Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

12 March 2012

Chipshol bestraft voor 7 voorstellen om Schiphol luchthaven nr. 1 te maken (deel 3)

Advertentie geplaatst in Trouw d.d. 13-03-2012

“Winnen is niet altijd de beste strategie.”
Peter Wakkie, 30 jaar advocaat bij De Brauw


In deel 1 heb ik toegelicht hoe en waarom 7 voorstellen om Schiphol luchthaven nr. 1 te maken zijn tegengewerkt. In deel 2 door wie, nl. door (1) Schiphol, gesteund door 10 machtige partijen (2) LVNL, (3) Noord-Holland, (4) Haarlemmermeer, (5) V&W, (6) VROM, (7) Justitie, (8) Financiën, (9) NMa, (10) Coopers en (11) KPMG. Machtige tegenstanders zijn thans de VVD-ministers Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu en Opstelten van Veiligheid & Justitie. Niet te vergeten het partijdige en gevreesde staatsorgaan NMa onder CEO (en VVD'er) Kalbfleisch, vanaf zijn benoeming in 2003 tot medio 2011, afgetreden op beschuldiging van meineed. Ik eindigde met de vraag "Wie is uiteindelijk de belangrijkste tegenstander? De Staat die niet voor de miljardenschade wil opdraaien! Justitie en rechtspraak zijn daarin oppermachtig, maar worden daarbij geholpen door de twee belangrijkste advocatenkantoren. Welke? 1) De Brauw oppermachtig met inzet van 10 advocaten, als ik Wakkie meereken. 2) De Landsadvocaat. Eigenlijk 3 met Stibbe erbij."

A. Ingeschakelde De Brauw advocaten
1. Mr. P. Wakkie. Weliswaar heeft deze niet tegen ons geprocedeerd maar is wel onze meest geduchte tegenstander, vanaf het allereerste begin op het toppunt van Chipshol tot heden. Januari 2010 meldde Wakkie zich heel verrassend bij onze advocaat mr. Gerretsen van Nauta met de opzienbarende mededeling een Schiphol-mandaat te hebben voor een regeling met Chipshol. In zijn eerste ontmoeting met mij een half jaar later bevestigde hij dit mandaat mondeling.

NB. Ik verwijs voor het verloop van de onderhandelingen naar 2 recente advertenties Bedenkelijke rol van mr. Wakkie d.d. 16 en Duivels plan Schiphol en Staat, rechtspraak in vrije val d.d. 30 januari.

In onze eerste bespreking onder 4 ogen viel Wakkie met de deur in huis door te vermelden Harry van Andel niet te kennen maar wel Joel Wyler. Overigens was dit voor mij geen geruststelling. Integendeel. Beiden waren vanaf het begin onze grote tegenstanders, zo niet onze doodsvijanden. We weten nog steeds niet wie de ergste was (Harry van Andel is in 2007 overleden). Harry kende als onze financieel directeur alle ins and outs. Echter Joel, zeer vermogend, beschikt over de financiën, een machtig netwerk en gaat over lijken, zoals bleek tijdens de oorlog van zijn Granaria met de Rijnschippers waarbij bijna doden gevallen zijn. De Mobiele Eenheid moest ingrijpen. Daarna werd Joel benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Voorts heeft Wyler contacten met De Kroes, tot 2 jaar cel veroordeeld maar niet gezeten en Kalbfleisch, vervolgd voor meineed.

Interessant is verder dat advocaat Wakkie tezamen met De Brauw-advocaat Knijff (advocaat van Demmink, sg van Veiligheid & Justitie) in een procedure plaatsvervangend rechter was met als voorzitter Westenberg.

2. Prof. mr. S.E. Eisma. Verder was het mij bekend dat Joel Wyler, op voorstel van Wakkie, Eisma ingeschakeld had als zijn advocaat in de tumultueuze aandeelhoudersvergadering van onze grondbank Landinvest op 15 december 1992. Deze topadvocaat greep op beslissende momenten in als president De Haas van de RvC geen raad meer wist. Tegen de agenda in werd het ontslag van mijn zoon Peter als directeur van Landinvest (destijds directie-secretaris van Chipshol) door Wyler doorgedrukt (daarover is een notarieel verslag van 100 blz.). Zodoende werd de deur geopend voor rechter Westenberg met diens doodvonnis over Chipshol van 3 mei 1996. Eisma was ook als plaatsvervangend rechter in Den Haag van 1996-2003, een goede bekende van Westenberg en Kalbfleisch.

