Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

31 July 2012

Ontwikkelt de Rli zich tot een reünie van oud-Schiphol-satellieten?

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het onafhankelijke, strategische adviescollege voor regering en parlement op het domein van de fysieke leefomgeving. Het is fijn dat de overheid zich door onafhankelijke deskundigen laat adviseren. De overheid moet het goede voorbeeld geven, want er zitten al genoeg ja-knikkers op toezicht- en adviesfuncties. Wie in de buurt van Schiphol woont kan erover meepraten dat "Leefomgeving en infrastructuur" sterk op elkaar ingrijpen. Des te opmerkelijker dat de recent benoemde Rli maar liefst 3 (voormalige) hoofdrolspelers van het Schipholfront telt.

Het meest dubieuze lid van de Rli is prof. mr. Niels Koeman, tevens lid van de Raad van State. Koeman was ooit de advocaat van Chipshol. Tot hij van de ene dag op de andere overliep naar Schiphol en in hetzelfde dossier, dat hij dus van twee kanten kende, de tegenstander van Chipshol werd. Sindsdien is hij de kwade genius achter talloze juridische machinaties van Schiphol o.a. in de zaak rond het Groenenberg-terrein. Koeman is dus niét onafhankelijk, als advocaat en adviseur van staatsbedrijf Schiphol dat zoals bekend weinig zorgvuldig omgaat met de leefomgeving.

Koeman bevindt zich in vertrouwd gezelschap. Voorzitter van de Rli is mr. Henry Meijdam, oud-gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Zij kennen elkaar nog van de 'operatie Groenenberg-terrein': daarmee probeerden provincie, gemeente Haarlemmermeer, LVNL én het Ministerie van Verkeer & Waterstaat Chipshol definitief uit te schakelen, als vriendendienst aan Schiphol. Het lukte niet, maar de schade was enorm. Hoe fout Meijdam en de provincie waren blijkt uit de schikking van € 12 miljoen die zij met Chipshol heeft getroffen voor haar rol in dit proces.

Ook lid van de raad is Ir. Marike van Lier Lels, voormalig operationeel directeur bij Schiphol Group in de tijd dat de Grondoorlog met Chipshol in volle gang was. Zij werd na enige tijd met een riante vertrekvergoeding (met dank aan de belastingbetaler) uit de directie gewipt door president-directeur Cerfontaine. Nadien heeft zij nooit meer iets willen (of mogen) zeggen over de reden van haar vertrek. Mw. Van Lier Lels profileert zich intussen als een maatschappelijk betrokken vrouw, maar van een onafhankelijke rol in de Rli kan ook in haar geval nauwelijks sprake zijn.

De Rli begint zo verdacht veel op een reünie van oud-Schiphol-satellieten te lijken. Wie vooralsnog ontbreekt is Gerlach Cerfontaine. Maar die is natuurlijk al druk genoeg als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Wat zegt u? Spande Cerfontaine als president-directeur van Schiphol indertijd niet diezelfde LVNL (én het Ministerie van V&W) voor zijn karretje om de belangen van Schiphol door te drukken? In dusdanig ernstige mate, dat de LVNL zeer recent bij de Hoge Raad is veroordeeld voor onrechtmatig handelen en een schadevergoeding aan Chipshol moet betalen? Juist ja. Hoe kan nu juist Cerfontaine door de minister van Infrastructuur en Milieu als toezichthouder bij de LVNL zijn benoemd? Wanneer treedt Willem Holleeder toe tot de Raad van Commissarissen van Heineken?

‹ Terug naar het overzicht