Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

21 June 2013

Is Chipshol nou onredelijk of de gemeente Haarlemmermeer?

'Dreigbrief Chipshol onaanvaardbaar', aldus wethouder Michel Bezuijen van de gemeente Haarlemmermeer in een bericht op o.a. volkskrant.nl, die liet weten dat de gemeente het overleg met Chipshol opschort. Is Chipshol nou echt zo onredelijk of zit de gemeente Haarlemmermeer fout? Feit is dat de gemeenteraad wordt gevraagd een besluit te nemen waardoor de gemeente Haarlemmermeer voor miljarden schade veroorzaakt. Is de raad daar dan zelf verantwoordelijk voor of moet de belastingbetaler ervoor bloeden?

De gemeenteraad van Haarlemmermeer moet eind deze maand een besluit nemen over het bestemmingsplan voor Badhoevedorp. Onderdeel van dit plan is de omlegging van de A9 over grond van Chipshol, waar het bedrijf –als het niet stelselmatig zou zijn tegengewerkt– al jaren geleden had willen beginnen met de ontwikkeling van een Airport City. Al 24 jaar geleden, in 1989, sloot Chipshol hiervoor een overeenkomst met de deelnemers in het samenwerkingsverband SADC (Schiphol Area Development Company): de gemeente Haarlemmermeer was één van de contractpartijen. De gemeenteraad is vervolgens in 1994 ook akkoord gegaan met een heel ander tracé voor de omlegging van de A9, dat óók over de grond van Chipshol loopt, maar op een veel betere manier. Chipshol heeft er dus geen probleem mee om grond kwijt te raken aan een weg, als het maar een goede weg is. Dit plan, indertijd gezamenlijk ontwikkeld door de dorpsraad van Badhoevedorp, SADC én Chipshol, werd niet voor niets de "Beste Variant" genoemd. De bewoners van Badhoevedorp hadden veel minder overlast en de Airport City van Chipshol kon in dit plan gewoon worden ontwikkeld.

Ondanks de toen gesloten overeenkomst ligt er dus nu een ander bestemmingsplan op tafel dat het plan van Chipshol alsnog onmogelijk maakt. Het college van Burgemeester en Wethouders stelt aan de gemeenteraad voor met dit plan akkoord te gaan. Maar dat mág de gemeenteraad niet in verband met de in het verleden gemaakte afspraken. Chipshol heeft daarom via haar advocaat aan de gemeenteraad laten weten dat zij gehouden is aan de overeenkomst van 1989 en dat raadsleden die, al zijn ze daarvan op de hoogte, toch in strijd met die overeenkomst stemmen de gemeente voor honderden miljoenen of zelfs miljarden schade kunnen berokkenen. Chipshol vindt het onacceptabel dat de belastingbetaler alléén opdraait voor zulke bestuurlijke onzorgvuldigheid en geeft dus aan de raadsleden zo nodig ook persoonlijk aansprakelijk te zullen stellen.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente en moet het college van B&W controleren, niet veel anders dan een raad van commissarissen toezicht houdt op de directie van een bedrijf. Na de vele misstanden in onder meer de zorg- en de woningcorporatiesector is iedereen in Nederland het erover eens dat bij het tekortschieten van de toezichthouders, deze ook persoonlijk aansprakelijk gesteld moeten kunnen worden. Kan een raadslid daarentegen willens en wetens foute beslissingen nemen zonder daarvoor aansprakelijk te zijn? Chipshol vindt van niet.

Chipshol onredelijk?
Daarover is blijkbaar boosheid ontstaan bij de wethouder en enkele raadsleden. Hoe onredelijk is Chipshol eigenlijk? Het bedrijf was in de jaren ’80 iedereen vóór met de visie dat rond Schiphol een gebied lag van onschatbare economische waarde. Het kocht in totaal 600 hectare boerenland met de intentie hier hoogwaardige bedrijvenparken te ontwikkelen. Met smerige intriges en dubieuze rechtspraak werd Chipshol tegengewerkt en verloor hierbij 3/4 van al haar grond. Met de resterende 150 hectare heeft het bedrijf een nieuwe start gemaakt en heeft daarbij stelselmatig onrechtmatige tegenwerking ervaren van alle overheidsinstanties die ook maar een rol spelen in de ontwikkelingen rond de luchthaven: van Schiphol zelf, de provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlemmermeer, de Luchtverkeersleiding Nederland en niet te vergeten de Nederlandse Staat met inbegrip van de rechterlijke macht. De eerstgenoemde vier partijen werden alle veroordeeld tot schadevergoeding aan Chipshol.

Al deze partijen hebben zelfs in het geheim samengewerkt in de ‘Operatie Groenenberg’, die erop gericht was de bebouwing te voorkomen van een stuk grond van Chipshol nabij de Aalsmeerbaan van Schiphol. Nadat deze zaak via de Wet Openbaarheid Bestuur aan het licht was gebracht, hebben de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland toegegeven dat sprake was van vuil spel. Zowel de gemeente als de provincie kwamen in 2007 een minnelijke regeling met Chipshol overeen, waarbij een deel van de door het bedrijf geleden schade werd vergoed met de toezegging constructief met Chipshol samen te werken bij de ontwikkeling van 2 Chipshol-bedrijvenparken.

Constructieve samenwerking
Van deze constructieve samenwerking is het nooit gekomen. Chipshol is sindsdien opnieuw herhaaldelijk geconfronteerd met overheidsplannen die keer op keer keihard in strijd waren met de de belangen van de gebiedsontwikkelaar: een geheime gronddeal rond de N201 tussen wethouder Bezuijen en gedeputeerde Post; de reservering voor de 2e Kaagbaan, wat de zevende (!) startbaan van Schiphol zou moeten worden, die bebouwing van weer een ander stuk grond van Chipshol onmogelijk maakt; en nu dreigt dus ook de ooit gemaakte afspraak over een acceptabel tracé voor de A9 weer ten prooi te vallen aan het gedraai van de politiek. Chipshol is keer op keer op keer het slachtoffer van het politieke gekonkel en is het jarenlange procederen spuugzat. Het wil de Airport City ontwikkelen waarvoor het de plannen inmiddels al meer dan 25 jaar op de plank heeft liggen. De mededeling aan de gemeenteraad dat men niet zomaar een besluit kan nemen dat dwars ingaat tegen eerder gesloten overeenkomsten, en dus persoonlijk aansprakelijk is, is geen chantage maar een een laatste waarschuwing aan de gemeente om niet opnieuw een onrechtmatig besluit ten koste van Chipshol te nemen met alle gevolgen van dien. De gemeenteraad van Haarlemmermeer moet niet alleen wat betreft het tracé van de A9, maar ook op het gebied van behoorlijk bestuur de enige juiste weg kiezen!

‹ Terug naar het overzicht