Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

21 November 2005

Onderzoek Adri Duivesteijn
naar Groenenberg-drama

Met als titel ‘Van bouwrecht tot bouwverbod’ heeft PvdA-kamerlid Adri Duivesteijn de bestuurlijke gang van zaken rond het Groenenberg-terrein in kaart gebracht. Duivesteijn was onder meer voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar grote infrastructurele projecten. In zijn ruim 50 pagina’s tellende rapport plaatst het PvdA-Kamerlid grote vraagtekens bij het optreden van staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer & Waterstaat. Duivesteijn heeft het stuk aan alle leden van de Tweede Kamer gezonden en zal het op dinsdag 29 november tijdens een vergadering van de vaste kamercommissie voor Verkeer & Waterstaat toelichten.

‹ Terug naar het overzicht


Het Groenenbergterrein: Van bouwrecht tot bouwverbod