar het overzicht