Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

Westenberg op TV

26 July 2013

Rechters klagen over hoge werkdruk, maar klussen massaal bij: hoe krom is dat?

Krommer kan het bijna niet worden als het over rechters gaat. Enerzijds maken rechterlijke macht en politiek zich vreselijk druk over de hoge werkdruk onder rechters, waardoor 'ongelukken' kunnen gebeuren. Anderzijds zijn veel rechters vooral druk met heel andere zaken, zoals het zich laten inhuren voor het geven van exclusieve cursussen aan advocatenkantoren. Voor dergelijke lucratieve bijverdiensten hebben de rechters het dus niét te druk. Terwijl juist dáárdoor ongelukken kunnen gebeuren: immers, als een advocatenkantoor een rechter riant betaald heeft voor een cursus staan de advocaten van dat kantoor de volgende keer toch als 'opdrachtgever' tegenover de rechter wiens onafhankelijkheid dan onmiddellijk in het geding is.

De bekendste schnabbelrechter is ongetwijfeld Hans Westenberg (foto), van wie in de Chipshol-zaak aan het licht kwam dat hij in een paar jaar tijd meer dan € 400.000 bijverdiende. De FIOD moest eraan te pas komen om die bijverdiensten boven water te krijgen.

Chipshol-directeur Peter Poot vroeg per brief aan president Van der Laarschot van de rechtbank Den Haag, of het wel in de haak was dat Westenberg zoveel bijverdiende met het geven van cursussen voor advocaten. Van de Laarschot geeft in zijn antwoord aan dit inderdaad 'onwenselijk' te vinden. In september wordt daarom een aangescherpte beroepsregel van kracht, die het rechters verbiedt zich nog te laten inhuren voor betaalde cursussen aan advocatenkantoren. Dit moet de schijn wegnemen dat er al te innige banden bestaan tussen rechters en advocaten.

De Raad voor de Rechtspraak haastte zich tegenover het ANP te melden dat de aanscherping van de regels niet rechtstreeks te maken heeft met de zaak-Westenberg. Het is dan de vraag waarom de rechtspraak nu ineens wél wakker geschrokken is. Volkskrant-verslaggeefster Sterre Lindhout stelt namelijk vast dat tot op heden nauwelijks toezicht heeft plaatsgevonden, wat wijst op een gering gevoel van urgentie: "Hoeveel rechters bijverdienen met cursussen aan advocaten is niet bekend, door welke advocatenkantoren ze worden ingehuurd evenmin." Volgens onderzoek van De Volkskrant, vorig jaar, hebben de 2.500 Nederlandse rechters gemiddeld twee nevenfuncties, in de meeste gevallen juridische nevenfuncties zoals lesgeven aan de universiteit of het schrijven van juridische boeken.

Eerder constateerden Het Financieele Dagblad en Nieuwsuur al dat niet alle rechters hun bijbanen eerlijk opgeven. Naar aanleiding van deze journalistieke onthullingen is het niet melden van nevenactiviteiten sinds maart jl. strafbaar. Het is niet duidelijk hoeveel rechters zich straks wellicht voor de collega-rechter moeten verantwoorden. Sowieso vreemd dat juist rechters die dagelijks anderen de maat nemen (en daarvoor riant worden betaald) zelf zoveel moeite hebben om recht en slecht van elkaar te onderscheiden.

De Telegraaf wijdt slechts een zeer kort bericht aan dit onderwerp, maar drie zeer lange pagina's met (123) reacties maken duidelijk dat ieder weldenkend mens zich weer mag afvragen hoe het toch mogelijk is dat dit allemaal kan in de Nederlandse rechtsstaat. "Snap niet dat je zelf als rechter niet snapt dat dit niet kan. En dan moeten ze recht spreken over anderen? Waanzin!", schrijft iemand. "Vandaar dat ze het zo druk hebben. Ik dacht dat het met de rechtszaken te maken had," reageert een ander. Andere reacties: "Het werd een keer tijd! Diezelfde advocaten van grote kantoren treden ook op als rechter-plaatsvervangers bij rechtszaken en dat, juist, is belangenverstrengeling want ons kent ons."; "Hoe onafhankelijk is een rechter die bij een advocaat flink kan bijverdienen?"; "Wiens brood men eet wiens woord men spreekt..."; "En dat wordt NU PAS verboden?! Schandalig.";

‹ Terug naar het overzicht