Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

13 March 2008

Oproep aan Statenleden (en bewoners) Noord-Holland:
Voorkom aanleg van wéér een extra startbaan Schiphol

(advertentie verschenen in de HDC-dagbladen in heel Noord-Holland op 14 maart 2008)

"Het is een goede dag voor de belastingbetalers en een slechte dag voor de advocatenkantoren." Dat zei VVD-gedeputeerde Hooijmaijers triomfantelijk maar terecht in het NOS Journaal van 16 februari 2007 na de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met gebiedsontwikkelaar Chipshol op 15 februari vorig jaar. Hiermee kwam een einde aan het jarenlang voortslepende kostbare conflict waarin Noord-Holland al 4 keer veroordeeld was. Twee keer door de Raad van State (2001 en 2002), 1 keer door de rechtbank Haarlem (2004) resp. het Gerechtshof Amsterdam (2005). Door de schikking nam Chipshol genoegen met een schadeuitkering van € 12 miljoen, hoewel de werkelijke schade veel hoger was.

Deze schadeuitkering betrof uitsluitend het Groenenberg-terrein naast de Aalsmeerbaan van Schiphol, dat mede door toedoen van de provincie niet kon worden bebouwd. Chipshol koos niet voor een maximale schadeuitkering, omdat de provincie bereid was op constructieve wijze mee te werken aan de ontwikkeling van drie van onze businessparken, waaronder Airport City Badhoevedorp als belangrijkste.

Omdat de provincie zich hiertoe verplichtte zag Chipshol ook af van een tweede belangrijke schadeclaim wegens de 15 jaar lange tegenwerking bij de realisatie van deze spectaculaire ontwikkeling. Dit aspect van de deal was voor Hooijmaijers ook om politieke redenen (verkiezingstijd!) doorslaggevend.

Helaas hangt zo'n claim Noord-Holland nu opeens toch weer boven het hoofd. Dit na de even plotselinge als onbegrijpelijke ommezwaai van Hooijmaijers nog geen jaar na de ondertekening. CDA-minister Eurlings heeft nl. kans gezien de VVD-gedeputeerde te verleiden tot medewerking aan de verlenging van de reservering voor de parallelle Kaagbaan. Als onverhoopt de Staten hun Gedeputeerden daarin zouden volgen, komt dit neer op contractbreuk. Minister Eurlings speelt hierin dezelfde verleidersrol als indertijd VVD-staatssecretaris mevrouw Schultz van Haegen bij de toenmalige VVD-wethouder Schoenmaker van de gemeente Haarlemmermeer. Bijna was de gemeente het slachtoffer geworden van haar voorstel in oktober 2002 een voorbereidingsbesluit te nemen tegen de bebouwing van ons Groenenberg-terrein, dat daardoor definitief onmogelijk zou worden. Haarlemmermeer riskeerde hiermee een grote schadeclaim. Om de verleiding compleet te maken beloofde de staatssecretaris nota bene namens de "Staat der Nederlanden financiële vrijwaring".

NB. Een wassen neus, want enkele jaren later ging de landsadvocaat deze vrijwaring betwisten. Aanvankelijk trapte Haarlemmermeer erin en trof dit onrechtmatige voorbereidingsbesluit, om het enkele maanden later toch weer in te trekken. Om bebouwing van het Groenenberg-terrein alsnog te verhinderen, kondigde Verkeer & Waterstaat op verzoek van Schiphol-CEO Cerfontaine op 19 februari 2003 het beruchte bouwverbod voor dit terrein af. Zo werd Schiphol schadeplichtig, zij het dat de luchthaven op haar beurt in een dagvaarding V&W aansprakelijk stelde.

De provincie zou hieruit lering moeten trekken. Waarom de hete kolen uit het vuur halen voor de minister van Verkeer & Waterstaat, met als gevolg schadeclaims van honderden miljoenen euro's voor de provincie? Of rekenen de Statenleden erop dat de minister de provincie wel weer met een vrijwaring uit de wind houdt? Een vrijwaring rechtvaardigt geen onrechtmatig besluit. Bovendien blijken vrijwaringen van Verkeer & Waterstaat als puntje bij paaltje komt niets waard te zijn.

Opmerkelijk is dat een CDA-minister een VVD-gedeputeerde aanspoort en aanzet tot contractbreuk. Een partij die de C hoog in het vaandel draagt zou een gedeputeerde daarvoor juist moeten behoeden, daartegen waarschuwen. Als Calvinist heb ik geleerd: 'uw ja zij JA en uw neen zij NEEN'. Als Eurlings daarvan geen weet heeft moet Balkenende -de propagandist van normen en waarden voor de burger (en de overheid?)- hem dit wellicht bijbrengen.


Ik wil eindigen met een ferme uitspraak van Hooijmaijers in NRC van 2 juni 2006: "Ik geloof ze niet op hun blauwe ogen. Noord-Hollands gedeputeerde wil luchthaven Schiphol beter in de gaten gaan houden." Is daartoe het middel: verlenging van de reservering van de 2e Kaagbaan?

Bewoners: Wend u tot de Statenleden en doe het snel, want op 17 maart komt Eurlings bij de Provinciale Staten om hen over te hale contractbreuk te plegen... waarvoor u het gelag moet betalen.

Statenleden: Neem een voorbeeld aan de gemeente Haarlemmermeer, die reeds in 2006 geweigerd heeft de reservering te verlengen in tegenstelling tot Noord-Holland. Een ezel stoot zich i het gemeen niet 2 keer aan dezelfde steen. Wordt 17 maart een slechte dag voor de belastingbetaler en een goede voor de advocatenkantoren? Of andersom? Aan u de keus!

Crans, Suisse, 12 maart 2008

Drs. J. Poot (83)
Oprichter Chipshol-groep (1986)
en Eurowoningen (1960)

De nadelen van de tweede Kaagbaan gaan veel verder dan alleen een omvangrijke financële schadeclaim voor Noord-Holland. U kunt dit ook lezen in mijn 2 recente advertenties in De Volkskrant van 22 februari en 26 februari 2008 zijn opgenomen: "Schiphol: extra startbaan of start van extra banen?"

Ook kunt u hier de brief van 21 februari lezen waarin het college van Haarlemmermeer zijn teleurstelling uitspreekt over het feit dat de reservering voor de tweede Kaagbaan betekent dat de belangrijke provinciale weg N201 als peperdure 'bottleneck op pijlers' wordt aangelegd dwars door Park Schiphol-Rijk, wat voor een permanente verkeerschaos zal zorgen. Daaruit citeer ik slechts één zin "Het is ... maatschappelijk gezien zeer moeilijk uit te leggen aan eigenaren, gebruikers en werknemers ... dat na een investering van ca. de N201 de verkeerssituatie voor hen niet zal veranderen."

‹ Terug naar het overzicht


Oproep aan Statenleden (en bewoners) van Noord-Holland