Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

1 March 2012

Chipshol bestraft voor 7 voorstellen om Schiphol luchthaven nr. 1 te maken (deel 1)

Advertentie, geplaatst in Trouw en Haarlems Dagblad van 2 maart 2012

Wat is er aan de hand met de rechtspraak in Nederland? Een rechtspraak die niet straft maar beloont, topcrimineel J. van V. zelfs complimenteert? (zie mijn vorige advertentie d.d. 10 februari jl.) Vergelijk daarmee hoe Chipshol door de rechterlijke MACHT is behandeld, ten gunste van staatsbedrijf Schiphol. Onze inzet in het belang van Schiphol en Nederland is niet beloond maar bestraft, ten koste van werkgelegenheid en een miljardenschade, ook aan belastingopbrengsten. Het begon in 1994 met de liegende rechter Westenberg, resulterend in zijn ‘doodvonnis’ over Chipshol van 3 mei 1996. Daartoe aangezet door zijn vriend Kalbfleisch, destijds eveneens vice-president van de Haagse rechtbank, ten gunste van diens zakenvriend Van Andel, onze voormalige financieel directeur. Wat waren onze ‘misdaden’? Dat waren onze 7 voorstellen om van Schiphol nr. 1 te maken.

NB. De titel van mijn advertentie lijkt op het eerste gezicht volkomen in tegenspraak met het feit dat Schiphol in 2011 bijna 50 miljoen passagiers verwerkte en een financieel gunstig jaar beleefde. Schiphol heeft het ogenschijnlijk goed gedaan. Maar schijn bedriegt. Het lijkt alleen mooi omdat Schiphol onze enige grote luchthaven is. Zwitserland, met de helft minder inwoners dan Nederland, verwerkte in 2010 reeds 40 miljoen passagiers, verdeeld over 3 luchthavens (Zürich 22 mln, Geneve 13 mln en Basel 5 mln). Zo gezien had Nederland, dus Schiphol, minstens 80 miljoen passagiers moeten verwerken. Het waren er slechts 48 miljoen, waarvan 45 miljoen op Schiphol. Als men de 7 aanbevelingen van Chipshol – meer dan 20 jaar geleden! – ter harte had genomen zou Schiphol thans luchthaven nr. 1 van Europa zijn met veel high-tech bedrijven, goed voor hoge belastingopbrengsten en werkgelegenheid, zowel kwantitatief als kwalitatief.

‘Misdaad’ 1 is dat ik Schiphol gewaarschuwd heb tegen de aanleg van de, inderdaad mislukte, Polderbaan. Toen dat niet hielp, plaatste ik in 1995 voor het eerst zelfs een advertentie tegen deze (overbodige) baan: Extra startbaan of start van extra banen (=werkgelegenheid).
Deze was bedoeld voor de Tweede Kamer, die op het punt stond deze overbodige baan goed te keuren. Tevergeefs. Onze volksvertegenwoordiging is dus mede schuldig aan deze miljardenverspilling, nog erger aan het over de jaren verloren gaan van miljardenopbrengsten en werkgelegenheid.

NB. Het enige (oud-)Kamerlid dat hiervoor ooit aandacht heeft gevraagd is Adri Duivesteijn, die de uitvoerige nota De verkoop van een luchthaven, de privatisering van een werkstad schreef en aandrong op een parlementaire enquête. Die kwam er bijna, maar werd tegengehouden door VVD en CDA.

‘Misdaad’ 2 is mijn voorstel om bij het aantrekken van bedrijven het accent op high-tech te leggen. Schiphol koos echter voor vracht, voor Van Gend & Loos-bedrijven. Die zijn weinig winstgevend, vereisen veel grond en autowegen en leiden tot extra luchtvervuiling, lawaai en files door vrachtverkeer. Daarentegen zijn high-tech bedrijven schoon, zeer winstgevend, zorgen dus voor hoge vennootschaps- en inkomstenbelasting en hebben 30 keer minder grond nodig. Mijn voorstel was gebaseerd op Amerikaanse luchthavens, waaromheen zich high-tech bedrijven gevestigd hebben. Daarom noemde ik mijn onderneming Chipshol. Als eerste vestigde zich indertijd Microsoft in ons Chipshol Park-Rijk.

‘Misdaad’ 3 is mijn voorstel Atlanta International Airport als voorbeeld te nemen. De charismatische CEO, George Berry, had zich tot doel gesteld de nr. 1 luchthaven ter wereld, Chicago O’Hare, te overvleugelen. Hij verving zijn tangentiële banenstelsel door 4 parallelle start- en landingsbanen. Binnen 20 jaar was Atlanta 17 hoofdkantoren van Fortune 500-bedrijven rijker. Er kwam werkgelegenheid voor 200.000 werknemers en Atlanta werd congresstad en ‘greenest city of the USA’. Atlanta klom van nr. 35 in 1965 tot nr. 2 ter wereld in 1985 en werd in 2000, met 80 miljoen passagiers, nr. 1 vóór Chicago O’Hare (72 mln. met 6 tangentiële banen). Berry bereikte dit door nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, m.n. Delta Airlines, én de bewoners.

