Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

2 July 2013

KLM en Air France: 'Fusie van hoog- en laagvlieger' wacht onzekere toekomst

Met koppen als 'Franse tik voor KLM', 'KLM is geen bijwagen Air France' en 'Fusie van hoog- en laagvlieger' beschrijft De Telegraaf van zaterdag 29 juni 2013 de onzekere toekomst van KLM. "Het is erop of eronder voor Air France KLM. De fusie, die tien jaar geleden werd beklonken, staat op springen als met name de Fransen de kosten niet snel ingrijpend verlagen," aldus De Telegraaf.

De krant verwijst naar vertrouwelijke mededelingen die in Parijs circuleren, waaruit blijkt dat nieuwe bezuinigingen duizenden extra banen op de tocht zetten. Nederlandse vakbonden zijn bang dat KLM in de Franse malaise wordt meegezogen of, als de nood te hoog wordt, als tafelzilver in de verkoop gaat. Jaarcijfers tonen aan dat KLM sinds 2004 drie miljard euro winst heeft bijgedragen om de aanhoudende verliezen van Air France te dekken. De Franse luchtvaartmaatschappij is al vijf jaar niet meer uit de rode cijfers gekomen. Nederland schrikt weer van deze berichten alsof ze nieuw zijn, maar op deze site verschenen van de hand van Drs. J. Poot al meermalen waarschuwende woorden over de verkwanseling van KLM en het feit dat onze nationale trots de dupe is van de overname door Air France en veel beter af zou zijn geweest met Lufthansa.

Scheidend KLM-baas Peter Hartman, die naar verluidt zelf ook liever met Lufthansa in zee was gegaan, weigert in De Telegraaf te spreken van een mislukking. "Er was geen keuze. Bovendien hebben we ook veel aan het Air France-netwerk te danken. Maar er moet wel wat gebeuren." Ook de scheidende CEO van de groep, Jean-Cyril Spinetta, zei te vrezen voor harde maatregelen. Met name de sterk verlieslijdende Europese vluchten, de vracht en de loonkosten zijn volgens het bericht 'zorgenkindjes'.

Eurlings
Hartman (64) heeft per 1 juli het roer overgedragen aan oud-verkeersminister Camiel Eurlings (39), maar zei op de valreep voor zijn vertrek 'blauwe rook' te hebben gezien. "De ondernemingsraad van KLM adviseert positief over de nieuwe besturingsstructuur van de Air France KLM Group. Dat is een mooie opsteker bij mijn afscheid in Amstelveen", zo citeert De Telegraaf Hartman: "Natuurlijk moet er nog heel veel gebeuren in de groep. Air France moet fors verder bezuinigen, maar ook KLM moet op de kosten en productiviteit blijven letten", meent Hartman, die in veertig dienstjaren op een doortastende en eigenzinnige manier altijd hart voor KLM en haar medewerkers heeft getoond.

Zelf is Peter Hartman benoemd tot vice bestuursvoorzitter van Air France KLM, naast Alexandre de Juniac. De in de luchtvaart onervaren Eurlings heeft in de politiek al de nodige bemoeienis met de sector gehad. "Alles wijst erop dat Eurlings’ desastreuze invloed op onze luchtvaart, werkgelegenheid en welvaart voortduurt sinds hij tot de KLM-directie is toegetreden, schreef Drs. J. Poot in zijn paginagrote advertentie in Trouw op 2 februari 2012. Hij wordt als nieuwe KLM-baas bijgestaan door statutair directeuren Pieter Elbers en Erik Varwijk, die het klappen van de zweep kennen. "Ze hebben alle drie een stem in Parijs en managers in de holding. De vrees dat de Hollandse identiteit van KLM verloren gaat, is onzin. Dat hebben we zelf in de hand. KLM is sinds de fusie in 2004 alleen maar groter en sterker geworden. We zijn nooit een bijwagen van Air France geweest", zegt Hartman tegen De Telegraaf.

"Zolang KLM voldoende rendement bijdraagt, Schiphol kostenconcurrerend is en Nederland het gelijke speelveld niet verknoeit, ben ik ervan overtuigd dat KLM de werkgelegenheid kan garanderen." Over de ruzies tussen KLM en Schiphol en het falen van Schiphol als economische motor is op deze site al veelvuldig geschreven, dus of het optimisme van Hartman gerechtvaardigd is zal moeten blijken.

Onder leiding van Hartman is KLM de afgelopen jaren gevrijwaard gebleven van gedwongen ontslagen, al is het aantal arbeidsplaatsen met zo'n 10% gekrompen. Air France en KLM zullen volgens hem wel verder in elkaar schuiven om dubbelfuncties te elimineren en efficiënter en slagvaardiger te opereren. Kritiek van analisten dat de fusie feitelijk mislukt is door de zwaar verliesgevende Fransen, wuift Hartman weg. "Vergeten wordt wel eens dat KLM ook veel te danken heeft aan het Air France-netwerk. Dat heeft in Nederland zeker banen behouden. Zelfstandig doorgaan was in ieder geval geen optie", zegt hij in De Telegraaf en stelt dat "je alleen sneller gaat, maar met z'n tweeën verder..." Voor uitholling van de KLM-organisatie hoeft niemand volgens hem bang te zijn. "Management en werkvloer krijgen snel duidelijkheid. Wie wil er nou de kip met gouden eieren slachten? Op Schiphol zorgen we samen met onze Skyteam-partners voor 70% van vliegverkeer en passagiers. Daar zit voor deze luchthaven ook aantoonbaar de groei."

Jaarcijfers spreken boekdelen
De jaarcijfers van 2004 tot 2012 spreken echter boekdelen. De Telegraaf zet het op een rij onder in een infographic onder het kopje 'Fusie van hoog- en laagvlieger': In negen jaar tijd heeft Air France KLM operationeel totaal € 2,2 miljard verdiend. Daaraan heeft KLM € 3 miljard bijgedragen bij een omzet van € 72 miljard, Air France heeft in die hele periode opgeteld een verlies van € 0,8 miljard geleden bij een omzet van € 135 miljard. De laatste vijf jaar zijn de Fransen geheel niet meer uit de rode cijfers gekomen. KLM heeft slechts één keer verlies gedraaid: € 285 miljoen in boekjaar 2009/10. Air France schoot toen € 1 miljard in het rood. Daarna zijn met spoed drastische ombuigingen doorgevoerd, volgens ingewijden om een faillissement te voorkomen. Afgelopen jaar boekte KLM een bedrijfswinst van € 153 miljoen, Air France € 453 miljoen verlies. Het omzetaandeel van KLM in de groep is toegenomen van 33 naar 37%.

‹ Terug naar het overzicht