Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

12 December 2010

RTL 7 - Business Class: Thomas Lepeltak over "Het geschonden gelaat van de Staat"

Oud-Telegraafjournalist Thomas Lepeltak was op 12 december 2010 te gast in het programma Business Class van Harry Mens. Onderwerp van het gesprek was het boek "Het geschonden gelaat van de Staat" van George Reuchlin. Reuchlin toont aan dat onrechtmatige – en soms misdadige – gedragingen door de Staat der Nederlanden geenszins incidenten zijn, maar tot een vast patroon zijn gaan behoren om een door de overheid onrechtmatig geschade burger van zijn recht te beroven om een redelijk en billijke schadevergoeding te krijgen. De landsadvocaat bekleedt daarbij – als juridische spreekbuis van de Staat – een hoogst bedenkelijke actieve rol. Ook de Chipshol-zaak (of de 'zaak Poot') en de praktijken van o.a. 'liegende' rechter Westenberg en de dubieuze rechterswissel in Haarlem komen in het boek, en in het gesprek tussen Mens en Lepeltak aan de orde.

‹ Terug naar het overzicht


fragment: Commentaar op de Chipshol-zaak

Business Class: Het geschonden gelaat van de Staat