Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

Airport City met Taxi 2000

21 June 2012

De visie van Jan Poot voor Schiphol City

In alle redelijkheid kan de visie van Drs. J. Poot voor een Schiphol City in Nederland nog altijd niet 'succesvol' worden genoemd. In het buitenland, o.a. in Dubai, is het succes wel overduidelijk aangetoond. En na Parkstad Leusden in de 70’er jaren, skistation Valmorel in de 80’er jaren en Chipshol Park-Rijk in de 90’er jaren had Chipshol vanaf 2000 de eerste echte Airport City willen realiseren. Schiphol City, een groen centrum van internationale allure ten zuiden van Badhoevedorp had kunnen fungeren als magneet voor hoogwaardige werkgelegenheid en had de Amsterdam-Schiphol-regio op de kaart kunnen zetten. De plannen daarvoor zijn inmiddels meer dan 20 jaar oud en veel tijd is verloren gegaan. In 2008 schreef Jan Poot in zijn 'Final Call' aan Schiphol-president Nijhuis: "Het is nog niet te laat, maar wel vijf voor twaalf."

Jan Poot over zijn visie voor Schiphol City:

"Schiphol City, met hotels, congresfaciliteiten, een shopping mall, kantoren en appartementen, met als revolutionair onderdeel een volautomatisch en schoon people mover systeem kan zich nog steeds onderscheiden als één van de meest aantrekkelijke woon- en werklocaties van Europa, de eerste echt groene Airport City. Nederland zal kunnen uitblinken als pionier op het gebied van duurzaam ontwikkelen en veel Fortune Top 500 ondernemingen aantrekken. Dure droom? Nee, noodzaak!

Teneinde in de toekomst hoogwaardige werkgelegenheid te creëren dient alles op alles te worden gezet. Nederlandse wereldspelers, zoals Shell en Philips, ontstaan immers niet meer in ons land. We moeten het hebben van buitenlandse multinationals die zich in de Schipholregio willen vestigen. Daarvoor is niet alleen een compacte luchthaven met hoogfrequente verbindingen naar de belangrijkste mondiale groeipolen nodig maar moet ook het gebied rondom de luchthaven groen en aantrekkelijk worden ingericht, zowel woon- als werkgebieden. Een absolute voorwaarde en essentieel onderdeel van onze airport city, de zakenstad van de toekomst, is een milieuvriendelijk transportsysteem zoals Taxi 2000: een dicht netwerk van kleine computer gestuurde people movers op monorails, een soort horizontale lift tussen alle gebouwen, maar dan veel sneller een aantrekkelijker.

Of we nu wonen in Los Angeles, Londen, Tokyo, Buenos Aires of Amsterdam, milieuvervuiling en slechte bereikbaarheid die worden veroorzaakt door het file-rijdende autoverkeer zorgen wereldwijd voor steeds grotere problemen. De fileproblematiek heeft niet alleen een negatieve impact op het milieu en het klimaat, maar ook op de productiviteit van het bedrijfsleven en leidt tot een enorme verspilling van kostbare tijd. Het ontbreken van een efficiënt systeem van openbaar vervoer verergert alleen maar de problemen.

Bij nieuwe grootschalige gebiedsontwikkelingen zoals Schiphol City dient derhalve van aanvang af een aantrekkelijk alternatief voor de auto te worden geboden in de vorm van een netwerk van volautomatische people movers dat mensen stimuleert om hun auto thuis te laten. Zo’n people mover netwerk is niet alleen milieuvriendelijk, maar ook aantrekkelijk omdat het snel en comfortabel vervoer biedt van gebouw naar gebouw, hetgeen Schiphol en de Amsterdam-Schiphol-regio internationaal op de kaart zal zetten en een enorm marketingvoordeel biedt. Milieu en economie kunnen hand in hand gaan.

Nú is de tijd om de zakenstad van de toekomst van internationale allure te gaan bouwen direct naast Schiphol, uniek in de wereld omdat die voor wat de bereikbaarheid niet afhankelijk zal zijn van auto’s. Teneinde internationale allure te bieden zijn 3 zaken vereist:

Kwantiteit,realisatie van 2 miljoen m² vloeroppervlak voor 70.000 mensen op een terrein van 250 ha., totale investering circa € 10 miljard.

Kwaliteit, niet alleen van de vervoersoplossing met een aantrekkelijk, milieuvriendelijk people mover systeem, maar ook spectaculaire architectuur en fraaie landscaping.

NB. Chipshol was daarmee Al Gore 20 jaar voor. Aangezien uitgangspunt is dat meer dan 50% van de grond, ofwel 125 ha., bestemd is voor groen en water zal een deel van het landschap in de vorm van een golfbaan kunnen worden aangelegd, deels langs het huidige woongebied Badhoevedorp-Zuid.

Diversiteit,niet alleen kantoren voor de bedrijven van de toekomst,maar ook hotels, congresfaciliteiten, een nationale shopping mall, een museum, universiteit en woningen. Een combinatie van werken en wonen.

Conditio sine qua non voor de start van Schiphol City is en blijft een aantrekkelijk alternatief voor de auto, het Taxi 2000 people mover systeem. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de aarzeling van de publieke sector om te investeren in milieuvriendelijke people mover systemen als grootste obstakel wordt gezien. Merkwaardig. Er wordt steeds meer over files, het dichtslibben van de Schiphol-regio en klimaatverandering geklaagd. Chipshol heeft bijna 20 jaar geleden de aanleg van Taxi 2000 in de Schiphol-regio voorgesteld. Bij Heathrow wordt inmiddels zo’n people mover systeem, de Ultra, aangelegd! In Abu Dhabi wordt zelfs een nieuwe stad voor 50.000 bewoners aangelegd naast de luchthaven met een people mover.

NB. Bij de planontwikkelingen aldaar speelt het toonaangevende stedenbouwkundige bureau EDAW uit Atlanta, dat ons indertijd adviseerde over Schiphol City en Taxi 2000, een belangrijke rol!

Het is vijf voor twaalf en de hoogste tijd om de handen ineen te slaan en de unieke kans te benutten om zo snel mogelijk een milieuvriendelijke en efficiënte transportoplossing in Schiphol City, een centrum van internationale allure te introduceren. Als het ergens kan, dan is het daar. It’s time for a change!"

‹ Terug naar het overzicht