Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

12 February 2010

Overname macht bij KvK Amsterdam door Schiphol

Advertentie, geplaatst in Haarlems Dagblad van 15-02-2010.

Tot mijn ontsteltenis las ik zojuist in het FD van 5 februari onder de kop Nieuwe directeur KvK Amsterdam dat de voortvarende visionaire voorzitter Oswald Schwirtz vervroegd is afgetreden. Zijn bijdrage aan mijn 2e boek Final Call is hem kennelijk fataal geworden. Dat had ik eind 2008 opgedragen aan de nieuwe CEO van Schiphol en daarin Jos Nijhuis tot samenwerking opgeroepen. Mijn oproep werd ondersteund door 7 vooraanstaande personen uit politiek, bedrijfsleven en pers, zie de interviews in Final Call.

Nr. 1 is Adri Duivesteijn, die in 2005 als Tweede Kamer-lid van de PvdA een parlementaire enquête naar het wanbeleid van Schiphol voorgesteld heeft, op een paar stemmen na aangenomen. Nr. 3 is Lex Auer, voormalige VVD-wethouder Haarlemmermeer met een interview "Ik ben Poot om zijn plannen en visie gaan waarderen". Daartussen Oswald Schwirtz als voorzitter KvK met zijn interview "Ondernemers moeten kathedralen durven bouwen". Dat is bij Nijhuis in het verkeerde keelgat geschoten, trouwens evenals Schwirtz' bijdrage aan Final Call.
Ik mag nu Schwirtz vervroegd terugtreedt wel openbaren wat hij de directeur van Chipshol en mij destijds toevertrouwd heeft "Nijhuis is woedend over Final Call". Voorts "Ik heb Jos geadviseerd naar Poot in Zwitserland te gaan". Ik citeer voorts uit zijn interview "Jan Poot zag als een van de eersten de enorme potentie van Schiphol en het omliggende gebied. De luchthaven mocht in zijn optiek niet een geïsoleerd, weggestopt eiland worden, maar moest juist in samenhang met de omgeving worden ontwikkeld. Daar komt bij dat Poot ook heel vroeg doorhad dat milieuaspecten steeds zwaarder zouden gaan wegen. Schiphol mocht in zijn optiek geen naar kerosine stinkende asfaltplek zijn waar omwonenden last van zouden hebben. Ik vind dat Poot dat als een van de eersten heeft voorzien en er in zijn plannen en projecten rekening mee heeft gehouden. Het zou niet meer dan fair zijn om hem daar nu de credits voor te geven. Dus een erkenning dat zijn gedachtegoed van groot belang is. Je zou hem op basis van zijn visie in zekere zin een profeet kunnen noemen." ...

"Poot is een ondernemer met durf. Hij deinst niet terug voor kathedralen. Zijn plan voor een airport city bij Badhoevedorp is daarvan een voorbeeld." ...

"Voor onze regio is een ambitieuze aanpak van Schiphol van doorslaggevend belang. Als je mondiaal aan de top wilt staan zal de luchthaven zich kwalitatief verder moeten en kunnen onderscheiden. Stop je die groei af, dan raak je een unique selling point kwijt. Economische groei en milieu kunnen wel degelijk hand in hand gaan. Het idee van de people mover Taxi 2000 past daarin. Zulke vervoerssystemen zijn nodig om Schiphol bereikbaar te houden."

Kan het duidelijker en vernietigender voor Schiphol dus Nijhuis? Schiphol is onder zijn voorganger (en voorbeeld?) gekelderd van nr. 8 ter wereld tot nr. 14 binnenkort nr. 20. De groei is er dus uit zelfs in Europa, nl. gezakt van nr. 4 naar nr. 5 in 2008 overvleugeld door Madrid. Binnenkort nr. 6 wat aantal passagiers betreft, ingehaald door München. Leipzig zit als vrachtluchthaven Schiphol op de hielen. In het FD van 5 december 2009 stelt de nieuwe CEO "We hebben nu geen behoefte om dat gebied (Badhoevedorp, JP) te ontwikkelen. Verder hebben we onze handel vol ook aan onze Airport City hier op Schiphol Centrum." Een aperte onwaarheid dat Schiphol Centrum een Airport City zou zijn, de benaming Airport City niet waard. Immers een steenwoestijn nl. zonder de helft groen en water, zoals in ons Chipshol Park-Rijk, gebaseerd op mijn Parkstad Leusden en woonpark Doorwerth. Deze woonparken 40 jaar oud, heb ik Nijhuis laten zien tijdens een excursie op 24 augustus 2009, waaraan tevens Commissaris van de Koningin mr. Borghouts en de wethouders Bezuijen, Van Dijk en Nobel deelnamen. Nijhuis weet dus drommels goed dat hij onwaarheid spreekt met zijn infame beschuldiging "Ik heb de indruk dat Chipshol de voorkeur heeft voor procederen boven ontwikkelen van bedrijfsterreinen." Hoe durft hij dat te zeggen! Bijna een halve eeuw van mijn werkzame leven heb ik uitsluitend ontwikkeld (zie Final Call met daarin de illustraties van mijn bekroonde gebiedsontwikkelingen zowel in Nederland als Frankrijk). Bovendien moet Schiphol het zelf van procedures hebben, het kapotprocederen van Chipshol, begonnen met de oplegging van het bouwverbod op het Groenenberg-terrein. Van ontwikkelen en ondernemen heeft de leiding geen kaas gegeten.

