Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

23 October 2012

Hoe recht is de rug van rechter Krol?

Advertentie geplaatst in Trouw van 29 oktober 2012

Vandaag worden de 2 voormalige rechters Westenberg en Kalbfleisch als verdachten verhoord door de Rechtbank Utrecht. Beschuldigd van meineed: liegen voor de rechter, dóór een rechter. Chipshol is in deze zaak het slachtoffer van gesjoemel met bouwgrond en vriendjespolitiek, aan het licht gekomen dankzij een dappere klokkenluidster die zelf 30 jaar bij de Rechtbank Den Haag heeft gewerkt. Het is opmerkelijk dat de heren zich voor de rechter moeten verantwoorden, maar alles wijst erop dat de rechterlijke macht de ‘vrindjes’ in het beklaagdenbankje alweer met fluwelen handschoenen aanpakt. De klokkenluidster, een keurige dame die haar geweten heeft laten spreken, wordt behandeld alsof ze verdachte is. De foute rechters daarentegen worden met alle égards behandeld.

Westenberg is met zijn doodvonnis in de Chipshol- zaak de fout in gegaan, is beschuldigd van partijdigheid en heeft een proces daarover in hoger beroep verloren tegen advocaat Hugo Smit. Maar hij krijgt, hoogst uitzonderlijk, nogmaals de kans zijn onschuld te ‘bewijzen’. De advocaten van Westenberg worden betaald door de Raad voor de Rechtspraak, dus (uw belasting)geld speelt geen rol. ‘De Liegende Rechter’ laat zich dan ook bijstaan door 2 dure advocaten, de raadsheer van Holleeder en die van Hare Majesteit de Koningin. Bij zijn gedwongen ontslag had hij ook al € 75.000 meegekregen.

Wat een contrast met de klokkenluidster, wier belangeloze inzet voor de zaak haar al een vermogen heeft gekost. Bovendien is ze door Westenberg op schunnige wijze neergezet als een dom blondje wier ‘juridische kwaliteiten niet gelijke tred hielden met haar borstomvang’.

Getuige of verdachte?
Door de rechters in Utrecht, toch slagers die hun eigen vlees keuren, is ze in de zitting van 3 september jl. respectloos en nota bene als VERDACHTE behandeld. Bij aanvang van de zitting was dat al onmiddellijk duidelijk toen een van de rechters, mr. Messer, opende met de denigrerende opmerking “of mevrouw ook niet van mening was dat de door haar geschreven anonieme brief nu niet bepaald zakelijk en neutraal van toon was”. Een gedistingeerde dame, oud-griffier, van 65 jaar die door 6 kerels (de rechters Krol en Messer, de verdachte oud-rechters Kalbfleisch en Westenberg, en de advocaat van Kalbfleisch en de advocaat van Holleeder/Westenberg) wordt ondervraagd en aangevallen alsof ze zelf in het be(k)laagdenbankje zit! Ook getuige mw. Becking, de ex-vrouw van Kalbfleisch, al 2 keer verhoord en onder druk gezet om haar verklaring te herzien, zal vandaag vrijwel zeker opnieuw worden geterroriseerd ten faveure van de verdachten.

Ik ben zelf, op eis van de advocaat van Westenberg, mr. Franken, ook opgeroepen te getuigen om waarschijnlijk eenzelfde behandeling te ondergaan. Pas zeer recent kreeg ik te horen dat het niet meer nodig was. Dat is jammer. Ik had graag de waarheid geopenbaard in deze rechtszaak en toegelicht hoe mr. Franken daarmee een loopje neemt. Deze stelde op de zitting van 16 mei jl.: “rechters die onder ede staan moeten de waarheid spreken!” Wie waagt het dit tegen te spreken? Maar hij voegde eraan toe: “Dat heeft rechter Westenberg zijn hele leven gedaan.” Ik weet helaas wel beter.

Een evidente leugen
In mijn boek Doodzonde tegen de Rechtsstaat citeer ik uit een ingezonden brief van persrechter Numann aan het NRC van 19 april 1997: “Vanaf eind 1994 had Westenberg zich mede op verzoek van Poot (onderstreping JP) intensief bezig gehouden met de door Poot en Van Andel over en weer aangespannen procedures.”

