Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

20 April 2009

Schiphol: van mainport (hub*) tot regionale luchthaven (deel 2)

Advertentie, geplaatst in De Telegraaf van 21-04-2009 en Haarlems Dagblad van 22-04-2009.

Deel 1 beschreef dat Schiphol welbewust niet koos voor hét voorbeeld Atlanta, de succesvolste luchthaven ter wereld dankzij 4 evenwijdige startbanen, maar voor Chicago O’Hare met 6 tangentiële startbanen, tegen de waarschuwing van haar directie. Schiphol is daardoor de minst efficiënte luchthaven ter wereld, ondanks de aantrekkelijke terminal. Na sterke groei tot 2000 is onze nationale luchthaven onder het bewind van Cerfontaine inmiddels afgezakt van nr. 10 naar nr. 14. De volgende drastische maatregelen zijn noodzakelijk:

A De aanpak van Airportcity Badhoevedorp.
In mijn Final Call van september 2008 heb ik verwezen naar Schiphol luchthaven nr. 1 van 19 juli 1989, dus 20 jaar geleden. Daaruit citeer ik: “Ter versterking van haar hubfunctie en internationale concurrentiepositie heeft Schiphol een centrum van internationale allure broodnodig. Zo’n toplocatie bestaat uit kantoren voor multinationals, hotels, convention centers, trade and infomarts, shopping malls en hightech. Zonder deze toplocatie zal Schiphol evenwel afzakken van nr. 4 tot regionale luchthaven.”
N.B.
nr. 4 van Europa.

Prof. Kasarda, dé autoriteit inzake airportcities, is het daarmede eens: “Toch is het in Nederland niet te laat. Hij wijst op een unieke locatie nabij Schiphol: Badhoevedorp. Volgens Kasarda is dat gebied in potentie de airportcity bij uitstek.” (FD 21-05-07). Voor de ontsluiting met een milieuvriendelijk volautomatisch peoplemoversysteem is in 1991 in Atlanta onze video TAXI 2000 geproduceerd. Het FD daarover: “Poot’s concept TAXI 2000 werd destijds door tegenstanders smalend “TAXI 3000” en ook “de botsautootjes van Poot” genoemd, maar volgens Kasarda was Jan Poot zijn tijd ver vooruit.” In “Oud en Nieuw” Telegraaf 02-03-08 schrijft Arnold Burlage, dé luchtvaartspecialist: “Een bijdrage aan ‘geen woorden maar daden’ is een opmerkelijk ‘oud en nieuw’ plan van projectontwikkelaar Jan Poot van Chipshol. [...] We zijn zoals gezegd 20 jaar verder. Het verkeer van en naar de luchthaven loopt in toenemende mate vast en zal dat waarschijnlijk ook na de aanleg van nieuwe wegen blijven doen. TAXI 2000 is nog steeds een prima alternatief [...] Zo gaat bouwbedrijf Heijmans rond de Londense luchthaven Heathrow 8 kilometer Personal Rapid Transit aanleggen.”
N.B. Is inmiddels aangelegd en wordt dit jaar operationeel.

B Schiphol moet ophouden met haar diarree van startbanen.
Met de Polderbaan zijn het er reeds 6 (de oudste nog steeds in gebruik wordt stelselmatig verzwegen). Als 7e heeft Minister Eurlings desondanks de 2e Kaagbaan gereserveerd.
N.B. Onverantwoord! Een ernstige bedreiging voor de rust en veiligheid van veel Amsterdammers en niet te vergeten werkforenzen en toeristen, omdat het vliegverkeer dan naar de hoofdstad verplaatst wordt. Als een Airbus in dit dichtbevolkte gebied neerstort zal het aantal slachtoffers een veelvoud zijn van het aantal slachtoffers van het vliegtuig neergestort op een akker bij Zwanenburg. Bovendien moet door 7e baan Rijsenhout van de kaart.
In plaats daarvan heb ik in navolging van Atlanta reeds januari 1988 4 evenwijdige banen voorgesteld.
N.B. Dat was in die tijd mogelijk, thans zou dit een gigantische kapitaalvernietiging betekenen. Daarom heb ik in Final Call 2008 wederom verdere uitbreiding in zee bepleit. Geen enkele Europese luchthaven bezit deze mogelijkheid van onbeperkte uitbreiding! Zonder hinder voor bewoners!
Schiphol had dan nr. 1 ter wereld kunnen worden. In theorie nog steeds, thans slechts nr. 1 van Europa. Evenzo de KLM nr. 1, maar door slecht beleid van CEO Van Wijk, overgenomen en steeds meer overgeleverd aan Air France.
N.B. KLM doet het beter dan Air France schrijft Burlage in zijn artikel "Apen leren klimmen" d.d. 16-04-09, mag daarvan geen satelliet worden, maar weer dominating ten behoeve van Schiphol. Dat groeit minder sterk dan De Gaulle, maar mag evenmin daarvan een satelliet worden. Maar met Cerfontaine als satelliet commissaris van de Parijse luchthaven, moet men het ergste vrezen!

