Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

18 June 2012

Schipholwanbeleid vernieuwd

U ziet het goed: Schipholwanbeleid is vernieuwd. Met een hoofdstructuur op 3 thema's: het wanbeleid rond onze nationale luchthaven, de onverteerbare Schipholgate-affaire waarin diverse overheidsinstanties en rechters betrokken zijn, en Chipshol: een bedrijf dat al decennialang vecht om een prachtige visie gerealiseerd te krijgen. Waarom een nieuwe site?

Het begon als een actueel naslagwerk over het wanbeleid dat Schiphol al jaren in zijn achteruit heeft geschakeld, en het negeren –zelfs stelselmatig tegenwerken– van Chipshol, dat als roepende in de woestijn al meer dan 20 jaar probeert het tij te keren. Maar de materie is zó complex geworden en de zaak sleept al zo lang, dat de informatie op de site onoverzichtelijk was geworden en deels achterhaald omdat de feiten telkens nog ongeloofwaardiger zijn gebleken dan gedacht. Dáárom een nieuwe site: de komende tijd zal een groot deel van de informatie van de oude site weer worden aangevuld, maar dan in een nieuwe structuur.

De strijd van Chipshol is allang niet meer tot één front beperkt. Het begon met het wanbeleid rond Schiphol, onze nationale luchthaven. Een onvoorstelbare aaneenschakeling van gemiste kansen voor de Nederlandse economie, ten koste van omwonenden en iedere belastingbetaler in ons land. Het werd nog erger: een ware Schipholgate-affaire heeft zich ontsponnen, waarin overheden en de rechterlijke macht al jaren onder een hoedje blijken te spelen om Chipshol de voet dwars te zetten. Én dan is er nog Chipshol zelf, een bedrijf met een schitterende visie die internationaal alom bewondering heeft geoogst, maar die in Nederland maar niet gerealiseerd lijkt te mogen worden.

‹ Terug naar het overzicht