Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

10 July 2012

Cerfontaine heeft veel voor elkaar gekregen maar niets bereikt

Als mensen in een toezichthoudende functie worden benoemd, zou je verwachten dat ze daarvoor zijn geselecteerd op inhoudelijke kennis, een bewezen staat van dienst en vooral natuurlijk ook onbesproken gedrag. In dat licht bezien is het een wonder dat Gerlach Cerfontaine per 1 januari 2011 werd benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Het was al opmerkelijk dat een medicus president-directeur van Schiphol werd, maar een bewezen staat van dienst en onbesproken gedrag? Cerfontaine heeft op Schiphol veel voor elkaar gekregen maar niets bereikt. En achteraf heeft hij zelf toegegeven veel 'nonsens' te hebben verkocht en de inwoners van onder meer Spaarndam keihard te hebben voorgelogen.

Onder leiding van president-directeur Cerfontaine kwam de Polderbaan tot stand, die in 2003 werd geopend. Indertijd met propaganda omgeven: "De Polderbaan biedt mogelijkheden tot groei naar 520.000 tot 600.000 vliegbewegingen per jaar." En: "De geluidsbelasting in de regio wordt per saldo minder." In een interview met Intermediair geeft Cerfontaine, kort na zijn vertrek, toe dat het allemaal onzin was. "De baan ligt geïsoleerd in de polder... Het werd zelfs al de milieubaan genoemd... Nonsens natuurlijk," en zegt in hetzelfde interview: "Kleine leefgemeenschappen als Spaarndam, die onder de nieuwe baan liggen, [kregen] voor het eerst overlast. Maar ook die mensen werd verkocht dat er minder geluidsoverlast kwam."

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Schiphol een jaar na de openstelling van de Polderbaan zei Cerfontaine het met droge ogen. De 'Kolderbaan' heeft "de capaciteit van Schiphol nauwelijks vergroot maar wel gezorgd voor veel meer lawaai en stank voor steeds meer bewoners van de Schiphol-regio." De kolder, die hij zelf had verkocht.

Een gewaarschuwd man
Cerfontaine voert als excuus aan: "Je hebt als bestuurder de neiging om de oplossing steeds beter te gaan verkopen." Wat hij er niet bij zegt is dat hij het niet in de waan van de dag heeft laten gebeuren, maar de waan zelf heeft gecreëerd. Al vanaf 1995 is hij gewaarschuwd, de glasheldere argumenten van Jan Poot in zijn ooit eerste advertentie van wat later een lange reeks zou worden sloeg hij domweg in de wind. De hang naar steeds meer startbanen is onder Cerfontaine uitgelopen op een krankzinnige obsessie. Jan Poot probeert al jarenlang duidelijk te maken dat Schiphol op de verkeerde weg is en plaatste een reeks van advertenties onder meer getiteld: Schiphol: extra startbaan of start van extra banen.

En al deze eerlijkheid achteraf ten spijt, op de website van Schiphol doet men nog altijd voorkomen alsof deze, al sinds 1967 geplande, baan een geweldige aanwinst is geweest. In werkelijkheid is het doordrukken van de Polderbaan een, zoals Jan Poot het heeft genoemd, Pyrrhus-overwinning geweest waar niemand iets mee gewonnen heeft. Ook Schiphol niet.

Bewoners belazerd
Kenmerkend voor Cerfontaine is dat hij er blijkbaar trots op is dat hij de bewoners heeft belazerd, en als het hem te pas komt net zo graag de schuld afschuift op politici, die hij ervan beschuldigt weg te kruipen achter (hem als boegbeeld van) Schiphol. Maar in zijn 10 jaar aan de macht bij Schiphol spande hij maar wat graag bewindslieden voor zijn karretje, zoals toenmalig staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen die op zijn verzoek even een bouwverbod afkondigde op het Groenenberg-terrein van Chipshol, terwijl ze net zo goed als Cerfontaine wist dat het bouwverbod onnodig en in feite crimineel was.

Cerfontaine heeft dus wel Chipshol dwars gezeten maar Schiphol niét verder gebracht. Integendeel: na sterke groei tot 2000 is onze nationale luchthaven onder het bewind van Cerfontaine uit de top 10 van de wereld afgezakt naar nr. 14, terwijl concurrent De Gaulle (Parijs) juist omhoog geschoten is.

CV vol mislukkingen
Het was al de vraag hoe een regering in hemelsnaam een man zonder enige kennis van zaken over luchthavens en luchtvaart ooit als president-directeur van de nationale luchthaven heeft kunnen benoemen. Maar hoe komt diezelfde man, met een CV vol mislukkingen en een reputatie als beroepsmanipulator, nu vervolgens ook nog eens bij de LVNL terecht als voorzitter van –nota bene– de Raad van Toezicht?
Terwijl hij met (toenmalig) LVNL-directeur Eric Kroese juist stelselmatig alle toezicht heeft ontdoken om coûte que coûte Chipshol de voet dwars te zetten bij de ontwikkeling van het logistieke bedrijvenpark dat het bedrijf op het Groenenberg-terrein had gepland. Kroese zoog voor Cerfontaine een onderzoek uit de duim waaruit bleek dat de vliegveiligheid en de bereikbaarheid van Schiphol ernstig te lijden zou hebben van de bebouwing. Een onderzoek waar onafhankelijke deskundigen later geen spaan van heel lieten. Het antwoord is helder: Cerfontaine is op zijn eigen verzoek benoemd in de Raad van Toezicht, om in samenspanning met Schultz van Haegen, 'der Dritte im Bunde' te zijn in de cover-up (én voortzetting) van de tegenwerking van Chipshol.

De gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland, Verkeer & Waterstaat: stuk voor stuk probeerde Cerfontaine overheidsinstanties te manipuleren en voor zijn zaak te winnen. Vermoedelijk is Cerfontaine er zo van overtuigd dat al die overheden zichzelf in dat proces zo gecorrumpeerd hebben, dat ze hem maar wat graag als toezichthouder wilden hebben. Om vooral de deksel maar stevig op de doofpot te houden?

Maar het meest opmerkelijke wapenfeit van Cerfontaine is toch zonder meer dat hij achteraf toegeeft iedereen een rad voor ogen te hebben gedraaid, daarbij wat afschuifexcuses uit, maar niemand ook maar enige compensatie biedt. Precies zoals hij gedaan heeft met de schadevergoeding aan Chipshol waartoe Schiphol is veroordeeld. Toen betaling niet langer kon worden voorkomen werd spoorslags langs een andere weg weer beslag gelegd op het geld, zodat Chipshol er tot op de dag van vandaag alleen maar slechter van is geworden.

‹ Terug naar het overzicht


Cerfontaine