Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

21 November 2012

Meijdam hoort ook af te treden als voorzitter Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli)

Volgens SP-Kamerlid Henk van Gerven is de positie van Meijdam in de Rli niet langer houdbaar, al heeft zijn VVD-partijgenote minister Melanie Schultz van Haegen alle vertrouwen in hem. Binnen de Rli zal er overigens wel veel vertrouwen in Meijdam bestaan, want hij bevindt zich er in 'vertrouwd' gezelschap van diverse mensen die aan de kant van Schiphol hebben gestaan in de grondoorlog tegen Chipshol. In Haarlems Dagblad van 17 november 2012 sprak ook Chipshol-directeur Peter Poot al uit dat het aanblijven van Meijdam het vertrouwen in de overheid schaadt.

Meijdam kwam onlangs in opspraak vanwege 'de vele petten die hij makkelijk van plek liet wisselen'. Dat concludeerde de commissie Schoon Schip, die onregelmatigheden bij de provincie Noord-Holland onderzocht. Hij kreeg forse kritiek in een rapport over mogelijk misstanden in de bestuurscultuur. Als belangenbehartiger van de bouwsector beïnvloedde de ex-gedeputeerde zijn opvolgers. Verder was, en is, hij voorzitter van de VVD-Kamercentrale Haarlem en was hij namens de provincie Noord-Holland commissaris bij SADC, dat zich bezig houdt met gebiedsontwikkeling rond Schiphol. Het kritische rapport was voor Meijdam aanleiding zijn commissariaat bij SADC op te zeggen. Ook adviseert hij de bouwsector niet meer.

Meijdam blijft echter voorzitter van het adviescollege RL! dat regering en parlement adviseert over bij voorbeeld wonen, ruimtelijke ordening, en verkeer en vervoer. Daarvoor ontvangt Meijdam zo'n 3800 euro per maand. Poot had indertijd met Meijdam, toen nog gedeputeerde, te maken in de kwestie Groenenbergterrein. Overheden, waaronder de provincie Noord-Holland, werkten in het geheim samen om te voorkomen dat Chipshol een bedrijvenpark zou bouwen op een stuk grond naast de Aalsmeerbaan van Schiphol.

De provincie werd door de rechter en het gerechtshof aansprakelijk gesteld voor de door Chipshol geleden vertragingsschade. Toen Meijdam was vertrokken koos de provincie ervoor verdere schade te beperken en trof een minnelijke regeling met Chipshol, waarbij de provincie € 12 miljoen schadevergoeding betaalde. In Haarlems Dagblad doet Meijdam in een reactie nog voorkomen alsof zijn opvolgers die schade veroorzaakt zouden hebben: "Ik heb maar een keer om tafel gezeten met Poot. De deal over het Groenenbergterrein heeft hij met mijn opvolgers gesloten."

Chipshol-directeur Peter Poot: "En zo iemand blijft dan de overheid adviseren? Meijdam zegt integer te zijn, maar het is een machtspoliticus. Juist zo iemand kan toch niet in zo'n adviesraad zitten? Onze stelling is dat dit soort mensen wordt beloond met baantjes. Als Meijdam niet zo idioot had gehandeld, had dat de provincie veel geld gescheeld. Door elkaar dit soort baantjes toe te schuiven wordt het vertrouwen in de overheid geschaad".

‹ Terug naar het overzicht