Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

19 July 2012

Stoere NMa in Schipholzaak een bang schoothondje

De Nederlandse Mededingingsautoriteit is een felle, kritische organisatie. Wie zich in de optiek van NMa (mogelijk) bezondigt aan oneerlijke concurrentie wordt keihard aangepakt. Onlangs nog kregen twee voormalig leidinggevenden van Greenchoice ieder een boete van maar liefst 450.000 euro opgelegd. Wie volgens de NMa niet horen wil, moet voelen. Die regel geldt niet voor de oneerlijk concurrerende vastgoedbazen van Schiphol. In hun geval hanteert de anders zo felle NMa de fluwelen handschoen.

In 2009 concludeerde de overheidscommissie Vriesman dat Schiphol Real Estate oneerlijk concurreert en door overheden wordt voorgetrokken. Maar de toen nog door Pieter Kalbfleisch geleide NMa deed niets.

Ook na het opzienbarende vertrek van Kalbfleisch blijft de NMa opmerkelijk passief. Sinds Chipshol op 12 mei 2011 een klacht indiende over machtsmisbruik van Schiphol zijn 14 maanden verstreken.

De waakhond kwam niet verder dan het herhaaldelijk stellen van vragen die men na raadpleging van publieke bronnen zélf had kunnen beantwoorden. De doorbijters en speurneuzen die garnalenvissers, uientelers, huisartsen en anderen de stuipen op het lijf wisten te jagen, blijven als het om Schiphol gaat braaf achter hun Haagse bureau zitten.

Chipshol meent dat de NMa op zoek is naar argumenten om - ten faveure van Schiphol - de klacht over oneerlijke Schiphol-concurrentie af te kunnen wijzen. Onzinnige argumenten en nietszeggende overzichten van Schiphol worden door de NMa klakkeloos geaccepteerd. En aan Chipshol worden tot in het oneindige vragen gesteld waarop de NMa allang zelf antwoord had kunnen geven. In een brief aan de directie van de NMa (download onderaan dit artikel) verwijst Chipshol naar het belaste verleden van de onder dwang betrokken NMa-bestuurders Kalbfleisch en De Keijzer. Aan de huidige topman Fonteijn wordt de vraag gesteld of NMa onder zijn leiding ook deel uitmaakt van de steeds verder uitdijende Chipshol-doofpot? Met het alsmaar uitblijven van acties richting Schiphol wordt het antwoord op die vraag steeds duidelijker.

‹ Terug naar het overzicht


Brief Chipshol aan NMa d.d. 09-07-2012 incl. bijlage