3. Mr. Jhr. J.P. Backer. Het hoofd juridische zaken van Schiphol was advocaat bij De Brauw van 1983-1989 (opsteller van verkiezingsprogramma D66 in 2006 en 2010).

4. Mr. J. de Keijzer, bestuursvoorzitter van De Brauw van 2001- 2005. Tevens vanaf oktober 2009 bestuurslid en dus collega van Kalbfleisch bij de NMa. Op 5 juli 2011 trad hij plotseling af na vragen van Chipshol over zijn rol als advocaat bij de mislukte privatisering van Schiphol. Tijdens zijn bestuursfunctie is, evenals onder Kalbfleisch, nooit iets tegen de luchthaven ondernomen. Sinds zijn vertrek bij de NMa weer terug bij De Brauw.

5. Partijdige rechter mr. D.P. Ruitinga, vervanger van mr. Monster (vernietiger van het criminele bouwverbod), was tussen 1981-1985 advocaat bij De Brauw, samen met Backer en verminderde onze schadeclaim van € 97 miljoen met € 80 miljoen.

6. Mr. J.H.F. Schultz van Haegen, echtgenoot van de minister van Infrastructuur & Milieu, was tussen 1991 en 2001 advocaat bij De Brauw.

7. Mr. H. Knijff, sinds 1983 partner bij De Brauw, advocaat van sg Demmink van (Veiligheid en) Justitie.

8. Mr. M. Ynzonides, partner bij De Brauw vanaf 2002 én cassatieadvocaat van Schiphol. Heeft nauw samengewerkt met advocaat-generaal van de Hoge Raad Wesseling-van Gent welke bij arrest van 27 december 2011 besliste dat de claim van € 97 miljoen excl. rente van Chipshol reeds voldaan was uit de betaling van Haarlemmermeer van € 1 miljoen en door Noord-Holland van € 12 miljoen. Hoe kan dat? Voorts dat Chipshol schuldig was aan het bouwverbod.

9. Mr. R.A.A. Duk, sinds 1978 partner bij De Brauw. Advocaat van zowel Schiphol als Kalbfleisch, die tevens zijn oud-collega is, nl. sinds 9 juli 1984 plaatsvervangend rechter Den Haag.

10. Mr. R.M. Hermans (sinds 1991), onaangekondigd woordvoerder in de procedure van Chipshol tegen Coopers, dat al werd vertegenwoordigd door mr. C.Ch. Mout van advocatenkantoor Nauta. Te wijten aan advocaat Hermans werd onze claim van ƒ 651 miljoen afgewezen.

B. Inzet Landsadvocaat
1. Landsadvocaat mr. B.J. Houtzagers. Vergeleken met De Brauw was de inzet van de landsadvocaat qua mankracht bescheiden, bovendien anders van aard. Echter wel te duchten, zij het dat zijn reputatie beschadigd is door de Catshuis-brand waarbij een schilder om het leven kwam. Door wiens schuld? Eigen schuld? Welnu het was de taak van deze landsadvocaat ervoor te zorgen dat het niét de schuld van de Staat zou zijn. In het Advocatenblad van 10 juni 2009 schrijft collega mr. Matthijs Kaaks over hem: “Hij is de man die zegt ‘Clean the fucking Catshuis’ voordat de brandexperts van TNO hun werk af kunnen maken. Aan zo iemand hebben ze wat bij Algemene Zaken. Daarom noemen ze hem ook wel: landsadvocaat.”

NB. Lees verder dit interessante artikel o.a. hoe Balkenende van hem ge(mis)bruik gemaakt heeft om de Staat, dus zichzelf vrij te pleiten.

Zelf heb ik kunnen vaststellen hoe deze landsadvocaat 2 vrouwelijke griffiers onderhanden genomen heeft. Zij zouden als getuige gehoord worden in de verhoren van rechter Monster en zijn vervanger Ruitinga. Beide rechters hadden totaal verschillende verklaringen afgegeven. Daarom was het zo belangrijk beide griffiers te horen. Echter mr. Houtzagers wilde tot elke prijs voorkomen dat de waarheid boven water kwam en indoctrineerde hen vooraf ieder drie kwartier, met succes. Griffier Luikinga was heel aarzelend en zei uiteindelijk wat Houtzagers wilde horen en kreeg van hem dan ook een goedkeurende glimlach. Griffier Zwart gaf steevast te kennen “Ik kan het mij niet meer herinneren”.

