Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

27 April 2013

Provincie en Chipshol begraven voorlopig strijdbijl over N201

De provincie Noord-Holland kan het laatste deel van de Omlegging Schiphol-Rijk, onderdeel van de nieuwe N201, aanleggen. Er is een regeling getroffen tussen de provincie en Chipshol over de directe ingebruikname van gronden in Schiphol-Rijk, vooruitlopend op eigendomsovergang. De provincie was een onteigeningsprocedure gestart. Daarnaast is ook getracht via minnelijk overleg tot overeenstemming te komen, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een overeenkomst. Op 26 april 2013 is deze overeenkomst door beide partijen ondertekend, zodat de provincie kan starten met de aanleg van het laatste deel van de Omlegging Schiphol-Rijk.

RTV Noord-Holland meldt: "Volgens Chipshol betaalt de provincie minimaal één miljoen euro voor de gronden, zodat het laatste deel van de provinciale weg bij Aalsmeer en Uithoorn kan worden aangelegd. Het bedrag zou hoger uit kunnen vallen, omdat de partijen hebben afgesproken dat een onafhankelijke commissie zich erover buigt. Een woordvoerder van de provincie wil de hoogte van het bedrag niet bevestigen. Gedeputeerde Elisabeth Post (VVD) laat op Twitter weten 'heel blij' te zijn met de deal."

RTVNH besluit het bericht met: "Er is al minstens vijftien jaar strijd tussen Chipshol en verschillende overheden rondom de luchthaven Schiphol. In een aantal van die zaken heeft de projectontwikkelaar aangekondigd met schadeclaims van honderden miljoenen euro's te komen. Een woordvoerder van de projectontwikkelaar zegt dat het bedrijf in dit geval 'coulant' is, omdat de provincie veel schade zou lijden als het werk aan de N201 zou moeten worden uitgesteld.'

‹ Terug naar het overzicht