Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

18 February 2008

Schiphol-advocaat Koeman wordt lid VROM-Raad

Schiphol-advocaat en partner van Stibbe, Niels Koeman is recent benoemd als lid van de VROM-raad, een invloedrijk ‘geheel onafhankelijk’ adviesorgaan op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu. Een opmerkelijke keuze. Allereerst omdat Koeman natuurlijk primair de belangenbehartiger is van Schiphol waarop zijn hele praktijk zowat draait. In de VROM-raad zal Koeman dus vooral de belangen van de luchthaven gaan dienen en de uren die hij in de raad doorbrengt zullen ook wel bij Gerlach c.s. worden gedeclareerd. Schiphol is de belangrijkste player op het gebied van de ruimtelijke ordening in de randstad en heeft nu dus een eigen man in de invloedrijke VROM-raad die volgens de eigen website bestaat uit ‘onafhankelijke en deskundige leden’.

Het geeft opnieuw aan hoezeer de belangen van de overheid en Schiphol (Koeman werd door de ministerraad benoemd op voordracht van milieu-minister Cramer) zijn verweven. De voorzitter van de Raad is Henri Meijdam die als belangenbehartiger van Schiphol nauwelijks nadere introductie behoeft. De bevoordeling door Meijdam als gedeputeerde van de provincie Noord-Holland van Schiphol heeft de provincie miljoenen Euro’s gekost. De VROM-raad kan beter de VROEM-raad worden genoemd naar het geluid van opstijgende en landende vliegtuigen. Maar ernstiger aan de benoeming van Koeman is nog wel dat de jurist zelf herhaaldelijk blijk heeft gegeven niet te beschikken over de noodzakelijke integriteit voor het lidmaatschap van een belangrijk adviesorgaan van de overheid. Chipshol-oprichter Jan Poot noemde hem al een ‘consigliere’ die de luchthaven met oneigenlijke middelen bedient en wederpartijen zoals Chipshol intimideert en bedriegt. Daar komt nog eens bij dat Schiphol bij voortduring de wet overtreedt, met name op milieu-gebied, ondermeer via aanhoudende illegale lozingen van glycol en kerosine.

Er lopen nog altijd zware tuchtklachten tegen Koeman omdat hij zich heeft bediend van allerlei laakbare trucages om Chipshol te benadelen. In een verder verleden is Koeman in de problemen gekomen bij een under cover-operatievan Pieter Storms waarbij hij zelfs bereid bleek tot valsheid in geschrifte. In de betreffende link staat aan het einde nog meer informatie over te praktijken van deze ‘topadvocaat’ en nu dus ook top-adviseur van het kabinet en de tweede kamer. Hoe moet het worden gewogen dat het kabinet de qua integriteit dubieuze advocaat van Schiphol, een partij die willens en wetens het milieu verziekt, benoemt in een ‘geheel onafhankelijke’ adviesraad? Peter Poot van Chipshol: “Het geeft aan dat de Schiphol-lobby gewoon precies doet waar het zin in heeft.”

‹ Terug naar het overzicht