Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

21 October 2013

Probleem nevenfuncties rechters gebagatelliseerd

”Stel je voor, je staat voor de rechter. De advocaat van de tegenpartij heeft een exclusieve cursus gehad van diezelfde rechter. Of de rechter blijkt in het verleden ooit voor de tegenpartij gewerkt te hebben. Of er is onduidelijkheid over zakelijke belangen, die deze rechter zou hebben.” In de uitzending van EenVandaag van maandag 21 oktober 2013 komen strafrechtadvocaat Mark Teurlings en Tweede Kamerleden Jeroen Recourt (PvdA) en Ard van der Steur (VVD) aan het woord. Alle drie laten er geen twijfel over bestaan dat belangenverstrengeling veelvuldig op de loer ligt. Leendert Verheij, president van het Gerechtshof Den Haag, bagatelliseert het probleem in dezelfde uitzending.

EenVandaag noemt zowel de voor tonnen bijklussende ‘liegende’ rechter Westenberg als de zaak van de van pedofilie beschuldigde oud-SG van Justitie Demmink, waarin een evident ‘verstrengelde’ rechter zich pas terugtrok nadat krantenpublicaties hem geen andere keuze lieten. Waar de ondervraagden niet over reppen is dat beide cases zijn aangekaart door Chipshol, dat al jarenlang wordt blootgesteld aan bizarre gerechtelijke uitspraken en onwil om rechters die evident over de schreef gaan aan te pakken. Verheij doet alsof rechters die nog steeds geen verplichte opgave hebben gedaan van hun nevenfuncties snel terechtgewezen zullen worden, maar spreekt daarbij vooral sussende woorden. Jeroen Recourt wijst op het probleem van de rechter-plaatsvervangers, advocaten die ook als rechter optreden. Niet toevallig ook een punt dat Chipshol reeds jaren terug al heeft aangekondigd.

”We komen gelukkig ook geen situatie tegen waarin je moet zeggen, hier is een rechter gewoon feitelijk over de schreef gegaan. Het register is één ding, dat moet ook kloppen, maar nog veel belangrijker is natuurlijk dat het in de dagelijkse werkelijkheid goed gaat”, aldus rechtbankpresident Verheij... die kennelijk de Westenberg-zaak even is vergeten.

‹ Terug naar het overzicht