Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

19 December 2013

Balkenende werd 10 jaar (!) geleden gewaarschuwd: "Fokker is al verdwenen. De KLM is nu aan de beurt."

"Air France en KLM worden versneld in elkaar geschoven om een eind te maken aan de enorme Franse verliezen. Wat critici al langer vreesden, wordt begin 2014 harde realiteit: Air France slokt KLM op," aldus De Telegraaf. Waren we er niet al voor gewaarschuwd onze nationale trots te verkwanselen? Drs. J. Poot schreef op 23 september 2003, ruim 10 jaar geleden, toenmalig premier Balkenende een brandbrief. "Fokker is reeds verdwenen. De KLM is nu aan de beurt, schreef hij en sprak zijn treurnis uit over het feit dat KLM voor de prijs van 3 jumbojets van de hand werd gedaan. Bovendien wees hij Balkenende op het grote belang dat KLM vertegenwoordigt voor Schiphol, dat zonder 'dominating' airline in een zwakke positie terechtkomt. Lees hieronder deze pijnlijk profetische brief.

Zijne Excellentie de Minister President Mr Dr J.P. Balkenende
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA DEN HAAG

Schiphol-Rijk, 23 september 2003

Hooggeachte heer Balkenende,

Met instemming heb ik geluisterd naar uw duidelijke en krachtige vertolking van het standpunt van de regering over diverse onderwerpen tijdens het Gesprek met de Minister President afgelopen vrijdag avond.

Inzake KLM/Air France veroorloof ik mij de volgende opmerkingen:

U sprak daarbij over de bescherming van de positie van Schiphol. De positie van onze (inter)nationale luchthaven is in hoge mate afhankelijk van de dominating airline. De KLM heeft Schiphol gemaakt. Stelt u zich voor dat de KLM haar thuisbasis gehad zou hebben op Zaventem en Sabena op Schiphol.

Heeft Air France hetzelfde belang bij de groei van Schiphol als de KLM? En wat is het effect op de werkgelegenheid van Nederland? U hebt zelf gewezen op de noodzaak van kennisinnovatie. Ondernemingen als Shell waarin Nederland de meerderheid had, Unilever (50/50), Philips, Akzo, Fokker, KLM ontstaan niet meer in Nederland. Fokker is reeds verdwenen. De KLM is nu aan de beurt. We hebben geen Bill Gates etc.

We moeten het hebben van dependances van Amerikaanse bedrijven, van de moderne technologie. Vandaar dat ik mijn onderneming Chipshol genoemd heb. Deze vestigen zich slechts als aan 2 voorwaarden voldaan wordt.

1. Schiphol moet een steeds sterkere hub worden. Hierbij verwijs ik naar de bijgaande eerste bladzijde van mijn rapport: Atlanta Airport voorbeeld Schiphol? van 6 januari 1988. Vandaar dat onder andere een kantoor van Microsoft zich in Chipshol Park gevestigd heeft. Als de hubfunctie verzwakt wordt, gaan zulke bedrijven zich rondom de Gaulle vestigen.
2. Rondom Schiphol aantrekkelijke business- en woonparken gevestigd worden, zoals ik reeds in 1980 voorgesteld heb in mijn brochure: Structuurplan Holland West. Dit soort parken van hoge kwaliteit kunnen slechts ontwikkeld worden dankzij een krachtige hubfunctie. Daartussen bestaat een wisselwerking.

Tijdens het Gesprek met de Minister President hebt u zelf zich uitgesproken voor de alliantie van de KLM met Air France. Is overname niet een juistere benaming? En dat voor € 500.000.000: de aanschafprijs van 3 jumbo’s. Zijn allianties in feite fusies in het verleden niet merendeels mislukt? Zie ook Fokker.

Krijgt men als men al jaren lang van de daken schreeuwt het alleen niet te redden de beste condities en hoogste verkoopprijs?

Waarom kunnen bedrijven als Easy Jet ontstaan en binnen korte tijd succes hebben? En zelfs op de beurs meer waard zijn dan KLM en British Airways en straks Air France bij elkaar? Gisteren is een directeur van Zeeman uitgeroepen tot de beste ondernemer, die als ondernemerskwaliteiten noemde: 1) gedrevenheid & 2) trots op je onderneming.

Gelden deze kwaliteiten voor de top van de KLM? Is de Raad van Commissarissen voor haar taak berekend? Is die van Ahold geen waarschuwend voorbeeld?

Tenslotte wat zijn Franse garanties waard? Uw minister van Financiën weet wel beter. Nederland let op uw saeck.

Gaarne zou ik deze keer van u vernemen.

Met verschuldigde hoogachting,

Drs J. Poot

‹ Terug naar het overzicht