Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

16 December 2011

Poot: Geheime deal over grond voor N201 (uit: Haarlems Dagblad)

Wethouder Bezuijen en gedeputeerde Elisabeth Post hebben in een onderonsje geregeld dat het bestemmingsplan Schiphol snel werd vastgesteld door de gemeenteraad. Zodoende zijn gronden van Chipshol niet als bedrijventerrein maar als agrarische grond vastgelegd.

Die beschuldiging doet Jan Poot, eigenaar van gebiedsontwikkelaar Chipshol in een brief aan de raadsleden. Het onderonsje is volgens Poot gedaan zodat de provincie straks gronden van Chipshol kan overnemen tegen de prijs die voor agrarische grond wordt betaald in plaats van een veelvoud die voor bedrijfsgrond geldt. ,,In de raad had Bezuijen gezegd dat de provincie spoedige vaststelling van het bestemmingsplan Schiphol had verzocht, maar het waarom bleef achterwege. Raadsleden kenden de achtergronden niet, dus konden zij er geen vragen over stellen.''

Michel Bezuijen wil niet rechtstreeks reageren, maar laat via zijn woordvoerder weten buitengewoon ontstemd te zijn. ,,De wethouder communiceert niet via de pers met de heer Poot. Hij blijft liever gewoon rechtstreeks met betrokkene(n) in gesprek. Er zit al meer dan genoeg ruis op de lijn, zoals deze (nieuwe) brief ook weer laat zien. Dat neemt niet weg dat deze brief de wethouder buitengewoon ontstemt, niet in de laatste plaats vanwege de onjuiste aantijgingen en verdachtmakingen die erin staan.''

‹ Terug naar het overzicht