Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

15 November 2011

Haarlemmermeer maakt Tweede Kaagbaan mogelijk: Chipshol razend op gemeente (uit Haarlems Dagblad)

Gebiedsontwikkelaar Chipshol dreigt met een claim van enkele honderden miljoenen aan het adres van de gemeente Haarlemmermeer. In het ontwerpbestemmingsplan voor Schiphol houdt de gemeente Haarlemmermeer namelijk rekening met de aanleg van de Tweede Kaagbaan. "Daarmee zijn de ontwikkeling van het Groenenbergterrein en van Pruissen 2 onmogelijk. In dat geval moeten wij een schadeclaim indienen die in de honderden miljoenen euro's loopt, die de gemeente niet kan betalen", vreest directeur Peter Poot.

Het meest opmerkelijke is dat Haarlemmermeer roomser is dan de paus als het gaat om die Tweede Kaagbaan. Al jaren wordt er gesproken over een parallelle baan, maar in het verleden weigerden de provincie en de gemeente daaraan mee te werken. Wel kwam het rijk met een aanwijzing en zou er een Algemene Maatregel van Bestuur komen. Daarmee kan het rijk ontwikkelingen tegen houden die een toekomstige landingsbaan in de weg zitten. Ofwel bouwplannen in de strook die is gereserveerd voor de baan kunnen dan worden afgewezen. Maar de Algemene Maatregel van Bestuur is nog steeds niet afgekondigd en ook een besluit óver het wel of niet aanleggen van deze zevende baan is niet genomen.

"Desondanks neemt de gemeente deze overbodige baan al op in het bestemmingsplan en daarmee zijn onze plannen voor uitbreiding van Schiphol-Rijk en bebouwing van het Groenenbergterrein onmogelijk gemaakt. Ook onze plannen voor een Airport·City bij Badhoevedorp zijn niet in het bestemmingsplan te vinden. Dat terwijl in 2007 de gemeente had toegezegd wel mee te werken", brengt Poot in herinnering.

In 2007 sloten Chipshol en de gemeente een schikking. De gemeente erkende toen dat door een verkeerd besluitvertragingsschade was ontstaan bij het Groenenbergterrein. De gemeente hoefde slechts één miljoen euro schadevergoeding aan Chipshol te betalen in ruil voor 'op constructieve wijze planologische medewerking verlenen' voor Chipshol Park Fase 2 (het zogeheten Pruissen 2 terrein). "De gemeente handelt in strijd met deze overeenkomst en laat zich opnieuw voor het karretje van Schiphol Real Estate spannen", meent Poot. Alle plannen van Schiphol voor nieuwe vrachtgebouwen zijn wel in het bestemmingsplan opgenomen.

Pas donderdagavond wil de wethouder in de raadscommissie reageren op de aantijgingen van Chipshol. In de toelichting op het bestemmingsplan wordt alleen verwezen naar de reservering door het rijk voor de nieuwe startbaan. Ontheffing voor bebouwing in dat gebied is wel mogelijk, maar alleen voor tijdelijke bouwwerken. Chipshol wil uiteraard permanente kantoren en bedrijfspanden neerzetten.

‹ Terug naar het overzicht


Haarlemmermeer maakte 2e Kaagbaan mogelijk