Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

18 March 2014

Stagnatie Schiphol pijnlijk zichtbaar

Schiphol stagneert al jarenlang. Dat ligt niet aan de omwonenden die te veel klagen, niet aan een gebrek aan startbanen, en ook niet aan buitenlandse luchthavens die het beter doen. Het ligt aan Schiphol zelf, aan het Nederlandse wanbeleid op het gebied van luchtvaart, economie en werkgelegenheid. Schiphol heeft alle kans gehad, en heeft die nog steeds, om op basis van de eigen kracht te groeien en nr. 1 van Europa te worden.

Eén voorwaarde is dat Nederland, dus ook Schiphol, zuinig is op KLM dat als ‘dominating airline’ Schiphol heeft gemaakt maar nu onderdeel is van Air France waar de luchthaven Charles de Gaulle in Parijs natuurlijk vóórgaat. De concurrentie (Dubai, Singapore) kan immers ook rekenen op grote trekkers in de vorm van nationale luchtvaartmaatschappijen Emirates en Singapore Airlines. Een tweede voorwaarde is dat Schiphol eindelijk eens het goede voorbeeld van Atlanta (Delta Airlines) volgt en daarmee hetzelfde groeipotentieel ontketent als bijvoorbeeld Dubai en Singapore.

Gaat het echt zo slecht met Schiphol? De directie en de politiek zijn toch juist altijd enorm positief? De passagiersaantallen zijn de laatste jaren nog mondjesmaat gestegen, maar wie de ontwikkeling vanaf 1970 bekijkt ziet dat de spectaculaire groei van de jaren 90 sinds 2000 ernstig is afgevlakt. Duidelijk is ook de invloed van grotere vliegtuigen, zoals de dagelijkse vlucht van de enorme Airbus A380 van Emirates (Dubai). Want het aantal passagiers mag dan nog net aan stijgen, het aantal vliegbewegingen neemt al jaren af. Meer passagiers per vliegtuig, niet meer vliegtuigen op Schiphol.

http://www.schipholwanbeleid.nl/downloads/images/full/Passagiers_Schiphol_1970-2010.jpg

http://www.schipholwanbeleid.nl/downloads/images/full/Vliegbewegingen_Schiphol_1970-2010.jpg

Als we deze ontwikkelingen afzetten tegen die van een van de snelst groeiende luchthavens ter wereld, die van Dubai, dan is het contrast pijnlijk zichtbaar. Sinds 2000 steekt de moeizame toename van het aantal passagiers op Schiphol schril af bij de gestage lijn die Dubai laat zien: van een zandbak naar een van de meest succesvolle luchthavens ter wereld. Het aantal vliegbewegingen is in Dubai nog lager dan op Schiphol, maar in passagiersaantallen in Dubai de Nederlandse luchthaven al lang voorbij gestreefd.

http://www.schipholwanbeleid.nl/downloads/images/full/Passagiersaantallen_Schiphol_vs_Dubai.jpg

http://www.schipholwanbeleid.nl/downloads/images/full/Vliegbewegingen_Schiphol_vs_Dubai.jpg

Al jarenlang slaat Schiphol zich trots op de borst als er ‘weer een passagiersrecord’ wordt gebroken, en laat geen gelegenheid onbenut om te roeptoeteren dat er meer start- en landingsbanen nodig zijn en dat daar, ten koste van economische ontwikkelingen in de regio, veel grond voor groei gereserveerd moet worden. Bedenk dan dat de de groei van Dubai is gerealiseerd met 2 startbanen (Schiphol heeft er 6!). Singapore heeft 3 startbanen, en Atlanta –de drukste luchthaven ter wereld– heeft er 5. Als Schiphol mee wil in de vaart der volkeren, moet het (hoogte)roer echt rigoureus om.

‹ Terug naar het overzicht