Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

Bill Clinton

24 August 2012

NMa: Schiphol heeft het wel gedaan, maar niet 'slechts' om Chipshol dwars te zitten

Stel dat Bill Clinton zijn historische woorden ("I did not have sex with that woman") iets anders had gekozen: "Ik heb inderdaad seks met deze vrouw gehad, maar niet met de bedoeling om Hillary te bedriegen." Plaatsvervangend NMa-directeur Aad Kleijweg schreef in het rapport, dat Schiphol vrijpleit van misbruik van haar machtspositie in de grondoorlog met Chipshol, volgens De Volkskrant: "Dat Schiphol overheidsbesluiten heeft beïnvloed, wordt door haar niet ontkend, [maar] er zijn geen aanwijzingen dat het Schiphol daarbij te doen was om Chipshol uit te sluiten als vastgoedconcurrent."

Haarlems Dagblad: "Volgens de NMa is wel komen vast te staan dat Schiphol 'acties heeft ondernomen om te voorkomen dat Chipshol het Groenenbergterrein zou bebouwen', maar heeft de NMa: "geen concrete aanwijzingen gevonden dat de acties van Schiphol slechts bedoeld waren om Chipshol als concurrent op de luchthavengebonden vastgoedmarkt dwars te zitten'." Het woord 'slechts' spreekt boekdelen.

Zoals Cees Poot van Chipshol in De Volkskrant aangeeft, heeft de NMa alleen betrokkenen bij het belang van Schiphol geïnterviewd, niet het gedupeerde Chipshol of kritische geesten die het zagen gebeuren. Ondervraagd werden o.m. oud-gedeputeerde Henry Meijdam (die zo 'fout' zat dat de provincie later schikte en een schadeuitkering van € 12 mln betaalde) en oud-wethouder Schoenmaker van Haarlemmermeer (de gemeenteraad bood nota bene unaniem excuses aan waarna Chipshol genoegen nam met een relatief bescheiden vergoeding van € 1 mln). Maar niets aan de hand dus.

'Belabberd onderzoek'
Chipshol spreekt dan ook van een 'belabberd onderzoek'. Gezien de bijna 3 jaar tijd die de NMa ervoor genomen heeft, zou je iets beters verwachten. Nadat de Commissie Vriesman in juni 2008 opdracht kreeg van de ministers van V&W (Eurlings) en VROM (Cramer), lag er binnen een half jaar een degelijk, deskundig en publicatieklaar rapport op tafel. In boekvorm, in ruime mate voor iedereen beschikbaar en toegankelijk. Waarom is het onderzoek van de NMa eigenlijk niet op die manier openbaar gemaakt? Dat zou wel het geval moeten zijn, net als bij een rechterlijk vonnis, omdat de NMa nota been miljoenen aan boetes oplegt.

Helaas waren de conclusies van Vriesman niet mals, en schoven de ministeries het rapport net zo snel weer ónder diezelfde tafel. Schiphol-directeur Nijhuis verwaardigde zich zelfs niet eens bij de presentatie aanwezig te zijn. Aan de deskundigheid van ir. C.J. Vriesman, oud-directeur generaal van VROM, heeft het niet gelegen. Zijn rapport is doodgezwegen. Een glasheldere conclusie was dat Schiphol "zijn positie als staatsbedrijf en zijn goede relatie met overheidsinstanties misbruikt voor een gunstige positie bij de ontwikkeling van commercieel vastgoed". Dat liegt er niet om.

Opmerkelijk is ook dat in het NMa-onderzoek de rol van oud-NMa topman Kalbfleisch volledig buiten beschouwing blijft. De Volkskrant: "Jan en Peter Poot procederen al 18 jaar over veronderstelde 'vriendjespolitiek, corruptie en stelselmatige tegenwerking' met betrekking tot hun bouwplannen rond Schiphol." Kalbfleisch heeft gelogen over zijn rol in deze affaire, moest daardoor aftreden als NMa-voorzitter en staat binnenkort terecht wegens meineed. Zo blijkt de kartelwaakhond die wel garnalenvissers het leven zuur durft te maken ineens een hielenlikkend keffertje als het over staatsbedrijf Schiphol moet oordelen.

‹ Terug naar het overzicht