Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

21 June 2012

Propaganda op Schiphol-website

Schiphol gebruikt zijn website voor regelrechte propaganda. Schiphol Group geeft daar zijn visie "op een juridisch geschil dat zeer complex is en al een reeks van jaren voortduurt. De zaak is nog niet geëindigd. Partij Chipshol die in deze zaak betrokken is zoekt regelmatig de publiciteit. De informatie die Schiphol Group hier verstrekt wordt van belang geacht om belanghebbenden in staat te stellen hun eigen mening te vormen." En hiér wordt het interessant, want Schiphol wil dat u uw mening vormt op basis van 'feiten' die door de Hoge Raad der Nederlanden definitief en onherroepelijk van tafel zijn geveegd. Schiphol vergeet gemakshalve te melden dat wat men hier allemaal beweert, door Chipshol juridisch met succes is bestreden. Dat is niet netjes, van een staatsbedrijf, is dan toch de eerste mening die je jezelf vormt.

Het artikel opent met een waarheid: "De casus is er een van de projectontwikkelaar Chipshol die, tegen de adviezen van de Luchtverkeersleiding Nederland in, een bouwplan wil uitvoeren..." Maar, bij de tweede helft van de zin gaat het al fout: "...dat mogelijk het vliegverkeer op de Luchthaven Schiphol beperkt en de mainport aanzienlijke financiële schade berokkent." Al jaren geleden, in 2007, is aangetoond dat deze bewering kant noch wal raakt.

Vervolgens is te lezen: "Schiphol Group vraagt zich af waarom Chipshol niet, zoals elke andere burger, in goed overleg met de sector wil voldoen aan de beperkingen die gelden voor het bouwen langs start -en landingsbanen. Het feitenrelaas dat in het vonnis van de Rechtbank Haarlem in de zaak tegen de Luchtverkeersleiding Nederland (14 november 2007) staat beschreven, is duidelijk. De uitkomst ook: het bouwverbod was rechtmatig." Chipshol heeft geen andere keuze gehad dan doorprocederen tot aan de Hoge Raad, die op 25 mei 2012 een onherroepelijke uitspraak heeft gedaan, en die luidt: "Luchtverkeersleiding Nederland heeft ten onrechte in de jaren 1998-2005 geprobeerd plannen van Chipshol voor de ontwikkeling van het Groenenbergterrein bij Schiphol tegen te houden."

En dat is nu preciés de reden waarom Chipshol, zoals elke andere burger zou moeten (kunnen) doen, heeft doorgezet en heeft geprocedeerd tot het bittere eind. Want Chipshol vraagt zich af waarom Schiphol niet, zoals het een fatsoenlijk staatsbedrijf betaamt, naar eer en geweten de rechten van een particuliere onderneming heeft gerespecteerd en zich in goed overleg heeft ingespannen om door een minimale aanpassing in het bouwplan het hele project alsnog mogelijk te maken.

Ronduit aanmatigend is de toon waarmee het stuk verder gaat. Onder het kopje 'Hoezo visie?' kleineert Schiphol "de zogenaamde 'visie'" van de heer Poot: "Deze beperkte zich tot de ontwikkeling van een bedrijventerrein en een 'people mover'. Schiphol werkt al jaren aan de ontwikkeling van de Airport City, een veel bredere ontwikkeling van de luchthaven." Pure kletskoek, waarmee de luchthaven bovendien blijk geeft van een ernstig gebrek aan reflectie en zelfkritiek want –als het al zo is dat Schiphol al jaren werkt aan de ontwikkeling van een Airport City– dan moet men toch toegeven dat daar in al die jaren geen klap van terechtgekomen is. Terwijl hetzelfde in andere landen, onder veel minder gunstige omstandigheden wél tot stand is gebracht. Schiphol boert al jaren achteruit omdat het eigenwijs is om te luisteren naar anderen en met hen samen te werken. De visie van Poot is altijd gericht geweest op een veel bredere ontwikkeling van de luchthaven, en heeft internationaal bijval gekregen van talloze deskundigen.

‹ Terug naar het overzicht