Berry’s beleid was gebaseerd op “Geef de keizer wat des keizers is”. Bij Schiphol is het precies andersom. Berry richtte geen onroerendgoedmaatschappij op, maar liet dat over aan de voortreffelijke ontwikkelingsmaatschappij van John Portman. De CEO van Atlanta stelde zich slechts ten doel hoogwaardige bedrijven, die voor veel passagiers en werkgelegenheid zorgen, aan te trekken. Gunstig voor de luchthaven, maar ook voor Delta Airlines. Vergelijk daarmee Schiphol en KLM. Schiphol is slechts middel, moet economische motor zijn, maar is dat niét en gedraagt zich als doel. Helaas koos Schiphol voor navolging van O’Hare met 6 tangentiële banen, nota bene tegen het advies van de directie van O’Hare! Waarom moet Schiphol nu zelfs nog een 7e tangentiële baan (2e Kaagbaan)?

NB. Het excuus van Schiphol dat dit stelsel nodig is vanwege sterke wind is flauwekul. Heathrow ligt tussen de ruwe Atlantische Oceaan en de kalme Noordzee en heeft (slechts 2) parallelle banen.

‘Misdaad’ 4 is dat ik steeds benadrukt heb dat de luchthaven valt of staat met haar CEO. Dat moet een vakman zijn die oog heeft voor de belangen van alle partijen –bedrijfsleven en bewoners– en daarmee samenwerkt. Het kardinale verschil tussen Atlanta en Schiphol is de kwaliteit van de CEO’s! Schiphol wordt geleid door outsiders, de voormalige secretarissen-generaal van V&W Den Besten en Smits; de psychotherapeut Cerfontaine (doodgraver van Schiphol); en thans accountant Nijhuis. Zij worden niet gehinderd door kennis van zaken, zijn arrogant en gaan daardoor dwars tegen goede raad in. Geen wonder dat Nijhuis nu door KLM, eerder door Easyjet, zo hard aangevallen wordt.

‘Misdaad’ 5 is dat ik al in 1989 gesteld heb dat een centrum van internationale allure broodnodig is, wil Schiphol niet afzakken tot een regionale luchthaven. Een Airport City ten zuiden van Badhoevedorp was toen reeds urgent. Tevens een nieuw vervoerssysteem Taxi 2000; met computergestuurde, elektrische voertuigen op een lightrail. Goed voor het milieu, desondanks tegengewerkt door Schiphol. Een video hierover is destijds aan alle leden van de Tweede en Eerste Kamer en alle belangrijke departementen, betrokken provincies en gemeenten gezonden. De luchthaven kwalificeerde Taxi 2000 als “botsautootjes van Poot” en haar adviseur Zadelhoff als “Taxi 3000”. Echter, in januari jl. nog kon men Koningin Beatrix met Maxima uit Taxi 2000 zien stappen: in Abu Dhabi! Als Schiphol niet had tegengewerkt had Hare Majesteit dit reeds in 2000 op onze eigen nationale luchthaven kunnen doen.

‘Misdaad’ 6 is onze grondverwerving van 600 ha. voor onze 4 businessparken. Het eerste Chipshol Park-Rijk van 300.000 m² bvo is gerealiseerd: het enige echte business park op het Europese continent met meer dan de helft groen en water en voor 100% half verdiept, ondergronds parkeren voor werknemers en bezoekers, uniek in de wereld. Het tweede en grootste is Airport City Badhoevedorp met 2 miljoen m² bvo voor 70.000 werknemers grotendeels werkzaam in de high-tech, van wie velen per vliegtuig reizen.
Ons derde business park, voor uitsluitend logistieke bedrijven, zou op het Groenenberg-terrein komen. Echter dat is verhinderd door toenmalig staatssecretaris Schultz van Haegen, die ons in 2003 een bouwverbod oplegde. Bebouwing zou desastreuze gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van de luchthaven. Een verzinsel, dus een criminele overheidsdaad. Want vrijwel onmiddellijk nadat rechter Monster Schiphol veroordeeld had tot vergoeding van alle hierdoor geleden schade, verzocht de luchthaven aan V&W om intrekking van dit criminele bouwverbod. Door een bizarre rechterswissel moest Monster plaats maken voor de partijdige rechter Ruitinga, die onze schadeclaim van € 97 miljoen verminderde met € 80 miljoen. Dat is de moeder van tientallen procedures geworden, waarin onze vordering stap voor stap tot nul wordt teruggebracht.

‘Misdaad’ 7 is dat Chipshol doorgaat met het uitdragen van haar visie op misstanden bij Schiphol en de rechterlijke macht, mede door ruim 70 advertenties en 5 boeken: Grondoorlog (2007), Final Call (2008), Doodzonde tegen de Rechtsstaat (2009), Schipholgate (2010) en De Demmink Doofpot (2010).

Hoe houdt Chipshol dit al bijna 20 jaar vol tegen zo’n oppermachtige overmacht? Want Schiphol staat niet alleen, wordt gesteund door 10 stuk voor stuk machtige partijen, waaronder 3 ministers! Hierover meer in deel 2.

Crans, 28 februari 2012
drs. J. Poot (13/08/1924), oprichter Chipshol-groep (1986) en Eurowoningen (1960)

‹ Terug naar het overzicht


Taxi 2000, still uit video

Ruim 20 jaar geleden introduceerde Jan Poot dit Taxi 2000-concept...

HMS de Koningin in Abu Dhabi

HM de Koningin stapte er in januari uit, niet op Schiphol maar in Abu Dhabi.