Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

28 December 2011

'De rechter is altijd onpartijdig'

Leest u –met in het achterhoofd de liegende en bijklussende rechter Hans Westenberg– even mee? Op de website www.rechtspraak.nl staat een ogenschijnlijk vertrouwenwekkend zinnetje:

De rechter is altijd onpartijdig. Wij kunnen u dus geen persoonlijk juridisch advies geven.

Altijd onpartijdig? Hoe zit het dan met Westenberg, De Liegende Rechter die na een veroordeling door het Amsterdamse Hof vervroegd moest vertrekken en desondanks werd beloond en 75 mille mee kreeg? De man die in een conflict tussen Chipshol en tegenstanders van dit bedrijf ondubbelzinnig partij koos voor die tegenstanders (vrienden van zijn collega-rechter Kalbfleisch).

Geen persoonlijk juridisch advies? Tijdens door Chipshol afgedwongen getuigenverhoren kwam vast te staan dat rechter Westenberg wel degelijk adviezen gaf. NMa-baas Kalbfleisch betaalde Westenberg voor diens gewaardeerde advies over een gerechtelijke uitspraak in een mededingingszaak. De liegende rechter draaide zijn hand er niet voor om en analyseerde op verzoek van Kalbfleisch (net als W. heel lang een prominent lid van de Rechtbank Den Haag) een Haags vonnis.

Wie denkt dat rechtsprekend Nederland zich inmiddels heeft gedistantieerd van rotte appel W. en hem heeft aangepakt voor meineed, partijdigheid en ambtsmisbruik komt bedrogen uit. De Raad voor de Rechtspraak steunt hem door dik en dun en betaalt nog steeds zijn advocatenkosten (inmiddels € 250.000).

Ook het OM maakte tot op heden niet de indruk tot vervolging van W. over te willen gaan. Ruim twee jaar nadat Chipshol-oprichter Jan Poot aangifte deed, is er nog steeds geen duidelijkheid over vervolging van De Liegende Rechter. Hetgeen Jan Poot deed besluiten advocaat Bram Moszkowicz in te schakelen. Het nieuws over dat besluit was nog maar net bekend of dezelfde avond gaf het OM opeens een teken van leven. De Rijksrecherche, zo werd gemeld, heeft in de achterliggende periode ongeveer dertig getuigen gehoord (waarover?) en hoopt het einddossier medio januari 2012 gereed te hebben. Daarna beslist het OM over vervolging van rechter/adviseur Hans W. en diens betalende opdrachtgever Pieter K.

De rechter is altijd onpartijdig. Wij kunnen u dus geen persoonlijk juridisch advies geven.

En als hij partijdig is, onder ede gelogen heeft en juridische adviezen geeft? Wat doet het OM er dan aan?

‹ Terug naar het overzicht