Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

4 August 2011

Justitie-topman Demmink gehoord over rechterswissel Chipshol

Gebiedsontwikkelaar Chipshol mag secretaris generaal Demmink (ministerie van Justitie) horen over de Haarlemse rechterswissel. Begin 2005 veroordeelden drie rechters Schiphol wegens een onterecht bouwverbod tot het betalen van schadevergoeding aan Chipshol. Vlak voor het bepalen van het schadebedrag werden zij eind 2006 vervangen. Tijdens getuigenverhoren in juni legden diverse rechters onder wie toenmalig president Bakker tegenstrijdige verklaringen af over de rechterswissel. Chipshol wil daarom aanvullend zeven getuigen horen. Volgens de rechter commissaris is er ‘toereikende grond’ om dit verzoek te honoreren.

Van secretaris generaal Demmink wil Chipshol o.a. weten of in zijn contacten met de toenmalige president van de rechtbank Haarlem, mr. Frits Bakker, de rechterswissel aan de orde is geweest. Kort na die wissel werd bekend dat Bakker benoemd zou worden tot president bij de Rechtbank Den Haag. Bezwaren van de landsadvocaat tegen het onder ede horen van Demmink zijn door de rechter commissaris terzijde geschoven.

Dat geldt eveneens voor bezwaren van de landsadvocaat tegen het horen van de Haarlemse rechter mr. J. Udo de Haes. Deze vice-president gaf tijdens een informeel contact met een advocate blijk van ernstige vooringenomenheid jegens Chipshol. Udo de Haes zei tegen haar niet te hopen dat zij bij de Rechtbank Haarlem een zaak voor de familie Poot/Chipshol zou bepleiten. Hij wist toen niet dat zij voor een relatie van Chipshol optrad.

Volgens directeur Peter Poot van Chipshol was er ten tijde van de rechterswissel en ook al in de daar aan voorafgaande jaren sprake van een oplopende controverse tussen zijn bedrijf en de Rechtbank Haarlem: “We hebben een waslijst aan incidenten met de rechterswissel als absoluut dieptepunt. Tijdens onze verhoren in juni kwamen er opnieuw vreemde zaken aan het licht. Ook spreekt men elkaar nota bene binnen de eigen rechtbank op belangrijke punten tegen.”

Naar verwachting vinden de nu door de rechter commissaris toegestane verhoren eind september plaats. Daarbij gaat het behalve om Justitie-topman Demmink en rechter Udo de Haes ook om twee griffiers.

‹ Terug naar het overzicht