Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

19 December 2013

Eurlings doet nationale trots KLM verbleken. En straks Schiphol ook.

En wéér kwam Het Financieele Dagblad met schokkend nieuws over KLM. Als gevolg van een door de Fransen opgelegde reorganisatie verliest de Schiphol-regio veel hoogwaardige werkgelegenheid. Uit een adviesaanvraag van de top van Air France - KLM aan de ondernemingsraad van KLM blijkt volgens het FD dat het om minstens 2250 banen gaat. Eerder publiceerde De Telegraaf over de voor de KLM en Schiphol funeste gevolgen van het nota bene door Nederlander Camiel Eurlings gevoerde wanbeleid.

Bestuurder Swen Laarveld van vakbond De Unie is in het FD somber: “Het zou zo maar kunnen dat een Hollands bedrijf als KLM over de grens verdwijnt en daarmee de zeggenschap.” De bedrijfstop in Parijs is voornemen daar 2250 Nederlandse banen op het gebied van passage, vracht, technische dienst, IT, financiën en personeelszaken naartoe te halen. Dat het Nederlandse deel van het bedrijf al jaren winst maakt, terwijl de Franse collega’s sinds het samengaan (lees: overname) nooit uit de rode cijfers wisten te blijven, is totaal niet van belang.
Of de door de Fransen gewenste reorganisatie daadwerkelijk tot een verbetering leidt, is volgens Rob van der Wal van de Vereniging van Hoger KLM-Personeel zeer de vraag. In het FD zegt hij: “Ik zie niet hoe het schuiven met mensen binnen de organisatie het antwoord is op concurrentie uit de Golfstaten.“ Juist vanuit die regio kwam onlangs in het FD keiharde kritiek op Air France – KLM. Topman Tim Clark van Emirates wond er geen doekjes om en stelde onder meer dat KLM om te overleven de noodlijdende Fransen echt niet nodig had. Tevens signaleerde hij dat veel bazen in de Europese luchtvaart een achtergrond bij de overheid hebben. Die afkomst is op zijn zachtst gezegd geen garantie voor succes, analyseerde Clark.
Wellicht doelde hij op types als Camiel Eurlings. De oud minister bakt er bij de mede door toedoen van zijn partijgenoot Balkenende verbleekte nationale trots weinig van. De ene CDA-er stemde als premier in met het tegen een verdacht lage prijs verkwanselen van KLM en de ander gaat in zijn hoedanigheid van president directeur ongestraft door met de uitverkoop. Het verraad aan Nederland kent geen einde!? Je moet er toch niet aan denken dat uitgerekend een type als Balkenende bij KLM of Schiphol op het pluche belandt. Een groter plezier zou Nederland de buitenlandse concurrentie niet kunnen doen. Niet alleen KLM, maar zeker ook de luchthaven Schiphol zal er opnieuw veel schade door lopen. Een luchthaven overigens waar de Fransen ook al een belang in hebben en die zij met het oog op hun eigen posities nooit tot volle wasdom zullen laten komen.

Telegraaf-columnist Rob Hoogland ziet het somber in en schreef zijn column in de vorm van een grafrede (beperkte toegang). Uit te spreken bij het overlijden van KLM. Of Camiel Eurlings te zijner tijd bij het afscheid aanwezig kan zijn is overigens nog de vraag. De immer vrolijke Limburger is tot ergernis van veel KLM-werknemers vaak op reis. Niet voor zijn bedrijf, maar voor andere zaken zoals het Internationaal Olympisch Comité. De top van Air France – KLM maakt volgens het FD geen probleem van Eurlings afwezigheid. Integendeel: “Zij zijn met hun centralisatieplannen niet gebaat bij een president-directeur die sterk met KLM verbonden is."

‹ Terug naar het overzicht