Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

4 July 2013

KLM: tafelzilver bleek goudmijn

Stevige discussie afgelopen weken over het 'Nederlandse tafelzilver', zoals ABN AMRO, SNS Reaal en ASR. In het FD van 3 juli 2013 haalt Bartjens nog eens pijnlijk aan hoe een ander stuk nationale trots, de KLM, voor Air France een ware goudmijn is gebleken. Dat roept een veelzeggende eerdere 'Bartjens', van 1 oktober 2003, in herinnering: "Voor een prikje heeft Air France onze nationale trots gekocht. Voor 25 keer de prijs waarvoor voetbalster Ruud van Nistelrooy van PSV naar Engeland verhuisde." Drs. J. Poot verwees meermalen naar deze even rake als genante vergelijking, onder meer in zijn advertenties 'Top Schiphol: gewogen en te licht bevonden en 'Schiphol: extra startbaan of start van extra banen' in respectievelijk juni 2007 en februari 2008. Hij sprak dan ook van de verkwanseling van KLM voor € 784 miljoen.

Bartjens, de 'rekenmeester van het FD', zet nu "In de discussie over hoe het verder moet met het noodlijdende Air France-KLM" op een rij hoeveel de afzonderlijke werkmaatschappijen Air France en KLM sinds het samengaan hebben bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Daaruit blijkt dat Air France vanaf 2004, het eerste jaar na de fusie, een cumulatief verlies heeft geleden van € 791 miljoen en KLM in deze zelfde periode € 3 miljard aan operationele winst heeft geboekt.

En dan volgt een weinig opbeurende beschouwing: "Bij KLM wil men dat Air France wordt aangepakt, dat al vijf jaar in de rode cijfers zit. Maar de vraag is of inspanningen in Frankrijk niet te laat zullen komen. Op het verkeer op de korte en middellange afstanden, pakweg binnen Europa, wordt nog steeds hevig verlies geleden, meldden Franse media gisteren. Een nieuwe ontslagronde bij Air France staat voor september op de rol, zo gaan de geruchten."

De vraag die iedereen bezighoudt legt Bartjens ook op tafel: "Maar als een nieuwe reorganisatie bij die werkmaatschappij niet lukt, wat dan?" De conclusies zijn helder: De Franse staat is de grootste aandeelhouder in de combinatie, en die zal de eigen luchtvaartmaatschappij niet willen zijn verdwijnen. Tafelzilver is er wel, in de vorm van de winstgevende KLM. En in de Verenigde Arabische Emiraten zit genoeg geld, te weten bij James Hogan, bestuursvoorzitter van KLM's strategische partner Etihad. "Die zegt geen aandelenbelang te willen, maar dat is onderdeel van het spel, aldus Bartjens.

En dan komt de pijn van de 'verkwanseling' weer boven. "Hoeveel zou KLM nu kosten? Het eigen vermogen van KLM bedraagt ruim € 2,4 mrd. Dit bedrag wordt ook bijna gehaald als de huidige waarderingsmultiple van de groep wordt losgelaten op KLM's resultaat voor afschrijvingen en amortisaties (ebitda). Op basis van een multiple van 7,7, een eigen ebitda van € 670 mln in 2012 en met aftrek van de nettoschuld van € 2,8 mrd, komt de waarde van de aandelen KLM uit op € 2,3 mrd."

En zo komt Bartjens tot de conclusie dat KLM inmiddels alléén al meer waard is dan de combinatie met Air France. "Welk bedrag Etihad of een andere partij eventueel voor KLM wil geven, moet nog blijken. Maar de berekeningen van Bartjens komen hoger uit dan de € 784 mln die de Fransen ooit betaalden voor de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Hierdoor krijgt het aandeel KLM nog wat extra glans." Het is alleen wel wrang dat Nederlands tafelzilver na voor een prikje te zijn verkocht alsnog goud waard bleek te zijn.

‹ Terug naar het overzicht