Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

29 June 2005

SP statenfractie verbaasd: ook gedeputeerde heeft plaats in Chipsholcommissie

De provinciale fractie van de SP vindt het 'curieus' dat gedeputeerde Schipper zitting heeft in de Chipsholcommissie. Deze commissie moet de minister van Verkeer en Waterstaat informeren over een onterecht aan projectontwikkelaar Chipshol opgelegd bouwverbod. De provincie is echter partij in deze kwestie.

‹ Terug naar het overzicht


Ook gedeputeerde in Chipsholcommissie (Witte Weekblad)