Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

5 July 2012

Kamer negeert kritisch rapport over Chipshol

"De Tweede Kamer weet al jarenlang dat Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) ten onrechte de plannen van Chipshol voor het bouwen van een bedrijfsterrein pal naast luchthaven Schiphol tegenhield. Dat blijkt uit stukken die in handen zijn van deze krant. Met deze kennis is nooit iets gedaan. Projectontwikkelaar Chipshol eist een onderzoek van de Nationale Ombudsman," aldus een artikel van Natasja de Groot en Koen Voskuil in AD van 5 juli 2012. Ook Haarlems Dagblad maakt melding van de gang van Chipshol naar de Ombudsman: "Chipshol vraagt Brenninkmeijer 'dat alsnog wordt bereikt dat de deksel van de beerput gaat'."

In 2002 stelde de LVNL dat de bebouwing van het Groenenbergterrein ‘desastreuze gevolgen’ zou hebben voor de bereikbaarheid van Schiphol en de vliegveiligheid. Deze bewering werd als rechtvaardiging gebruikt voor een bouwverbod, afgekondigd door toenmalig staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer & Waterstaat, maar bleek later nergens op te zijn gestoeld. Dit werd in 2006 al vastgesteld door het Onderzoeks- en Verificatiebureau van de Tweede Kamer. In dit onderzoek werd aangedrongen op nadere stappen en onderzoek bij bestuur en overheidsdiensten, maar de Kamer deed er niets mee. Het desbetreffende stuk is pas onlangs aan de Chipshol-directie geopenbaard.

Het AD sprak onder meer met oud-Kamerlid Adri Duivesteijn, indertijd initiatiefnemer voor het onderzoek. Duivesteijn, nu wethouder is in Almere, vond destijds al dat de stellingen van LVNL twijfelachtig waren. "Maar met die conclusie is niets gedaan. Dat komt voor een deel omdat ik uit de Kamer ging. De initiatiefnemer verdwijnt, en dan zakt het weg. Dat is de realiteit in de politiek," verklaart Duivesteijn. Hij juicht het toe als ombudsman Alex Brenninkmeijer onderzoek gaat doen naar de affaire, "Ik heb verscheidene keren gepleit voor een parlementair onderzoek. Het is toch heel gek dat een zaak die al zo lang loopt, niet tot de bodem wordt uitgezocht."

Dat het bedrijf zich nu tot de Nationale Ombudsman richt houdt mede verband met een op handen zijnde claim die het wil indienen tegen de Staat der Nederlanden. "Wij zijn vastgelopen en hebben intussen een miljardenclaim op de Staat der Nederlanden in voorbereiding", schrijft Chipshol aan Brenninkmeijer. Chipshol heeft de afgelopen tijd voor elkaar gekregen dat twee oud-rechters, Kalbfleisch en Westenberg, worden vervolgd voor meineed. Ze staan in het najaar voor de rechter in Utrecht. Recent nog won Chipshol in hoogste instantie een jarenlange juridische procedure met Luchtverkeersleiding Nederland. De Hoge Raad stelde vast dat de LVNL onrechtmatig heeft gehandeld jegens Chipshol, en daarvoor schadeplichtig is.

De Nationale Ombudsman, die zelf vorig jaar mede vanwege de Chipsholzaak pleitte voor een aparte ombudsman voor de rechtspraak, heeft de krant laten weten eerst te moeten nagaan of hij de aangewezen instantie is om hier onderzoek naar te doen.

‹ Terug naar het overzicht