C Samenwerking van Schiphol als compacte luchthaven met bedrijfsleven en bewoners – de succesformule van Atlanta – is dringend geboden.
Het moet nu afgelopen zijn met de tegenwerking van Chipshol door Schiphol – geholpen door met name V&W – in haar eigen belang. Leidinggevend moet daarbij zijn het rapport Vriesman, voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthavens, ingesteld door de Ministers Eurlings en Cramer en uitgebracht aan hen op 29 januari jl. Tegen hun verwachting is dit rapport zeer kritisch, niet alleen over de luchthaven maar ook over V&W en VROM.

N.B. Als het aan de voormalige doodgraver van Schiphol top(b)man Cerfontaine ligt moet dit in de prullenmand, getuige zijn uitspraak in kleine kring gedaan. Jammer dat ook de nieuwe topman deze getuigenis voor zijn rekening genomen lijkt te hebben, bovendien op de persconferentie waarin het rapport door Vriesman uitstekend toegelicht is, schitterde door afwezigheid.

Wat doen beide bewindslieden nu met dit waardevolle rapport met spoed uitgebracht (opdracht gegeven op 13 juni 2008 en gepresenteerd aan beide bewindslieden op 29 januari 2009 dus op hun wenken bediend). De commissie biedt immers een niet mis te verstane oplossing aan: samenwerking in het belang van de luchthaven en omgeving. Het zwijgen van de ministers duurt al bijna even lang als het opstellen van dit rapport.

En wat doet de Raad van Commissarissen van Schiphol? Deze is mede schuldig aan het wanbeleid van Cerfontaine c.q. van Schiphol.

N.B. De RvC heeft 3 taken. 1) Een goede CEO benoemen, 2) hem stimuleren en 3) controleren. Op alle terreinen heeft de RvC gefaald. De grootste fout was hun benoeming in 1998 van Cerfontaine, voormalig ziekenhuisdirecteur, die in Utrecht voor een
tekort van ƒ 50 mio gezorgd had. Er zijn veel overeenkomsten met het drama ABN AMRO. Ook Groenink kon zijn gang gaan maar was een leider. Cerfontaine echter een misleider niet alleen van de bewoners van Spaarndam. Jeroen Smit wiens “De Prooi” navolging verdient heeft tevens het falen van de RvC belicht. Wordt Schiphol de Prooi van De Gaulle?

Desondanks heb ik hoop op een kentering. Positief is dat bij de RvC een nieuwe voorzitter is benoemd. Op mijn Final Call aan de nieuwe president directeur opgedragen, heeft deze voorzichtig gereageerd. Na een positief gesprek onder 4 ogen met mijn zoon Peter, directeur van Chipshol, op ons kantoor in Chipshol Park-Rijk heeft deze mij schriftelijk bericht op 27 april a.s. met een collega gaarne naar Zwitserland te komen. Positief was hij eveneens in het recente interview in Frequent Flyer d.d. 31 maart jl. met zijn uitspraak “Probeer je te verplaatsen in een ander.” Heel uitdagend was het begin. “Ik wil meetellen in de wereld.” Als Obama? die zelfs - nog geen president - de hand toestak aan de president van Iran. Welnu maak dan van Schiphol luchthaven nr. 1 door samenwerking, neem het rapport Vriesman als leidraad. Chipshol zal gaarne met Schiphol gaan samenwerken eindelijk na 20 jaar. Begin dan met een startbaan in zee, in de huidige financiele depressie bovendien een enorme impuls voor de economie.
N.B. En sluit dan de P(K)olderbaan. Daartegen heb ik in 1995 8 jaar voor haar totstandkoming een advertentie van 1 pagina in de Volkskrant geplaatst, dat een Pyrrhusoverwinning noemend. Inderdaad een grote mislukking gebleken met bovendien miljarden schade o.a. wegens de daarna noodzakelijke geluidsisolatie van woningen. Cerfontaine heeft toen o.a. de bewoners van Spaarndam bedrogen. Voorts met de gigantische taak om de groene Airportcity Badhoevedorp van de grond te trekken. Het moet in het belang van werkgelegenheid, bewoners en milieu, dus het kan!

Crans, 16 april 2009
Drs. J. Poot (84)
Oprichter Chipshol-Groep (1986) en Eurowoningen (1960)

*Hub is centrale luchthaven voor lange afstandsvluchten met overstappende passagiers uit/naar regionale luchthavens.

‹ Terug naar het overzicht


Schiphol: van mainport (hub*) tot regionale luchthaven (deel 2)