Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

19 August 2011

Poot moet kapot, desnoods via de FIOD

FINANCIËN VREEST MEGACLAIM NA VEROORDELING KALBFLEISCH EN WESTENBERG

Advertentie, geplaatst in Haarlems Dagblad van 23-08-2011

Hoofd Juridische Zaken mr. G.A.C.M. Ballegooij van het Ministerie van Financiën, tevens rechter- plaatsvervanger Den Haag wil mijn e-mails over misstanden bij Justitie niet langer ontvangen. De FIOD, onderdeel van datzelfde ministerie, blijkt daarentegen wel graag te willen spreken met een al in 1998 veroordeelde oplichter tegen wie onze raadsman Victor Koppe op 24 juni jl. opnieuw aangifte heeft gedaan wegens (poging tot) afdreiging, laster en/of smaad. Te gek voor woorden: wél tijd bij Financiën om diens leugens over mij aan te horen, geen behoefte om kennis te nemen van misstanden bij de leiding van de Haagse rechtbank, zoals de affaires van rechters Rueb, Stolk, Westenberg en Kalbfleisch. Het toont de intenties van de Staat aan: misstanden moeten coûte que coûte in de doofpot en Poot moet kapot, desnoods door de FIOD een onterechte inval met veel negatieve publiciteit te laten doen bij Chipshol.

Op 20 juli jl. plaatste ik in het Haarlems Dagblad de advertentie Waarom beschermt Opstelten liegende rechter W. uit alle macht? Daarin stelde ik samengevat het volgende aan de orde. "In oktober 2009 heb ik een strafklacht wegens meineed ingediend tegen de voortijdig afgetreden Haagse rechter Westenberg. Inmiddels zijn bijna 2 jaar verstreken, zonder dat het OM een ei heeft gelegd. Wie houdt de liegende rechter W. de hand boven het hoofd? Weet Westenberg te veel over misstanden bij de Haagse rechtbank? In zijn beginperiode werkte hij nl. onder rechter Stolk, net als rechter Rueb inmiddels bekend als pedofiele rechter. Stolk was zo'n foute rechter dat hij zijn liefje Koos H. ongestraft als moordenaar zijn gang liet gaan. Stolk, een op het oog keurige rechter, heeft Koos H. echter niet veroordeeld, integendeel hem in de gelegenheid gesteld nieuwe moorden te plegen. Deze pedofiele moordenaar maakte daardoor nog meer slachtoffers, zoals het Wassenaarse meisje Edith Post, in de duinen verkracht en dood teruggevonden. Waarom is de rol van Stolk zo lang onbekend gebleven? Wist de liegende rechter Westenberg daar niets van? Zelfs als Westenberg daarvan aanvankelijk niets geweten heeft, wat was dan de uitwerking op hem toen dit later wel bekend werd? Afschuw? Of, dacht hij, als dit toegestaan wordt, mag ik ook foute vonnissen vellen? Een rechter kan immers niets gebeuren! Stolk werd door de leiding nooit aangepakt (waarom niet?) en kreeg zelfs een uitbundig afscheidsdiner, waar Westenberg vergezeld van zijn griffier aanwezig was."

Op 20 juli jl. attendeerde ik per e-mail de volledige ambtelijke top van het Rijk op mijn bovengenoemde advertentie en de daarin vermelde ernstige misstanden. Daarop kwam slechts 1 reactie nl. van het Ministerie van Financiën:

“Hierbij het verzoek om uw regelmatige e-mails aan dhr. G.A.C.M. Ballegooij (g.a.c.m.ballegooij@minfin.nl) te staken. Dhr. Ballegooij heeft tot driemaal toe uw e-mails als spam aangemerkt, maar ziet zelf geen mogelijkheid tot annuleren. Mocht u aan dit verzoek geen gehoor geven, dan zien wij ons genoodzaakt uw e-mailadres als spammer aan te merken, waardoor geen enkele e-mail meer zijn geadresseerde bereikt.”

Genoemde G.A.C.M. Ballegooij is niet de minste. Na wat googelen blijkt niet alleen dat hij Hoofd Juridische Zaken bij Financiën is maar ook sinds 1 december 1993 rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Den Haag. Ongetwijfeld kent c.q. kende hij Rueb, Stolk, Westenberg en Kalbfleisch.

Waarom vindt hij mijn met bewijzen onderbouwde e-mails en advertenties over deze foute rechters spam? Als het Hoofd Juridische Zaken zo reageert heb ik van Financiën (en de rechtbank Den Haag) kennelijk niet veel goeds te verwachten. Dat blijkt inmiddels. Gisteren stuurde de in 1998 veroordeelde H. (niet Koos) mij een afschrift van de volgende door de FIOD aan hem gerichte e-mail, ter kennelijke bevestiging dat hij daar leugens over mij zal gaan ophangen:

“Geachte heer H.,
Mijn vakantie is inmiddels voorbij. Graag verneem ik van u wanneer onderstaande afspraak plaats zou kunnen vinden.
...
Met vriendelijke groet,
Theo G.J. Krijger
Accountmanager AFM en DNB
FIOD”

De vriendelijke bejegening ten opzichte van H. staat in schril contrast met de botte reactie van Ballegooij op mijn e-mail met waarheden over de rechtbank Den Haag. Over H., voor wie de FIOD alle tijd heeft, schreef ik uitvoerig in mijn advertentie Tot 2 jaar cel veroordeelde crimineel bedreigt Chipshol-directeur, in wiens opdracht? van 28 en 29 juni jl. Onze raadsman mr. V.L. Koppe heeft per 24 juni jl. bij de Officier van Justitie mr. A.M.F. van Veghel aangifte tegen hem gedaan wegens (poging tot) afdreiging, laster en/of smaad. Koppe vermeldt in zijn aangifte onder punt 8: “Zoals u ambtshalve bekend zijn cliënten momenteel in verschillende procedures verwikkeld die betrekking hebben op misstanden bij de overheid en rechterlijke macht en justitie die voor de betrokkenen vergaande consequenties kunnen hebben. cliënten vermoeden dat de genoemde derden uit deze kringen komen.”
Voorts wijst onze raadsman reeds in punt 1 van zijn aangifte op een valse verklaring van H. ”Zowel door de voorzieningenrechter in 1996 als door de rechtbank in 1998 is ten nadele van H. besloten, waarbij met name twijfels werden geuit over de titel waaronder Van der L. zijn al dan niet rechtsgeldige vordering aan H. zou hebben overgedragen. Daarbij werd door de rechtbank geconcludeerd dat H. en Van der L. een valse verklaring omtrent de overeenkomst tot overdracht in de notariële acte hadden laten opnemen.”

Het is veelzeggend en onheilspellend dat mr. G.A.C.M. Ballegooij, Hoofd Juridische Zaken van Financiën en parttime rechter in Den Haag, mijn e-mails over misstanden bij die rechtbank niet meer wil ontvangen en de FIOD, onderdeel van Financiën, wél graag een oplichter wil ontvangen. Waarom? Omdat de beerput dicht moet en Poot daartoe met alle middelen moet worden uitgeschakeld, desnoods door een onterechte op leugens van H. gebaseerde inval door de FIOD te beramen. De Staat c.q. Financiën is bovendien doodsbenauwd voor een megaclaim na de veroordelingen van voormalige rechters Westenberg en Kalbfleisch.

Crans, 17 augustus 2011

drs. J. Poot (13/08/1924),
oprichter Chipshol-groep (1986) en Eurowoningen (1960)

‹ Terug naar het overzicht


Poot moet kapot, desnoods via de FIOD