NB. Opvallend is dat veel advocaten, zelfs rechters, over zo’n slecht geheugen beschikken. Waarom niet een psychiater ingeschakeld die geheugens van getuigen test?

2. Mr. H.J. Boukema vriend van Kalbfleisch en Van Andel. Getuige griffier Van der Togt: “Met Jan Jonathan (broer van Harry, JP) en zijn vrouw gingen Kalbfleisch en ik wel eens eten bij Boukema. Bij het etentje zijn de mannen later apart gaan zitten om over zaken te praten. Het ging over de grond rondom Schiphol en Haarlem. Het ging ook om zakelijke belangen die speelden bij zijn vriendje Van Andel (Harry).” Zowel Kalbfleisch als Van Andel waren dispuutgenoten van Boukema. Na de meineedaffaire van Westenberg vertrok deze advocaat van Westenberg en Kalbfleisch met stille trom van het landsadvocatenkantoor Pels Rijcken en werd gepromoveerd tot raadsheer bij het Hof Amsterdam. Aan advocaten die meinedige rechters verdedigen is grote behoefte bij de rechterlijke macht. Boukema kreeg zitting in Kamer 5 van mevrouw Van der Reep, die het getuigenverhoor over de rechterswisseling leidde. Kort na de komst van Boukema velde het Hof een opvallend arrest nl. dat Chipshol moest bewijzen dat de schadeclaim tegen de luchthaven van ca. € 97 miljoen excl. rente niet reeds betaald was uit de € 1 miljoen van Haarlemmermeer en € 12 miljoen van Noord-Holland, in navolging van het Hoge Raad arrest d.d. 27 december 2011, zie recent Duivels plan van Schiphol en de Staat.

Afgezien daarvan benadruk ik dat de Landsadvocaat als policy heeft op belangrijke posten binnen de rechterlijke macht (voormalige) landsadvocaten te plaatsen, bijvoorbeeld mr. G. Snijders in 2011 bij de Hoge Raad. Een policy die tevens door Schiphol toegepast is. Dit brengt mij tot de behandeling van:

C. De inzet van Stibbe
1. Prof. mr. N.S.J. Koeman. De luchthaven is er eveneens in geslaagd haar topadvocaat per 1 januari 2010 op een strategische positie te brengen in de Raad van State. Koeman was advocaat van Chipshol en reeds omstreeks 1965 advocaat van mijn eerste gebiedsontwikkelingsmaatschappij Eurowoningen. Onder druk van Schiphol heeft hij in 1993 Chipshol verwisseld voor Schiphol en is uiteindelijk in 2010 beloond met zijn benoeming tot lid van de Raad van State. Dat instituut moet veel procedures van Schiphol beoordelen, dus?

2. Mr. T.R.B. de Greve was assistent van Koeman en in zijn plaats gekomen. Bovendien is hij advocaat van de voormalige Van Andel/ Wyler-groep. Tegen hem lopen enkele procedures van Chipshol. De Raad van Discipline heeft hem per 21 april 2009 schuldig geoordeeld, echter géén straf opgelegd. Opvallend is bovendien dat het Hof Amsterdam hem als eenling heeft laten winnen van onze 3 zeer bekwame en ervaren advocaten (mr. R.B. Gerretsen, prof. mr. A.I.M. van Mierlo van Nauta en mr. drs. H.J.M. van Schie, in bestuursrecht de evenknie van prof. Koeman). Dat betrof de artikel 50-procedure, waartoe ik verwijs naar Duivels plan Schiphol en de Staat en het gestelde inzake mr. Houtzagers.


Bij elkaar vond Chipshol 10 advocaten van De Brauw tegenover zich, 2 (in feite 3) van de landsadvocaat. Als derde mr. Besselink die op 10 november 2011 van Chipshol verloren heeft in een onteigeningsprocedure, en tot slot eveneens 2 van Stibbe. Alle 3 machtige en grote kantoren. Ook daarom zo machtig omdat zij de plaatsvervangende rechters en raadsheren, zelfs leden van de Hoge Raad, leveren, een monopoliepositie, met verderfelijke ingebouwde corruptie. Bovendien blijkt dan dat deze grote kantoren en de rechterlijke macht samenspannen, twee handen op één buik zijn, elkaar hard nodig hebben. Daarover meer in deel 4.

Crans, 9 maart 2012
drs. J. Poot (13/08/1924), oprichter Chipshol-groep (1986) en Eurowoningen (1960)

‹ Terug naar het overzicht


Chipshol bestraft voor 7 voorstellen (deel 3)