Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

Chipshol Park-Rijk

21 June 2012

Chipshol Park-Rijk

Chipshol Park-Rijk Fase I is het bewijs van de groene filosofie van aanvang af van de Chipshol-groep, waarmee Drs. J. Poot eind jaren '80 van start ging. Het is het eerste en enige businesspark ter wereld waarbij alle auto’s consequent half verdiept onder de gebouwen worden geparkeerd. Dat levert twee grote voordelen op:

• een zeer ruime groene opzet met bijna 60% fraaie landscaping;
• desondanks tweemaal zoveel m² vloeroppervlak als gebruikelijk.

Algemeen Directeur Peter Poot van Chipshol, over het eerste echte business park in Nederland:

"Het door Chipshol bijna 20 jaar geleden geïntroduceerde concept van half verdiept parkeren onder de gebouwen is dan ook niet alleen landschappelijk, maar ook economisch de meest aantrekkelijke oplossing voor het wegwerken van blik. Uitgangspunt bij de opzet van Chipshol Park-Rijk Fase I was voorts dat de gebouwen niet kriskras in het gebied zijn neergezet, maar gegroepeerd rondom sfeervolle pleinen met gezellige zitjes, fonteinen en daktuinen. Ook is veel aandacht besteed aan de architectuur. De ruime groene opzet van buiten loopt door naar binnen in fraaie atriums met panoramaliften en dakterrassen.

Chipshol Park-Rijk bewijst niet alleen de groene aanpak van Chipshol, maar ook onze ondernemersvisie. Toonaangevende high-tech ondernemingen, zoals Microsoft, Juniper Networks en Network Appliance zijn er neergestreken. We hebben ons bedrijf niet voor niets bij de oprichting in 1986 'Chips'-hol genoemd. Onze visie was en is:

• dat de steden van de toekomst ontstaan rondom luchthavens, zoals Schiphol, net zoals ze vroeger ontstonden rondom havens en spoorwegknooppunten;
• daar moeten en zullen zich met name de high tech bedrijven van de toekomst vestigen.

Die hoogwaardige bedrijven stellen hoge eisen, niet alleen aan de (internationale) bereikbaarheid, maar ook aan de gebouwen en de omgeving. Ze willen in toenemende mate groene gebouwen in een groene omgeving. Daarom van aanvang af onze groene kwaliteitsaanpak.
Opmerkelijk genoeg geloofde indertijd bijna niemand daarin. Toen we daarover met de luchthaven en de gemeente spraken was de reactie: “Meneer Poot, wie gaat er nu met zijn kantoor in een weiland bij Schiphol zitten?”

Desondanks hebben we doorgezet. Na een zorgvuldige “beauty contest”, waarvoor 8 vooraanstaande Nederlandse en 2 Engelse architecten waren uitgenodigd, kreeg de bekende Engelse architect Michael Aukett te Londen opdracht om het masterplan voor Chipshol Park-Rijk op te stellen, in samenwerking met onze stedenbouwkundige ir. H. van Brederode.

Het uiteindelijke masterplan onderscheidde zich van andere bedrijfsterreinen op een groot aantal essentiële kwaliteitsaspecten, waarbij gebruikers voor vrijwel hetzelfde huurniveau een veel grotere combinatie van aantrekkelijke faciliteiten werd geboden:

1. Fraaie inrichting van het landschap met meer dan 50% groen en water, mooie pleinen en daktuinen. N.B. Anders dan gebruikelijk in Nederland werd de gehele zgn. “general landscaping” aan het begin aangelegd, waarbij o.a. 250 volwassen bomen werden geplant.
2. Voldoende en veilige parkeergelegenheid, vrijwel uitsluitend half verdiept onder de gebouwen.
3. Flexibele multifunctionele gebouwen met een aantrekkelijke en herkenbare architectuur met o.a. atriums, balkons en dakterrassen.
4. Sociale infrastructuur met een hotel en congresfaciliteiten, restaurants, recreatieve voorzieningen, zoals een fitness centrum.
5. Het park wordt beheerd door een parkmanagementorganisatie, verantwoordelijk voor beheer, beveiliging en parkonderhoud, waarvan alle eigenaren verplicht lid zijn.

Aldus ontstond het eerste echte businesspark in Nederland, gerealiseerd op basis van dezelfde uitgangspunten die eerder door Eurowoningen werden gehanteerd voor Parkstad Leusden en skistation Valmorel. Een nieuw bewijs dat een groene aanpak en economie hand in hand kunnen gaan."

‹ Terug naar het overzicht