Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

22 September 2011

Meineed-aangifte Chipshol tegen 4 rechters, President Rechtbank Den Haag aangeklaagd

Gebiedsontwikkelaar Chipshol doet vandaag aangifte wegens meineed van vier rechters, waaronder de President van de Haagse Rechtbank mr. F.C. Bakker. Chipshol verdenkt hen ervan tijdens getuigenverhoren onder ede valse verklaringen te hebben afgelegd. Die verhoren gingen over de vervanging eind 2006 van drie Haarlemse rechters in een schadeprocedure van Chipshol tegen Schiphol. Volgens Chipshol legden Bakker en zijn collega’s ten gunste van staatsbedrijf Schiphol tegenstrijdige enongeloofwaardige verklaringen af om de ware reden(en) van de wissel van alle drie rechters te verhullen.

In 2005 veroordeelden de Haarlemse rechters A.C. Monster, J.C.M. Montijn-Swinkels en W. Veldhuijzen van Zanten Schiphol tot het betalen van schadevergoeding aan Chipshol: Vlak voordat deze rechters in 2007 de hoogte van de vergoeding zouden bepalen, door Chipshol geraamd op € 97 miljoen, werden zij plotseling vervangen. Nieuwe rechters, onder voorzitterschap van mr. D.P. Ruitinga deden vervolgens diverse voor Chipshol nadelige uitspraken. De schade werd bepaald op € 16 miljoen en de schadeclaim tegen de luchtverkeersleiding LVNL werd geheel afgewezen. Dat laatste vonnis is inmiddels vernietigd door het Hof Amsterdam.

Over de rechterswissel is in juni o.a. toenmalig president Bakker van de Haarlemse rechtbank onder ede gehoord. Hij maakte na de wissel promotie en werd benoemd tot president van de Haagse rechtbank. Ook de vervangen rechter Monster (sinds 1 oktober 2010 Financieel Ombudsman), zijn opvolger rechter Ruitinga en sectorvoorzitter M.J. Smit zijn gehoord. Tijdens de verhoren spraken de (voormalig) rechters elkaar op tal van punten tegen. Zo stelde Monster dat hij de Chipshol-zaak aan zijn collega Ruitinga had overgedragen. Maar die ontkende dit en stelde dat Monster in de bewuste periode met vakantie was. Ook spraken de getuigen elkaar tegen over bij de Rechtbank Haarlem gehanteerde regels en procedures inzake het rouleren van rechters. Chipshol acht het niet uitgesloten dat rechter Monster, die zich vlak voor zijn vervanging zeer kritisch had uitgelaten over de LVNL, onder valse voorwendselen het veld moest ruimen om plaats te maken voor rechter Ruitinga.

Chipshol-directeur Peter Poot stelt dat de zaak er door ongeloofwaardige verklaringen van elkaar tegensprekende rechters alleen maar schimmiger op is geworden en eist dat de onderste steen boven komt. “Vandaar onze meineed-klacht. Bovendien hebben we de rechter-commissaris gevraagd inzake de Haarlemse rechterswissel aanvullend zeven getuigen te mogen horen. Dat verzoek is toegewezen. Op 26, 27 en 28 september hoort Chipshol o.a. twee griffiers en nog drie rechters van de Rechtbank Haarlem. En secretaris-generaal Demmink van het ministerie van Justitie. Van hem willen we weten in hoeverre er bij de rechterswissel in onze zaak sprake is geweest van bemoeienis van hogerhand.”

In de Chipshol-zaak moest eerder al de Haagse vice-president Westenberg zijn biezen pakken. Hij wordt verdacht van ambtelijke corruptie en meineed. Het onderzoek van de Rijksrecherche naar aanleiding van de door Chipshol-oprichter Jan Poot in oktober 2009 ingediende aangifte is echter nog steeds niet afgerond. Een ander voormalig vice-president van de rechtbank Den Haag die onlangs sneuvelde in de Chipshol-zaak is voormalig NMa-baas Kalbfleisch. Hij trad in april terug na belastende verklaringen van een griffier van de rechtbank en wordt verdacht van meineed.

‹ Terug naar het overzicht


Volledige aangifte meineed tegen rechters Rechtbank Haarlem