Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

7 March 2006

Chipshol dagvaardt Luchtverkeersleiding

Eerder werd de provincie Noord-Holland zowel door de rechtbank als het Hof veroordeeld om aan Chipshol 2 jaar vertragingsschade te betalen. Daarna werd ook de luchthaven Schiphol door de rechtbank veroordeeld alle schade te vergoeden die voortvloeit uit het niet door kunnen gaan van het Groenenberg-project. De derde partij waar Chipshol nu schade claimt is Luchtverkeersleiding Nederland (LNVL). De dagvaarding is betekend d.d. 7 maart 2006.

De LVNL heeft jarenlang ten onrechte de bestemmingswijziging van het Groenenberg-terrein vertraagd. Met een beroep op de vliegveiligheid heeft zij tot voor kort gesteld dat op het Groenenberg-terrein absoluut niet gebouwd kan worden. Inmiddels is gebleken dat deze stelling totaal uit de duim is gezogen. Deskundigen ramen de vertragingsschade die Chipshol heeft geleden op € 66,9 miljoen.

‹ Terug naar het overzicht


Dagvaarding door Chipshol van LVNL d.d. 07-03-2006