Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

16 September 2012

Peter Poot: dossier gelekt om misstanden te openbaren

Directeur Peter Poot van gebiedsontwikkelaar Chipshol heeft gelekt uit het strafdossier in de zaak tegen de van meineed verdachte oud rechters Kalbfleisch en Westenberg teneinde misstanden te openbaren. Volgens Poot blijkt uit het dossier dat zij geen middel schuwen om een veroordeling te ontlopen. Medewerkers van de Rechtbank Den Haag zijn aangezet tot strafbaar handelen. Ook probeerde Kalbfleisch zijn zaak via de minister en de top van het Openbaar Ministerie terzijde te laten schuiven. Tevens trachtten de oud rechters de tegen hen getuigende vrouwelijke griffier zwart te maken, mede via een lid van de Hoge Raad. Na lezing van het dossier was Poot zo verontwaardigd dat hij besloot de misstanden te openbaren. Hij schrijft er over op www.schipholwanbeleid.nl.

Tijdens een onlangs in Utrecht gehouden getuigenverhoor gaf Peter Poot aan het dossier ter inzage te hebben gegeven aan NRC Handelsblad. Toen hij las van welke praktijken Kalbfleisch en Westenberg zich bedienen, was voor hem de maat vol: “Uit het dossier blijkt dat er sprake is van schandelijk gedrag waar niets tegen werd en wordt gedaan. Het zelfreinigend vermogen binnen de rechterlijke macht is nihil. Men houdt de gelederen gesloten, grijpt niet in en maakt liever stampij over een lek.“

Uit het strafdossier blijkt onder meer dat de verdachte Westenberg nog steeds met topmedewerkers van de Haagse rechtbank informatie uitwisselt. Die informatie wil de verdachte gebruiken om een tegen hem getuigende ex griffier zwart te maken. Verdachte Kalbfleisch zegt dat een lid van de Hoge Raad ‘de onbetrouwbaarheid van de getuige best wel eventjes naar voren wil halen’ . Ook merkt Kalbfleisch op: ‘Dat verwacht ik eigenlijk ook van andere mensen in de rechterlijke macht.’ Uit het dossier blijkt eveneens dat er nauwe bestanden bestaan tussen de Telegraaf en Kalbfleisch. De redactieraad van de krant heeft naar aanleiding daarvan hoofdredacteur Juul Paradijs recent vragen gesteld over diens integriteit.

Ondanks zijn erkennen van het lekken is Poot nog steeds onderwerp van een onderzoek door de Rijksrecherche. Hij vindt dat de omgekeerde wereld: “De dader heeft zich gemeld en op ernstige misstanden gewezen. Maar in plaats van een onderzoek naar die misstanden te doen en de rol van de top van de Rechtbank Den Haag en Hoge Raad tegen het licht te houden, wordt er alleen gespeurd naar een lek dat al bekend is. Terwijl bovendien lekken door Justitie zelf schering en inslag is. Het geeft opnieuw aan dat de rechtsstaat niet meer functioneert. Te veel mensen in die kringen houden elkaar ten koste van alles de hand boven het hoofd.”

In een opiniestuk op www.schipholwanbeleid.nl zet Poot zijn motieven nader uiteen. Hij ontving na zijn bekendmaking over het lek honderden steunbetuigingen en zet zijn acties door: “Chipshol maakt een werkelijkheid zichtbaar waarover niet alleen ik als gedupeerde ondernemer maar héél Nederland zich grote zorgen zou moeten maken.”

‹ Terug naar het overzicht