Een evidente leugen. Ik herhaal thans wat ik in mijn boek geschreven heb: ten eerste zou ik wel heel dom zijn om een overduidelijk partijdige rechter, die in een eerder kort geding het doodvonnis over ons bedrijf had uitgesproken, te verzoeken om ons in de bodemprocedure ook nog de genadeklap toe te dienen. Maar nog gekker is de bewering dat ik mijn eigen rechter had kunnen kiezen.

Was het Numann die dit beweerde of toch Westenberg? Tijdens een getuigenverhoor voor de Rotterdamse rechter M.A. van de Laarschot heeft Numann duidelijk gemaakt dat het Westenberg was. Zijn verklaring: “Ik neem aan dat mr. Westenberg mij als persrechter heeft gevraagd die brieven te sturen. Het is in elk geval niet mijn eigen initiatief geweest. Die informatie die in de brieven is verwerkt is afkomstig van mr. Westenberg. Het is uitgesloten dat ik zo’n brief op eigen initiatief zou zenden.”

Numann heeft de brief desondanks ondertekend als zijn waarheid, hoewel het niet zijn brief was maar die van Westenberg. Beiden hebben dus gelogen en bedrog gepleegd. Beiden hebben geweten dat niet ik Westenberg als rechter uitgekozen heb, en dat het natuurlijk onmogelijk is om je eigen rechter te benoemen (behalve als je bevriend bent met Kalbfleisch en Van Andel heet).

Krol beschermheer of toch onpartijdig?
Vandaag en morgen zal blijken of rechter Krol zich blijft opwerpen als beschermheer van Westenberg en Kalbfleisch, of dat hij écht onpartijdig is. Ook Westenberg vindt onpartijdige rechters niet vanzelfsprekend (hij is zelf het levende bewijs van het tegendeel). Dit blijkt uit een proces-verbaal van de Rijksrecherche waarin Westenberg zich uitlaat over een eerdere rechtszitting van het Hof, waarvan het vonnis tot de conclusie leidde dat hij onder ede gelogen had.

NB Is er een beter bewijs denkbaar dat Westenberg een leugenaar is en meineed heeft gepleegd?

Een collega ‘in de zeik zetten’?
Ik had voorafgaand aan die zitting van het Hof in juni 2009 een advertentie geplaatst, waarin ik de rechter (in die zaak) ‘ingelse beschermheer van Westenberg’ had genoemd. Westenberg hierover: “Nou, hoe dacht u dat het pleidooi begon? Ingelse begint met de mededeling van ‘het Hof heeft kennis genomen van de advertentie en het Hof acht zich nog steeds onpartijdig’. Nou, toen stootte ik mijn advocaat aan, vraag het maar aan Boukema, ik zeg Boukema dat gaat niet goed. Als je op deze manier de zaak benadert, wat doe je dan? Dan ga je zo onpartijdig worden dat je je eigen collega liever in de zeik zet dan dat je het verwijt zou willen lopen dat je door Poot ook nog een keertje gekruisigd wordt op de achterpagina. Nou, dat is gebeurd.”

Als Krol de twee Haagse vrinden laat ontsnappen is dat een slag in het gezicht van de rechtsstaat, maar ook van de zoveelste klokkenluider die in Nederland kapot wordt gemaakt. Bovendien een belediging voor het uitstekende werk van de rechercheurs Zuidema en Zijlstra die maandenlang keihard hebben gewerkt en alle verklaringen van Westenberg in deze zaak genadeloos hebben weerlegd. Deze rechercheurs verdienen, behalve een groot compliment, ook te werken voor een goede zaak en een eerlijke rechtspraak.

Er is dus meer dan voldoende bewijs om Westenberg te veroordelen voor meineed, maar schokkend is dat hij niet wordt vervolgd voor corruptie, al was het alleen maar omdat hij voor € 231.592,80 blijkt te hebben bijgeklust. Daaronder een opdracht van de NMa van zijn vriend Kalbfleisch, zij het voor een prix d’ami van slechts € 1.618. Lucratiever waren de klussen voor een gerenommeerd advocatenkantoor van € 64.855. Westenberg kan zich opmerkelijk genoeg niet meer herinneren hoe hij aan deze opdrachten gekomen is. In mijn tijd als ambtenaar (1949-1960) was bijklussen genoeg om als corrupt ontslagen te worden.

Wassenaar, 24 oktober 2012

drs. J. Poot (88),
oprichter Chipshol-groep (1986) en Eurowoningen (1960)

‹ Terug naar het overzicht


Hoe recht is de rug van rechter Krol? (kopie-advertentie)