In tegenstelling tot Nijhuis heeft Schwirtz wel de waarheid over Chipshol en Schiphol gesproken en moest daarom voor Nijhuis snel weg mede omdat deze ondernemer is, zoals hijzelf aangeeft: "De Kamer van Koophandel heeft bewust voor een wat jongere ondernemende voorzitter gekozen. Mijn voorgangers waren ouder, geen ondernemer en min of meer aan het eind van hun werkzame bestaan. Dit keer wilde men iemand bij wie het ondernemersbloed door de aderen stroomt. Ik denk dat mijn afkomst zeker van invloed is hoe ik naar ondernemers kijk. Ik ben het zelf geweest en voel me met hen verwant. Dat geldt ook voor iemand als Jan Poot. Daar heb ik bewondering voor."

Terwijl de KvK voor het eerst 2 jaar geleden voor een jonge ondernemer gekozen heeft, ruilt zij Schwirtz plotseling in voor een oude accountant (60) van PWC, Age Fluitman, voormalig collega van Nijhuis. Waarom? Nijhuis is zelf geen ondernemer maar een cijferaar en twijfelaar zonder visie en charisma en zoekt daarom steun bij collega-accountants. Omdat deze zo'n vooruitziende blik hebben en ondernemingen zo goed controleren en adviseren? Op het luchthavendiner van de KvK Amsterdam van januari 2008 zat ik naast een vennoot van Deloitte: de accountant van Ahold. Tot mijn verbazing oefende deze kritiek op de topuitkeringen van topbestuurders. Ik gaf hem daarin gelijk met daarbij de volgende vraag: "Voelt u zich zelf als accountant van Ahold niet verantwoordelijk als waterdrager? Zonder jullie opgeklopte en onjuiste jaarberichten hadden deze toppers immers nooit zulke hoge inkomsten en u zulke hoge honoraria kunnen incasseren. Wat is nu de waarde van een goedkeurende verklaring?" "Goede vraag", was zijn reactie. De mijne "Ik wil graag een goed antwoord."

De KvK is nu weer terug op de dwaling haars weegs door thans wederom een outsider nl. een accountant aan het eind van zijn carrière tot voorzitter te benoemen. Is dit een idealist, een weldoener zoals Nijhuis zich voorgeeft, die zich erop beroemd heeft een groot financieel offer gebracht te hebben door als CEO van Schiphol genoegen te hebben genomen met de helft van zijn inkomen als CEO van PWC! Was dat echt een offer? Hoogstens kan men daaruit concluderen dat topaccountants zichzelf een veel te hoog inkomen toegeëigend hebben. Mede gelet op het harde feit dat bankiers, topdirecteuren en topaccountants als graaiers verantwoordelijk - uiteraard niet aansprakelijk - zijn voor de huidige financiële recessie en desniettemin hun hoge inkomens gehandhaafd hebben. Blijft het bij de benoeming van een topaccountant van PWC als voorzitter KvK? De vacature van Commissaris van de Koningin van Noord-Holland is nog steeds niet vervuld. Iets voor nog een andere voormalige PWC-collega van Nijhuis? Of straks nog één als opvolger van de burgemeester van Amsterdam? Dan is het kringetje rond en Nijhuis almachtig. En hoe gaat het dan met Schiphol? De provincie heeft een plan in voorbereiding voor Schiphol als beste luchthaven ter wereld. Niet binnenkort maar ver weg in 2040. Het enige wat van dit cijfer klopt is 40 –de positie op de wereldranglijst van luchthavens waarnaar Schiphol dreigt af te zakken– maar dat zal al veel eerder het geval zijn.

Crans, 6 februari 2010

Drs. J. Poot (85) Oprichter Chipshol-Groep (1986) en Eurowoningen (1960)

‹ Terug naar het overzicht


Overname macht bij KvK Amsterdam door Schiphol